A Szakértői Bizottság közleményei

Szakértői Bizottság közleménye a KKV-k könyvvizsgálatával kapcsolatos új könyvvizsgálati standard nyilvános tervezetéről
2021.09.30.

Tájékoztatjuk tagjainkat, hogy a Nemzetközi Könyvvizsgálati Standardalkotási Testület (IAASB) 2021. július 23-án közzétette nyilvános tervezetét (Exposure draft) a Kevésbé összetett szervezetek (KKV-k) könyvvizsgálatára vonatkozó új, különálló könyvvizsgálati standardra vonatkozóan. Az IAASB 2022. január 31-ig várja a visszajelzéseket minden érintett körtől, a Szakértői bizottság kéri tagjainkat, hogy észrevételeiket a Magyar Könyvvizsgálói Kamara részére is juttassák el.

tovább...
Egységes elektronikus beszámolási formátum (ESEF) bevezetésének halasztási lehetősége - Frissítés 2021.03.29.
2021.03.29.

2021. február 27-én megjelent a 1078/2021. (II. 27.) Korm. határozat a szabályozott piacra bevezetett értékpapírokra vonatkozó éves pénzügyi jelentés egységes elektronikus beszámolási formátumban való közzétételének feltételes halasztásáról, amely szerint Magyarország él azon lehetőséggel, hogy a szabályozott piacra bevezetett értékpapírok kibocsátói az éves pénzügyi jelentés egységes elektronikus beszámolási formátumban való elkészítésére vonatkozó előírásokat a 2021. január 1-jén vagy azután kezdődő pénzügyi évekre alkalmazzák.

tovább...
A Szakértői Bizottság közleménye a számviteli szétválasztásról való jelentéstételről – Frissítés 2021.03.11!
2021.03.11.

2021. február 22-én az Országgyűlés elfogadta, és 2021. február 25-én a Magyar Közlönyben kihirdetésre került az egyes energetikai és hulladékgazdálkodási tárgyú törvények módosításáról szóló 2021. évi II. törvény. A módosító törvény 2021. március 1-jén lépett hatályba, és nem tartalmaz átmeneti rendelkezést a könyvvizsgálók számviteli szétválasztással kapcsolatos módosuló jelentéstételi kötelezettségének ettől eltérő alkalmazási időpontjára.

A Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal (MEKH) a törvénymódosítás kihirdetését és hatályba lépését követően a Magyar Könyvvizsgálói Kamara felé megerősítette azt a korábbi közleményünkben már ismertetett álláspontját, miszerint a MEKH elfogadja, ha a könyvvizsgálók a módosított szabályokat a 2020. üzleti évi beszámolókra még nem alkalmazzák, hanem legelőször a 2021. január 1-jén vagy az azt követően induló üzleti évről készült beszámolók tekintetében tesznek eleget a módosított szabályoknak

tovább...
Szakértői Bizottság közleménye a 2021.01.01-jétől a számviteli törvény hatálya alá átkerült korábbi kisadózó vállalkozások nyitómérlegéhez készült könyvvizsgálói jelentésmintáról
2021.01.19.

A Magyar Könyvvizsgálói Kamara Szakértői Bizottsága a kisadózó vállalkozások tételes adójáról (KATA) és a kisvállalati adóról (KIVA) szóló törvény hatálya alól kilépő kisvállalkozók számviteli törvény 2/A § (4) bekezdése szerinti nyitómérlegének kötelező könyvvizsgálatára tekintettel kidolgozta az általa ajánlott, a magyar nemzeti könyvvizsgálati standardokon alapuló könyvvizsgálói jelentésmintát.
A 2021. január 1-jétől életbe lépett adótörvény változások hatására a kisvállalkozók várhatóan nagy számban fognak felhagyni kisadózói státuszukkal, így a számviteli törvény hatálya alá átkerülve auditált nyitómérlegre lesz szükségük a 2021. évi könyvviteli nyilvántartásaik megnyitásához.
Az adózási forma változása miatti áttérés nyitómérlegére vonatkozó könyvvizsgálói jelentésminta közreadásával a Szakértői Bizottság a könyvvizsgálók munkáját és egységes jelentéstételi gyakorlatát kívánja segíteni.

tovább...
Szakértői Bizottság közleménye az egységes elektronikus beszámolási formátum (ESEF) bevezetésének halasztási lehetőségéről - Frissítés 2021.01.18.
2021.01.18.

Az Európai Értékpapír-piaci Hatóság (ESMA) által kidolgozott egységes elektronikus beszámolási formátumot (ESEF) a szabályozott piacra bevezetett értékpapírok kibocsátóinak kell alkalmazniuk pénzügyi kimutatásaikra. Az ESEF előírások bevezetéséről szóló, 2020.12.21-én megjelentetett közleményét a Szakértői Bizottság bővített tartalommal bocsátja a könyvvizsgálók és más érdekeltek tájékoztatására.

tovább...
Megjelent az ISA 250. témaszámú a „Jogszabályok és szabályozások figyelembevétele a pénzügyi kimutatások könyvvizsgálatánál” című standard
2020.12.21.

A közfelügyeleti hatóság 2020. december 21-én jóváhagyta a kamara elnökségének 37/2020. (04.17.) számú határozatán alapuló, ISA 250. témaszámú (Felülvizsgált) „Jogszabályok és szabályozások figyelembevétele a pénzügyi kimutatások könyvvizsgálatánál” című módosított magyar nemzeti standardot.

tovább...
2021. január 1-től alkalmazandó könyvvizsgálói jelentésminták közlemény
2020.12.17.

2021. január 1-jével lép hatályba a megújult IESBA Etikai Kódex magyar nyelven. Sok egyéb változás mellett a kódex elnevezése, valamint az azt megalkotó nemzetközi etikai standardalkotó testület elnevezése is némileg módosult. Ezek az elnevezésbeli változások átvezetésre kerültek a közfelügyeleti hatóság által 2020. december 15-én jóváhagyott módosított Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standard (MNKS) függelékeiben lévő könyvvizsgálói jelentésmintákban. (Az aktualizált könyvvizsgálói jelentésminták az MNKS 4/A, 4/B, 5/A és 5/B függelékeiben találhatók.)

tovább...
Módosult a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standard (MNKS)
2020.12.17.

A közfelügyeleti hatóság 2020.12.15-én jóváhagyta a kamara elnöksége által a 99/2020. (09.25.) számú elnökségi határozattal 2020. szeptember 25-én elfogadott a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standard-ot (MNKS) érintő módosításokat. A módosítás eredményeképpen pontosításra kerültek az MNKS 31. és 32. pontjai, melynek értelmében a könyvvizsgálati dokumentáció megőrzési kötelezettsége a könyvvizsgáló szolgáltatóra vonatkozik.

tovább...
Könyvvizsgálói nyilatkozat változás: a Közúti áruforgalmi engedély és az autóbusszal végzett személyszállítási engedély kiadásánál
2020.11.20.

Változott a Közúti áruforgalmi engedély, illetve az autóbusszal végzett személyszállítási engedély kiadásához szükséges könyvvizsgálói nyilatkozat az ISAE 3000. témaszámú magyar nemzeti standard alkalmazásával

tovább...
A koronavírus-járvány következtében szükségessé vált versenyképesség-növelő támogatáshoz kapcsolódó könyvvizsgálói feladatokról
2020.11.20.

A koronavírus-járvány következtében szükségessé vált versenyképesség-növelő támogatásról szóló kormányrendelet könyvvizsgálói feladatok teljesítését írja elő. Az elvégzendő könyvvizsgálói feladatok értelmezéséről és módszertani megközelítéséről a szakértői bizottság a következő tájékoztatást teszi közzé, a versenyképesség-növelő támogatások elosztását kezelő Nemzeti Befektetési Ügynökség Nonprofit Zrt.-től bekért álláspont figyelembevételével.

tovább...
Megjelent az ISAE 3402. témaszámú „Szolgáltató szervezetnél működő kontrollokra vonatkozó bizonyosságot nyújtó jelentések” című új magyar nemzeti standard
2020.10.22.

A közfelügyeleti hatóság 2020. június 17-én jóváhagyta a kamara elnöksége által a 38/2020. (04.17.) számú elnökségi határozattal elfogadott, és a 98/2020. (09.25.) számú elnökségi határozat értelmében kihirdetendő ISAE 3402. témaszámú a „Szolgáltató szervezetnél működő kontrollokra vonatkozó bizonyosságot nyújtó jelentések” című magyar nemzeti standardot. A standard a szolgáltató szervezetek könyvvizsgálóinak a 2021. december 31-én vagy azt követően végződő időszakokat lefedő, bizonyosságot nyújtó jelentéseire vonatkozóan lép hatályba.

tovább...
Változott az agrárkamarai tagdíjkedvezmények könyvvizsgálói igazolásának módja
2020.10.09.

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK)  logoA Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) az idei évtől kezdve egyszerűsítette a tagjai számára előírt tagdíjbevallási és fizetési folyamatokat. Mostantól a NAK a rendelkezésére álló hivatalos adatok alapján elkészíti tagjai számára a tagdíjbevallást és megállapítja (felajánlja) a tag által fizetendő tagdíj összegét. További változás, hogy a NAK által felajánlott tagdíj elfogadását, vagy annak korrigálását ezután már nem csak a NAK tagok, hanem az általuk meghatalmazott könyvelők vagy könyvvizsgálók is elvégezhetik a tag helyett, amennyiben erre a tagtól meghatalmazást kapnak.

tovább...
MKVK Szakértői Bizottság iránymutatása az apportértékelés felülvizsgálatáról, mint könyvvizsgálói feladatról
2020.10.07.

Iránymutatás az apportértékelés felülvizsgálatárólAz elmúlt években több megkeresés érkezett a kamarához azzal kapcsolatban, hogy melyik nemzeti standard vonatkozik az apportértékelés felülvizsgálatára vonatkozó könyvvizsgálói feladatra, és milyen jelentés mintát kell alkalmazni.
A téma kapcsán a Szakértői Bizottság az alábbi iránymutatást teszi közzé.

tovább...
IFAC útmutató a múltra vonatkozó pénzügyi kimutatások átvilágítására KKV-knak
2020.09.21.

A Könyvvizsgálók Nemzetközi Szövetsége (IFAC) a Kis- és középvállalkozásokat kiszolgáló könyvvizsgálók bizottságának (SMPC) támogatásával útmutatót bocsátott ki a múltra vonatkozó pénzügyi kimutatások átvilágítására szóló megbízásokra vonatkozó 2400-as nemzetközi standard (ISRE) használatához a kis- és középvállalkozások területén.

tovább...
Új ACCA-tanulmányok érhetőek el „Digitális számviteli szakember” és „Közfinanszírozás” címmel
2020.09.11.

Szeretnénk tájékoztatni tagjainkat, hogy a kamara – nemzetközi partnerével, az Association of Chartered Certified Accountants (ACCA) közösen – közzéteszi honlapján magyar nyelven az alábbi tanulmányokat a legfrissebb ACCA-kutatásokról és ehhez kapcsolódó cikkekről.

tovább...
Tanulmány a könyvvizsgálati reformról – Dr. Bor Zoltán, a kamara szakértői bizottsága tagjának írása
2020.09.10.

Örömmel tudatjuk, hogy a kamara honlapjára felkerült Dr. Bor Zoltán tanulmánya „A könyvvizsgálati reformról”. A tanulmányban a szerző ismerteti a 2014-es EU könyvvizsgálati reformhoz vezető utat, valamint kitekintést nyújt a reform hatásairól a könyvvizsgálói piacra, a gazdasági szereplőkre, a könyvvizsgálói szakma megítélésére, és a könyvvizsgálókkal szemben támasztott követelményekre, valamint a könyvvizsgálat ellenőrzésének folyamatára.

tovább...
Elérhető az új magyar nyelvű, jövőre életbe lépő IFAC-IESBA Etikai Kódex
2020.06.30.

Elkészült a The International Ethics Standards Board for Accountants (IESBA) „Nemzetközi etikai kódex kamarai tag könyvvizsgálóknak kézikönyve” c. angol nyelvű kiadvány (IESBA Etikai Kódex) 2018. évi kiadásának 2021. január 1-jétől alkalmazandó magyar nyelvű fordítása.

tovább...
Elérhető az „Előszó a nemzetközi minőségellenőrzési, könyvvizsgálati, átvilágítási, egyéb bizonyosságot nyújtó és kapcsolódó szolgáltatási kiadványokhoz” című szakmai kiadvány legfrissebb fordítása
2020.05.22.

Szeretnénk tájékoztatni tagjainkat, hogy a kamara - folytatva a standardok alkalmazását segítő, magyar nyelven is elérhető egyéb szakmai anyagok aktualizálását - közzétette honlapján az „Előszó a nemzetközi minőségellenőrzési, könyvvizsgálati, átvilágítási, egyéb bizonyosságot nyújtó és kapcsolódó szolgáltatási kiadványokhoz” című kiadvány (továbbiakban: Előszó vagy Preface) legfrissebb magyar nyelvű fordítását.

tovább...
A koronavírus járvány hatásai az éves beszámolók könyvvizsgálatára
2020.03.20.

A koronavírus járvány terjedése egyre inkább érezteti kedvezőtlen hatását a gazdasági élet számos területén világszerte és most már nálunk is. A világméretű járvány miatt a könyvvizsgáló szakmának is komoly kihívásokkal kell szembenéznie, és a nehézségeket még tovább fokozza a járványügyi helyzet súlyosbodásának a fő könyvvizsgálati szezonnal való időbeli egybeesése.

Frissítés! Elérhető a folyamatábra a könyvvizsgálói vélemény fajtái a vállalkozás folytatása elv (going concern) érvényesülésének vizsgálatával összefüggésben.

tovább...
2017. december 15. után végződő üzleti évek könyvvizsgálatánál alkalmazandó jelentésminták - FRISSÍTÉS
2020.02.06.

A könyvvizsgálók munkájának megkönnyítése érdekében a Szakértői Bizottság 2017. elején kidolgozott számos könyvvizsgálói jelentésmintát a 2016. decemberében kihirdetett módosított Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokban (MNKS-ben) foglalt követelmények alkalmazásának elősegítésére.

tovább...
Ajánlás a könyvvizsgálói óradíjakra
2020.01.10.

Ajánlás a könyvvizsgálói óradíjakraA jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenység ellátásáért járó díjak meghatározásának elveire és szempontjaira, valamint a díjtételek alsó határaira vonatkozó új ajánlást a kamara elnöksége 2019. december 13-i ülésén megtárgyalta és elfogadta.

tovább...
Elérhető a nemzetközi standardok alkalmazását segítő IFAC szakmai kiadvány, a Keretelvek legfrissebb fordítása
2019.11.05.

Szeretnénk tagjaink figyelmébe ajánlani, hogy felkerült a kamara honlapjára a Keretelvek legfrissebb magyar nyelvű fordítása. A Keretelvek (Framework) az IFAC egyik legfontosabb egyéb szakmai kiadványa, amely a bizonyosságot nyújtó szolgáltatásokra szóló megbízások elemeinek és céljainak a megértését célozza és segíti elő.

tovább...
A NOCLAR és az ISA 250-es standard változásával kapcsolatos kérdésekről
2019.01.29.

A kamara honlapján 2018. január 16-án magyarul megjelentetett „Etikai kódex kamarai tag könyvvizsgálóknak kézikönyve” (továbbiakban: „IESBA etikai kódex”) két fejezete foglalkozik a „Válaszadás jogszabályoknak és szabályozásoknak való meg nem felelésre” kérdéseivel, ami az angol elnevezéséből NOCLAR néven vált ismertté.

tovább...
Figyelem! A GDPR hatása a könyvvizsgálói megbízási szerződésre, szerződésmintára - Frissítés! Aktualizált szerződésminták idegen nyelven
2018.08.06.

A Szakértői Bizottság 2018. július 19-i ülésén foglalkozott a könyvvizsgálói megbízási szerződésminta kiegészítésével, amely a 2018. május 25-én hatályba lépett Általános Adatvédelmi Rendelettel (továbbiakban: GDPR) életbe lépett, a kamarai tag könyvvizsgálókat és könyvvizsgáló cégeket (továbbiakban együtt: könyvvizsgáló) is érintő adatvédelmi kötelezettségek teljesítésével összefüggésben válik szükségessé.

tovább...
Az agrárkamarai tagdíjbevallás árbevétel alapjának igazolására a könyvvizsgáló ténymegállapításairól kiadandó jelentés minta dokumentumainak módosításáról
2018.06.20.

A Szakértői Bizottság a Nemzeti Agrárkamara (a továbbiakban: „Agrárkamara”) kérésére az idén is áttekintette és szükség szerint módosította az agrárkamarai tagok tagdíjbevallásában kimutatott árbevétel adatok könyvvizsgáló általi igazolása esetén használatos jelentésmintákat.

tovább...
Figyelem! Emlékeztető az (összevont) konszolidált éves beszámolóra vonatkozó könyvvizsgálói jelentésben szükséges további kijelentésekről
2018.06.12.

A Szakértői Bizottság ez úton hívja fel a könyvvizsgálók figyelmét és emlékeztet arra, hogy az összevont (konszolidált) éves beszámolóra vonatkozó könyvvizsgálói jelentésnek a könyvvizsgáló felelősségét leíró szakaszába a vizsgált vállalatcsoport könyvvizsgálatának irányításáért, felügyeletéért és elvégzéséért, és ezzel összefüggésben a vállalatcsoport beszámolójára kiadott könyvvizsgálói véleményért való könyvvizsgálói felelősség leírását is bele kell foglalni.

tovább...
A Pénz- és Tőkepiaci Tagozat és a Szakértői Bizottság felhívása a hitelintézetek könyvvizsgálói számára a 2018. január 1-i nyitó IFRS 9 táblák vonatkozásában kibocsátandó könyvvizsgálói jelentésekről
2018.05.14.

A hitelintézeteknek, az MNB elvárásainak megfelelve, az IFRS 9 szerinti nyitóról 2018. január 1-re vonatkozó adatszolgáltatást kell teljesíteniük, melyet könyvvizsgálóval kell ellenőriztetniük.

tovább...
Teljességi nyilatkozat minta aktualizált változata (magyar, angol és német nyelven)
2018.05.14.

A Szakértői bizottság aktualizálta és ez úton közreadja a vezetői teljességi nyilatkozat minta dokumentumát. Frissítés! Felkerült a honlapra a teljességi nyilatkozat minta angol és német nyelvű változata is!
A honlapon lévő korábbi teljességi nyilatkozat minta a 2011-es a „Kisvállalkozások könyvvizsgálatának módszertani útmutatója” című kiadvány „Dokumentumtárában” található, annak „09” sorszám alatti dokumentumaként.
 

tovább...
Megbízási szerződésminta 2018. évi aktualizálása
2018.03.14.

A Szakértői bizottság közreadja a könyvvizsgálói megbízási szerződésminta aktualizált változatát.
Az elfogadó nyilatkozat minták nem változtak, a 2014. április 9-én közreadott minta továbbra is használható.

tovább...
Az állandó könyvvizsgálói megbízatás időtartamával kapcsolatos közlemény
2017.12.20.

A Magyar Könyvvizsgálói Kamarában (a továbbiakban: kamara), illetve a kamarai tagság körében az elmúlt években ellentétes jogi és szakmai álláspontok alakultak ki a könyvvizsgálói megbízatás időtartama és a könyvvizsgálati szerződés lejártát követő könyvvizsgálói tevékenység tekintetében. Ez részben arra vezethető vissza, hogy a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) vonatkozó előírásai a megbízatás és nem a megválasztás időtartamáról rendelkeznek (érzékelhetően felváltva használva a fogalmakat), ezzel adott esetben többfajta értelmezésnek is teret adva.

tovább...
A Szakértői bizottság közleménye az egyesülési vagyonmérlegek módosuló könyvvizsgálói jelentésmintáiról
2017.11.15.

Néhány napja kihirdetésre kerültek a kamara honlapján a 2017-es üzleti év könyvvizsgálatánál alkalmazandó könyvvizsgálói jelentésminták. A Szakértői Bizottság az új jelentésminták alapul vételével átdolgozta a gazdasági társaságok egyesüléséhez kapcsolódó vagyonmérlegek könyvvizsgálatára vonatkozó, a kamara honlapján korábban a „Tudástár”-ban a speciális jelentésminták között közreadott könyvvizsgálói jelentésmintákat is.

tovább...
2017. december 15. után végződő üzleti évek könyvvizsgálatára alkalmazandó standardok
2017.11.08.

A közfelügyeleti hatóság 2017. október 25-én jóváhagyta a kamara elnöksége által 2017. szeptember 22-én elfogadott módosított Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardot. A módosított MNKS a közfelügyeleti hatóság jóváhagyását követő napon, 2017. október 26-án lépett hatályba azzal, hogy rendelkezéseit a 2017. december 15-én vagy azt követően végződő üzleti évekre vonatkozó jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenységre kell alkalmazni.

tovább...
A Szakértői Bizottság közleménye a 2017. december 15-étől megújuló könyvvizsgálói jelentésmintákról
2017.09.26.

A Szakértői Bizottság elvégezte a hatályban lévő Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standard-ban (MNKS-ben) lévő könyvvizsgálói jelentésminták felülvizsgálatát, és a kamara elnöksége 2017. szeptember 22-i ülésén elfogadta az elé terjesztett módosított MNKS-t.

tovább...
FRISSÍTÉS! - Az Agrárkamarai tagdíjbevallás céljára a bevétel megosztás, illetve a tagdíjalapot csökkentő kedvezmények könyvvizsgáló általi igazolása
2017.06.28.

A NAK tagdíjalap meghatározásához a bevételmegosztás könyvvizsgálói igazolásához a könyvvizsgálói jelentésminták, amelyeket az MKVK Szakértői Bizottsága a 2016. július 4-i közleményében említett, az idén, 2017-ben is megfelelőek és használhatók.
Ezek a jelentésminták ugyanis a 4400-as témaszámú Megbízás pénzügyi számviteli információk megállapodás szerinti vizsgálatának végrehajtására című, Egyéb szolgáltatásokra vonatkozó Nemzeti Standard alapján kerültek tavaly kidolgozásra, ez a standard pedig az előző évhez képest nem változott.

tovább...
A Szakértői Bizottság felhívása a könyvvizsgálókhoz az új könyvvizsgálói jelentésmintával kapcsolatos véleményezésre
2017.06.08.

A Szakértői Bizottság, a közfelügyeleti hatóság egyetértésével, a 2016. december 15-én hatályba lépett MNKS függelékeiben közzétett új könyvvizsgálói jelentésminták felülvizsgálatát határozta el a legutóbbi, 2017. június 6-án megtartott ülésén. A bizottság határozata értelmében az elmúlt fél év tapasztalatainak figyelembe vételével indokolt a számviteli törvény szerinti éves beszámolóra vonatkozó jelentésminta felülvizsgálata és szükség szerinti kiigazítása, amelyhez a bizottság meg szeretné ismerni a könyvvizsgálók szélesebb körének véleményét és észrevételeit.
A vélemények beküldésére 2017. július 15-ig van lehetőségük a könyvvizsgálóknak, amelyet a szakertoi@mkvk.hu vagy mkvk@mkvk.hu e-mail címre küldött levélben fogad a bizottság.

tovább...
FRISSÍTÉS - A Szakértői Bizottság állásfoglalása a számviteli beszámoló és a könyvvizsgálói jelentés dátumozása tárgyában
2017.05.18.

A Szakértői Bizottság a kamarai tagoktól érkező kérésnek eleget téve, a számviteli beszámoló, a vezetés teljességi nyilatkozata és a könyvvizsgálói jelentés dátumozása, valamint a taggyűlés / közgyűlés előtti, illetve utáni könyvvizsgálói jelentés témájában az alábbi állásfoglalást teszi közzé.
Az állásfoglalásban foglaltak megfelelnek a minőségellenőrzés szempontjainak.

FRISSÍTÉS! A könyvvizsgálói jelentés dátumozásával kapcsolatos iránymutatás kérésének eleget téve, a Szakértői Bizottság az előzőleg közreadott állásfoglalás kiegészítéseként az alábbi, részletesebb iránymutatást dolgozta ki és bocsátja a könyvvizsgálók rendelkezésére:

tovább...
Közlemény a közhasznú szervezetek számviteli beszámolójára, valamint egyes más speciális könyvvizsgálati megbízásokra vonatkozó jelentésmintákról
2017.04.07.

A Szakértői Bizottság a 2016. december 15-étől hatályos módosított MNKS alapján újabb könyvvizsgálói jelentésmintákat dolgozott ki és ad közre a könyvvizsgálói munkához. Ezúttal a közhasznú szervezetek számviteli beszámolójára, valamit egyes más speciális könyvvizsgálati megbízásokra vonatkozó jelentésmintákról ad tájékoztatást a bizottság.

tovább...
A Szakértői bizottság és a Költségvetési tagozat közleménye jelentésmintákról
2017.04.07.

Módszertani ajánlásként közreadjuk a helyi önkormányzatok zárszámadási rendelettervezetére, valamint az összevont (konszolidált) beszámolójára vonatkozó könyvvizsgálói jelentések mintáit, amelyek a módosított Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokban (MNKS-ben) foglalt új követelményekre figyelemmel készültek.

tovább...
A könyvvizsgálói jelentés megújulása - letölthető Barsi Éva szakmai alelnök előadása
2017.03.30.

A Szakértői Bizottság közreadja „A könyvvizsgálói jelentés megújulása” című szakmai előadás anyagát, amely a Magyar Könyvvizsgálói Kamara Fővárosi Szervezetének 2017. március 29-i taggyűlése keretében megtartott szakmai előadáson hangzott el. Az előadáson Barsi Éva szakmai alelnök összefoglalta a könyvvizsgálói jelentésre vonatkozó új követelményeket a hatályban lévő Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok alapján. Reméljük, hogy ez a szakmai anyag megkönnyíti a könyvvizsgálók eligazodását az új könyvvizsgálói jelentéssel kapcsolatos megváltozott követelményekben és hasznos lesz munkájuk során.
 

tovább...
A könyvvizsgálói díjak minimumára vonatkozó kamarai ajánlás felülvizsgálata
2017.03.24.

A kamara elnöksége 2012-ben elfogadott és a könyvvizsgálók részére kiadott egy ajánlást a könyvvizsgálói tevékenységért járó díjtétel-minimumok meghatározásáról. A Szakértői Bizottság a 2016. évi feladatai között foglalkozott a 2012. évi díjajánlás felülvizsgálatával és annak aktualizálásával. Ennek a munkának az eredményeként elfogadott ajánlást a bizottság az alábbiakban adja közre.

tovább...
A Szakértői Bizottság közleménye a jelentésmintákról
2017.02.14.

A módosított MNKS-sel kihirdetett új könyvvizsgálói jelentés alkalmazása már a 2016. december 31-én záruló üzleti évről készült beszámolóra kötelező. A könyvvizsgálók munkájának megkönnyítése érdekében a Szakértői Bizottság módszertani segédanyagként közread néhány könyvvizsgálói jelentésmintát, hangsúlyozva, hogy ezek nem képezik részét az MNKS-nek.

tovább...
Konzultációs szolgálat válaszadási gyakorlata
2017.01.24.

A Szakértõi Bizottság áttekintette a Konzultációs szolgálat tevékenységét és a válaszadási gyakorlatot. Ennek alapján szeretnénk felhívni a figyelmet, hogy a Konzultációs szolgálat a feltehetõleg többeket is érintõ kérdésekre adott válaszait a kamara honlapján, illetve a Könyvvizsgálók Lapjában közzéteszi. Így a Konzultációs szolgálat válaszai között elõfordulhatnak olyanok, amelyek az Ön szakmai kérdésére esetleg választ nyújthatnak, illetve segítik Önt a szakmai tovább gondolkodásban.

tovább...
Az IFRS 9 alkalmazásával kapcsolatos figyelemfelhívás
2016.12.22.

2017. január 1-jét követően kötelező lesz IFRS-ek szerinti beszámolót készíteni - az MNB felügyelete alá tartozó intézmények kivételével – azon vállalkozások számára, amelyek értékpapírjait az Európai gazdasági Térség bármely tagállamának szabályozott piacán forgalmazzák (EU-s tőzsdén jegyzett cégek).

tovább...
A Szakértői Bizottság közleménye a módosított MNKS-ről
2016.12.15.

A Szakértői Bizottság tájékoztatja a könyvvizsgálókat, hogy a könyvvizsgálói közfelügyeleti hatóság jóváhagyta a módosított Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokat (MNKS-t).

tovább...
IFAC Akcióterv
2016.06.16.

A Magyar Könyvvizsgálói Kamara, mint az IFAC tagja, résztvevője az IFAC tagsággal rendelkező kamarákra kiterjesztett megfelelőségi programnak, amelynek célja a tagországokban a könyvvizsgálói szakma feltételeinek és működtetésének folyamatos fejlesztése. E program keretében a tagországi szervezetek rendszeresen megfelelőségi jelentést tesznek az IFAC felé a nemzetközi követelményekkel összhangban, de a saját céljaikra kidolgozott Akciótervben kitűzött feladatok megvalósításában elért időszakos eredmények felülvizsgálata és értékelése révén.

tovább...
A Szakértői bizottság közleménye az önkormányzatok könyvvizsgálatáról
2016.04.22.

Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 36. § (2) bekezdését – mely szerint ”A helyi önkormányzat és a nemzetiségi önkormányzat a saját és irányítása alá tartozó költségvetési szervek éves költségvetési beszámolóját a költségvetési évet követő év április 30-áig a képviselő-testület elé terjeszti” – a 402/2015. (XII. 15.) Korm. rendelet 23. § (2) bekezdés 4. pontja hatályon kívül helyezte.

tovább...
Áttérés IFRS szerinti beszámoló készítésére
2016.01.08.

2016. január 1-jétõl kibõvült azon gazdálkodók köre, akik éves beszámolójukat a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerint készíthetik el.

tovább...
A könyvvizsgálói szakma jövőbeli helyzete - angol nyelvű tanulmányok
2015.10.01.

Szíves figyelmükbe ajánljuk a könyvvizsgálói szakma jövőbeli helyzetével foglalkozó, alább letölthető két angol nyelvű anyagot.

tovább...
Állásfoglalás a hitelintézetek (pénzügyi intézmények) könyvvezetési kötelezettségéről
2015.02.18.

A kamara konzultációs szolgálatához az utóbbi időben több kérdés is érkezett arra vonatkozóan, hogy a tevékenységi engedély visszavonását követően miként alakul a hitelintézetek könyvvezetési kötelezettsége. A szakértői bizottság a kérdéskörrel összefüggésben a Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletről szóló 2007. évi LXXV. törvény 138. § (1) bekezdésének c) pontja alapján, az egységes szakmai gyakorlat kialakításának elősegítése érdekében az alábbi állásfoglalást alakította ki:

tovább...
MKVK Szakértő Bizottságának közleménye az EU-s támogatások könyvvizsgálatára vonatkozó könyvvizsgálói jelentésről
2014.09.29.

Ahogyan az 2014. május 14. óta az MKVK honlapján olvasható, a könyvvizsgáló az EU-s támogatások könyvvizsgálatát a 4400. témaszámú Nemzetközi Kapcsolódó Szolgáltatásokra Vonatkozó Standard - Megbízás pénzügyi információk megállapodás szerinti vizsgálatának végrehajtására - szerint köteles végezni, és ennek megfelelő könyvvizsgálói jelentést kibocsátani.

tovább...
Megbízási szerződés, valamint az Elfogadó nyilatkozat minták változásai az új Ptk. miatt
2014.04.09.

2014. március 15-ével hatályba lépett az új Polgári törvénykönyv. Az új Ptk. változása miatt a Szakértői bizottság aktualizálta a megbízási szerződés, valamint az elfogadó nyilatkozat mintákat, melyek alább katintva tölthetőek le.

tovább...
Közepes és kishitelintézeti módszertani útmutató átdolgozott változata elérhető
2014.03.10.

Tájékoztatjuk könyvvizsgáló kollégáinkat, hogy a közepes és kishitelintézetek könyvvizsgálóinak szóló módszertani útmutató frissítésre került. A módosításokat jóváhagyta a Pénz- és Tőkepiaci Tagozat Elnöksége, valamint a Szakértői Bizottság.
A „Módszertani útmutató a közepes és kishitelintézetek könyvvizsgálóinak" elérhető a Kamara honlapján a Pénz és Tőkepiaci Tagozat Dokumentumai között.

tovább...
Könyvvizsgáló cég feladata a pénzmosással kapcsolatos szabályozásban
2014.02.13.

Az elnökség 112/2013. számú (2013.10.07.) elnökségi határozatával elfogadta a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény szerinti belső szabályzat kidolgozásához kiadott kamarai mintaszabályzat módosítását, amely a vonatkozó elnökségi határozat közzétételével, 2013. október 9. napjával hatályba lépett (a szabályzat 2014. február 12. napján módosult!). Az alábbiakban a könyvvizsgáló cégek ezzel kapcsolatos feladatairól olvashat.

tovább...
Audit reform az Európai Unióban
2014.01.16.

2013. december 16-án az EU Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti háromoldalú egyeztetés (un. trilogue) zajlott tekintettel arra, hogy az érdekeltek nem tudtak egyezségre jutni az audit reform számos kulcskérdésében.

A háromoldalú egyeztetés résztvevői december 17-én előzetes megállapodásra jutottak, majd december 18-án a COREPER (az Állandó Képviselők Bizottsága) jóváhagyta, hogy az előzetes megállapodás az EU Parlament plenáris ülése elé kerüljön szavazásra. Az EU Parlament a jelenlegi információk szerint 2O14. február 4-én fog szavazni az audit reformról.

tovább...
Osztalék előleg kifizetéséhez kapcsolódó jogszabályi áttekintés
2013.12.06.

A Szakértői Bizottsághoz érkezett kérés, hogy készítsen a közbenső mérlegre vonatkozó könyvvizsgálói jelentés „mintát” az osztalékelőleg kifizetéséhez. Ez elkészült és az osztalék előleg kifizetéséhez kapcsolódó rövid jogszabályi áttekintést is készítettünk.

tovább...
A Szakértői bizottság és a Költségvetési tagozat közös állásfoglalása a helyi önkormányzatok könyvvizsgálatáról
2013.02.15.

A Szakértői bizottság 2013. február 4-ei ülésén foglalkozott az államháztartás könyvvizsgálatának helyzetével, különös tekintettel az önkormányzatok kötelező könyvvizsgálatában 2013-tól bekövetkezett változásokra. A bizottság az ülésen kialakult álláspontjáról kikérte a Költségvetési tagozat véleményét és mindezek alapján a Szakértői bizottság és a Költségvetési tagozat a következő közös állásfoglalást teszi közzé.

tovább...
Állásfoglalás
2011.05.10.

Ezúton szeretnénk felhívni tisztelt könyvvizsgáló kollégáink figyelmét a Magyar Könyvvizsgálói Kamara Fegyelmi bizottságának és Szakértői bizottságának együttes állásfoglalására, melyet 2011. május 6-án bocsátottak ki.

tovább...
Az Egészségbiztosítási Felügyelet állásfoglalása
2008.12.16.
A Szakértői Bizottság állásfoglalást kért az Egészségbiztosítási Felügyelettől az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről 2006. évi CXXXII. törvény (továbbiakban: Eüeftv.) 12. §-ával kapcsolatban, mely meghatározza az egészségügyi szolgáltató fogalmát, annak könyvvizsgálati kötelezettségét, valamint bejelentési kötelezettségét.
tovább...
Szempontok az önkormányzatok költségvetési, zárszámadási rendeleteinek törvényességi ellenőrzéséhez
2008.06.23.
A kamara megkapta az önkormányzati és lakásügyi szakállamtitkár úrtól az önkormányzatok költségvetési, zárszámadási rendeleteinek törvényességi ellenőrzéséhez szükséges szempontrendszert, amelyet a közigazgatási hivatalokkal és az Állami Számvevőszékkel közösen készítettek el. tovább...

Betöltés...
X