Jogi nyilatkozat

JOGI NYILATKOZAT
ÉS
PORTÁLHASZNÁLATTAL KAPCSOLATOS ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

A Magyar Könyvvizsgálói Kamara hivatalos portálja a www.mkvk.hu

A www.mkvk.hu szerveren elérhető internet szolgáltatás, vagy annak bármely oldala megnyitásával Ön elfogadja az itt felsorolt kondíciókat. Kérjük, figyelmesen olvassa végig feltételeinket, és web-oldalaink használata során tartsa be azokat.

Szerzői jog
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara web-oldalai, az azokon található minden képi, hang és szöveges tartalom, illetve azok elrendezése szerzői jogi, illetve védjegy oltalom alatt állnak; azoknak bármilyen formában történő - a személyes használatot meghaladó mértékű - felhasználása kizárólag a Magyar Könyvvizsgálói Kamara kifejezett erre vonatkozó írásos engedélyével lehetséges.

Felhívjuk a figyelmét, hogy a fentiekben részletezett feltételektől eltérő, vagy azokat sértő használat szerzői jogi, polgári jogi és büntetőjogi következményekkel járhat. A Magyar Könyvvizsgálói Kamara minden tudomására jutott jogsértéssel szemben fellép.
Információk

A Magyar Könyvvizsgálói Kamara web-oldalain megjelenő információk, adatok kizárólagosan tájékoztatásul szolgálnak; azok teljességéért, pontosságáért a Magyar Könyvvizsgálói Kamara felelősséget nem vállal. A Magyar Könyvvizsgálói Kamara minden ésszerű erőfeszítést megtesz annak érdekében, hogy az internetes web-lapján közölt valamennyi információ a feltöltése időpontjában pontos legyen. Ennek ellenére a Magyar Könyvvizsgálói Kamara sem kifejezetten, sem ráutaló módon nem vállal szavatosságot a jelen web-oldalon keresztül nyújtott információkért, és fenntartja a jogot arra, hogy értesítés nélkül bármikor változtatásokat és javításokat hajtson végre, illetve a web-oldalt, vagy az azon közölt információkat részben vagy egészben megszüntesse.

A Magyar Könyvvizsgálói Kamara a fentiekre tekintettel nem vállal felelősséget a web-oldalhoz, valamint az ott található bármilyen információhoz való hozzáférésből, illetve annak elmaradásából, vagy ezek felhasználásából származó semmiféle veszteségért vagy kárért.

A Magyar Könyvvizsgálói Kamara nem tartozik felelősséggel azokért az esetlegesen bekövetkező károkért, veszteségekért, költségekért sem, amelyek a web-oldalak használatából, azok használatra képtelen állapotából, nem megfelelő működéséből, üzemzavarából, az adatok bárki által történő illetéktelen megváltoztatásából keletkeznek, illetve amelyek az információ-továbbítási késedelemből, számítógépes vírusból, vonal- vagy rendszerhibából, vagy más hasonló okból származnak.

A személyes adatok kezelése és védelme
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara web-oldalainak megtekintése során a technikai működés miatt automatikusan rögzítésre kerül a felhasználó látogatásának kezdő és befejező időpontja, illetve egyes esetekben - a felhasználó számítógépének beállításától függően - a böngésző, az operációs rendszer adatai és a felhasználó IP címe, illetve annak az oldalnak a neve, ahonnan a felhasználó érkezett. Ezen adatokból a rendszer automatikusan statisztikai adatokat generál. A látogatás időpontja, az IP cím, valamint a böngésző és operációs rendszer adatainak felvétele és tárolása a rendszer működésének sajátossága, kezelésük technikailag elengedhetetlen, kizárólag statisztikai célokból történik.

A Magyar Könyvvizsgálói Kamara portálján biztosított – regisztrációhoz kötött – egyes további funkciók eléréséhez, a jelszóval védett tartalmak megtekintéséhez a szolgáltatást használni kívánó kamarai tagoknak további adatokat is a Magyar Könyvvizsgálói Kamara rendelkezésére kell bocsátania, mely adatok megadása, az ettől függő szolgáltatás igénybe vétele önkéntes.

Amennyiben Ön bármely személyes adatát eljuttatja a Magyar Könyvvizsgálói Kamarához, ezzel hozzájárulását adja ahhoz, hogy azt a Magyar Könyvvizsgálói Kamara - az ügylet jellege által meghatározott célból és ideig - nyilvántartsa és kezelje.

A Magyar Könyvvizsgálói Kamara bármely, a web-oldalak használata során tudomására jutott személyes adatot az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései szerint kezel. Az adatkezeléssel kapcsolatos tudnivalók részleteit az adatvédelmi tájékoztató tartalmazza.

Felhívjuk szíves figyelmét arra, hogy a Magyar Könyvvizsgálói Kamara web-oldalairól más cégek és szervezetek web-oldalára is eljuthat. Az azokon közölt adatok tartalmáért és helyességéért, illetve az Ön adatainak biztonságáért a Magyar Könyvvizsgálói Kamara a felelősségét kizárja. Ezen Web-oldalak használata esetén javasoljuk, hogy győződjön meg az adott oldalt megjelentető szervezet adatvédelmi politikájáról.

www.mkvk.hu

Betöltés...
X