1. » Szervezet
  2. » OKKT

Okleveles Könyvvizsgálókat Képesítő Testület (OKKT)

Az Okleveles Könyvvizsgálókat Képesítő Testület (OKKT) a Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról és a könyvvizsgálói tevékenységről szóló 2007. évi LXXV. törvény alapján 2008. januárban kezdte meg tevékenységét.

Az OKKT legalább 7, legfeljebb 9 főből álló testület. A testület elnökének és tagjainak kinevezése legalább 3, legfeljebb 5 évre szól.

Az OKKT - a kamara nevében - akkreditálja az okleveles könyvvizsgálói képzés programját. A program tartalmazza:

  1. a képzés során megszerezhető szakmai kompetenciát,
  2. a képzésbe való belépés és részvétel feltételeit,
  3. a tervezett képzési időt,
  4. a tananyag egységeit (moduljait), azok célját, tartalmát, terjedelmét,
  5. a képzés módszereit,
  6. a maximális csoportlétszámot,
  7. a képzésben részt vevő teljesítményét értékelő rendszer leírását,
  8. a képzésről, illetve a képzés egyes egységeinek (moduljainak) elvégzéséről szóló igazolás kiadásának feltételeit,
  9. a képzési program végrehajtásához szükséges személyi és tárgyi feltételeket, ezek biztosításának módját.

 A program-akkreditáció érvényességének időtartama legalább 3, legfeljebb 5 év lehet.

Az OKKT a képzési programot a kamara elnökségének jóváhagyásával akkreditálhatja.

Az OKKT gondoskodik a kamara okleveles könyvvizsgálói szakképzési és vizsgaszabályzatának kidolgozásáról, a szabályzatot jóváhagyásra az elnökségnek megküldi.

Betöltés...
X