MEGJELENT 21 DARAB MÓDOSÍTOTT MAGYAR NEMZETI STANDARD, VALAMINT HÁROM EGYÉB IAASB KÖZZÉTÉTEL

A közfelügyeleti hatóság 2022. október 12-én jóváhagyta a kamara elnöksége által a 61/2022. (09.12.) számú elnökségi határozattal elfogadott 21 darab módosított magyar nemzeti standardot, valamint a kamara elnöksége 62/2022. (09.12) határozatával jóváhagyott 3 darab módosított egyéb IAASB közzétételt. A módosított magyar nemzeti standardok és egyéb IAASB közzétételek 2023. január 1-jén lépnek hatályba, azaz a módosított magyar nemzeti standardokat a 2023. január 1-jén vagy azt követően kezdődő időszakokra vonatkozó pénzügyi kimutatások könyvvizsgálatára, átvilágítására, valamint ezen időszakokhoz kapcsolódó bizonyosságot nyújtó, valamint kapcsolódó szolgáltatásokra szóló megbízásokra kell alkalmazni, a módosított egyéb IAASB közzétételek pedig a 2023. január 1-től hatályos magyar nemzeti standardok alkalmazásához nyújtanak segítséget.

A nemzetközi standardalkotó bizottság, az IAASB folyamatosan felülvizsgálja és módosítja a nemzetközi standardokat. Az elmúlt években kisebb-nagyobb módosításokra került sor a könyvvizsgálati, átvilágítási-, a bizonyosságot nyújtó szolgáltatásokra szóló megbízásokra, valamint a kapcsolódó szolgáltatásokra vonatkozó nemzetközi standardokban, abból kifolyólag, hogy egyes standardokat felülvizsgáltak, valamint módosították az IESBA Etikai Kódexet is, és ezek a felülvizsgálatok kapcsolódó módosításokat, ún. „Conforming amendments”-eket eredményeztek a többi felülvizsgálattal egyébként nem érintett standard szövegében.


A Magyar Könyvvizsgálói Kamara szakértői bizottsága aktualizálta a magyar nemzeti standardokat, valamint az egyéb IAASB közzétételeket annak érdekében, hogy ezek a szakmai anyagok a lehető legaktuálisabb eredeti angol nyelvű kiadványok szövegeinek a magyar fordítását tükrözzék. A fordítások aktualizálásánál a szakértői bizottság a IFAC (Könyvvizsgálók Nemzetközi Szövetsége) kiadásában 2021. szeptemberében megjelentetett 2020-as IAASB Handbook kiadványt vette alapul, és ez alapján aktualizálta az alábbiakban felsorolt összesen 24 db standard, illetve egyéb IAASB közzététel magyar nyelvre lefordított szövegét:

Módosított magyar nemzeti standardok:
•    ISA 200 A független könyvvizsgáló átfogó céljai és a könyvvizsgálatnak a nemzetközi könyvvizsgálati standardokkal összhangban történő végrehajtása
•    ISA 210 Megegyezés a könyvvizsgálati megbízások feltételeiről
•    ISA 230 Könyvvizsgálati dokumentáció
•    ISA 240 A könyvvizsgáló csalással összefüggő felelőssége a pénzügyi kimutatások könyvvizsgálatánál
•    ISA 250 (Felülvizsgált) A jogszabályok és szabályozások figyelembevétele a pénzügyi kimutatások könyvvizsgálatánál 
•    ISA 260 (Felülvizsgált) Kommunikáció az irányítással megbízott személyekkel
•    ISA 450 A könyvvizsgálat során azonosított hibás állítások értékelése
•    ISA 500 Könyvvizsgálati bizonyítékok
•    ISA 580 Írásbeli nyilatkozatok
•    ISA 600 Speciális szempontok - Csoportra vonatkozó pénzügyi kimutatások könyvvizsgálatai (beleértve a komponensek könyvvizsgálóinak munkáját)
•    ISA 610 (Felülvizsgált 2013) A belső auditorok munkájának felhasználása
•    ISA 620 A könyvvizsgáló által igénybe vett szakértő munkájának felhasználása
•    ISA 700 (Felülvizsgált) A pénzügyi kimutatásokra vonatkozó vélemény kialakítása és jelentéskészítés
•    ISA 701 Kulcsfontosságú könyvvizsgálati kérdések kommunikálása a független könyvvizsgálói jelentésben
•    ISA 720 (Felülvizsgált) A könyvvizsgálónak az auditált pénzügyi kimutatásokat tartalmazó dokumentumokban szereplő egyéb információkkal kapcsolatos felelőssége
•    ISA 800 (Felülvizsgált) Speciális szempontok – Speciális célú keretelvekkel összhangban készített pénzügyi kimutatások könyvvizsgálatai
•    ISA 805 (Felülvizsgált) Speciális szempontok — Egyedüli pénzügyi kimutatásoknak és egy pénzügyi kimutatás konkrét elemeinek, számláinak vagy tételeinek könyvvizsgálatai
•    ISA 810 (Felülvizsgált) Összesített pénzügyi kimutatásokra vonatkozó jelentések kibocsátására vonatkozó megbízások
•    ISRE 2400 Múltra vonatkozó pénzügyi kimutatások átvilágítására szóló megbízások
•    ISAE 3410   Üvegházhatásúgáz-kimutatásokra vonatkozó bizonyosságot nyújtó szolgáltatásokra szóló megbízások
•    ISRS 4410 (Felülvizsgált) Összeállításra vonatkozó megbízások

Módosított egyéb IAASB közzétételek:
•    Előszó a nemzetközi minőségellenőrzési, könyvvizsgálati, átvilágítási, egyéb bizonyosságot nyújtó és kapcsolódó szolgáltatási kiadványokhoz
•    Kifejezések Glosszáriuma
•    Nemzetközi keretelvek bizonyosságot nyújtó szolgáltatásokra szóló megbízásokhoz

A jelen közleménnyel kihirdetett módosított magyar nemzeti standardok és egyéb IAASB közzétételek 2023. január 1-jén lépnek hatályba, azaz a módosított magyar nemzeti standardokat a 2023. január 1-jén vagy azt követően kezdődő időszakokra vonatkozó pénzügyi kimutatások könyvvizsgálatára, átvilágítására, valamint ezen időszakokhoz kapcsolódó bizonyosságot nyújtó, valamint kapcsolódó szolgáltatásokra szóló megbízásokra kell alkalmazni, a módosított egyéb IAASB közzétételek pedig a 2023. január 1-től hatályos magyar nemzeti standardok alkalmazásához nyújtanak segítséget.

A módosított standardok az alábbi oldalon érhetők el:

MKVK - Szakmai és etikai standardok
 

Betöltés...
X