Figyelem! Archivált tartalom. Lehet, hogy már nem aktuális.

Magyar Könyvvizsgálói Kamaráért Emlékplakett

Magyar Könyvvizsgálói Kamaráért EmlékplakettA 2017-ben, a jubileumi év tiszteletére alapított Magyar Könyvvizsgálói Kamaráért Emlékplakett azoknak a leköszönő kamarai tisztségviselőknek, országos és területi szervezeti elnökségi tagoknak adományozható, akik a kamarában tisztséget már nem töltenek be, továbbá megbízatásuk ellátása során kiemelkedő érdemeket szereztek és ezzel hozzájárultak a kamara, illetve a könyvvizsgálói szakma fejlődéséhez, hírnevének növeléséhez. 2021-ben Antal Ivánnak, Dr. Abonyi Jánosnak, Buturácz Antalnak és Kontos Józsefnek ítélte oda e megtiszteltetést jelentő elismerést az elnökség.

  

Az elismerés feltétele, hogy a fent nevezett tisztséget legalább 6 hónapig be kell tölteni.

A korábbiakban Baranyai Magdolna, Gáberné Szellem Éva, Molnár István, Seres Péter, Szabó Zsuzsanna, Vágvölgyi László, Kállay Ferenc, valamint Puskás István vehették át a díjat.

  

2021-ben Antal Iván, Dr. Abonyi János, Buturácz Antal és Kontos József vehették át a Magyar Könyvvizsgálói Kamaráért Emlékplakett díjat.

Antal Iván

Antal Iván pályáját a számviteli szakma ranglétráját végig járva a Váci Járási Tanácsnál revizorként, majd termelőszövetkezeti főkönyvelőként és revizori irodavezetőként kezdte Vácon.

1975-ben szerzett okleveles könyvvizsgálói képesítést.

A Pénzügyminisztérium Ellenőrzési Főigazgatósága Mezőgazdasági és Élelmezésügyi Osztályán 1975 óta főmunkatársként, majd a Belföldi Társaságok Osztálya helyettes-vezetőjeként dolgozott 1987-ig. A revizori munka hatékonyabb és pontosabb végzéséhez több „Módszertani útmutató” szerkesztője és lektora.
Egyetemi tanulmányait a Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetemen, agrárszakon fejezi be 1988-ban. A megszerzett ismereteit a Szobi Szörp Rt. főkönyvelőjeként és a Kínál Bevásárlóközpont Rt. gazdasági igazgatójaként kamatoztatta.
Munkáját 1997-ben a családi vállalkozásként megalakított „Tartozik-Követel” Könyvelő és Könyvvizsgáló Kft.-ben folytatja ügyvezetőként és könyvvizsgálóként 2017-ig. Jelenleg a DUPLEX Könyvvizsgáló Kft. kisebbségi tulajdonosaként ügyvezetői és könyvvizsgálói feladatait látja el.

Több szakmai tisztséget is vállalt munkája során: 1989-től tagja a Magyar Könyvvizsgálók Egyesületének és megalakulásától a Magyar Könyvvizsgálói Kamarának. Tevékenyen részt vesz a Kamara Pest megyei Szervezetének munkájában 2002. szeptemberétől elnökségi tagként és küldöttként, illetve a Kamara Fegyelmi bizottságának munkáját támogatta 2008 és 2020 között.

  

Dr. Abonyi János

Dr. Abonyi János a keszthelyi Agrártudományi Egyetemen szerzett Agrármérnöki képesítését követően, 1975-ben Mezőgazdasági Szakmérnök végzettséget szerzett Számviteli- és Pénzügyi szakon, majd 1977-ben kapta kézhez Doktori oklevelét a Gödöllői Agrártudományi Egyetemen.

Pályája első 10 évében mezőgazdasági cégeknél mezőgazdász, majd Számviteli Osztályvezető és Főkönyvelő pozíciókban dolgozott. 1983-ban szerezte meg okleveles könyvvizsgáló képesítését. 1983-1984 között a Pénzügyminisztérium szombathelyi Ellenőrzési Főigazgatóságán mezőgazdasági osztályvezető. 1984-től 7 éven át a szombathelyi Állattenyésztő Vállalatnál Gazdasági igazgatóhelyettes, majd 1991-től az AUTENT Könyvvizsgáló és Vállalkozási Tanácsadó Kft.-ben látja el ügyvezetői és könyvvizsgálói feladatait egészen 2019-ig, amikortól egyéni vállalkozóként folytatja a könyvvizsgálatot.

Jelentős szerepet vállal a kamara munkájában, melynek megalakulása óta tagja. Elsősorban a Minőség-ellenőrzési Bizottság munkájában vesz részt, több választási cikluson keresztül a bizottság tagja. A minőség-ellenőrzési bizottsági munka megkezdését követő évben jelentkezett minőségellenőrnek és folyamatosan végez ellenőrzéseket.

Fontosnak tartja az informatikai ismeretek könyvvizsgálat területén való alkalmazását, így tagja a kamara Informatikai tagozatának is. Széleskörű rálátása van a különböző könyvvizsgálói munkákra. Az ellenőrzések alkalmával szerzett tapasztalatai alapján számos könyvvizsgáló kolléga munkáját tudja támogatni.

  

Buturácz Antal

Buturácz Antal Mohácsról származik. Első diplomáját 1976-ban a Gödöllői Agrártudományi Egyetem üzemmérnöki szakán szerzi Zsámbékon, majd 1982-ben a Marx Károly Közgazdasági Tudományi Egyetem Agrár-kiegészítő szakán szerez közgazda diplomát és 1987-ben a Pécsi Közgazdaság Tudományi Egyetemen Agrár-szakközgazda végzettséget szerez.
Szakmai ismereteit tovább bővíti 1990-ben adótanácsadói, valamint 1993-ban Okleveles könyvvizsgálói képesítéssel.

Szakmai munkáját mezőgazdasági nagyüzemekben látja el, kezdetben üzemgazdászként, később főkönyvelőként.
2000-től a Livand Könyvvizsgáló Kft. ügyvezetője és egyben egyik tulajdonosa, ahol jelenleg nyugdíjasként is folytatja tevékenységét.

Szakmai tevékenységével hozzájárult a kamara fejlődéséhez: a Magyar Könyvvizsgálói Kamarának alakulása óta tagja, a Baranya Megyei szervezet elnökségi tagja volt a legutóbbi választásokig. Tisztséget töltött be a Kamara Központi szervezetében is: alakulás óta tagja és egy ciklusban elnöke az Ellenőrző Bizottságnak, valamint az Oktatási Bizottság tagjaként is jelentős szerepet vállalt. Az idei évtől köszönt le tisztségeiről, hogy a helyét átadja a jövőt építő fiataloknak.

  

Kontos József

Kontos József képesítését a Pénzügyi és Számviteli Főiskolán okleveles üzemgazdászként szerezte mezőgazdasági szakon, de pénzügyi területen dolgozott mindvégig tanult szakmájában, döntően a mezőgazdasági területen. Pályája kezdetén revizori, üzemgazdász, adóügyi-, támogatási-, pénzügyi előadó, függetlenített ellenőrző bizottsági elnök, főkönyvelő helyettes munkakörökben dolgozott.

Okleveles könyvvizsgálói végzettségét 1979-ben szerezte. 27 éves korában lett először főkönyvelő egy kisebb termelőszövetkezetben Túrkevén, ahol 26 év elteltével, 2006-ban, a szövetkezet végelszámolása és átalakulása során a számviteli törvényhez hasonló mélységig megismerte a társasági törvényt is, amit a későbbi könyvvizsgálói munkájában jól tudott hasznosítani.

1990-től bejegyzett könyvvizsgáló. 2009-ben Adószakértői végzetséget szerzett. Könyvvizsgálattal 1992-ben kezdett foglalkozni, első könyvvizsgálói munkái a privatizációval kapcsolatos vagyonmérleg ellenőrzések voltak. (Emellett végzett állandó könyvvizsgáló, átalakulási vagyonmérleg, értékhelyesbítés, apportértékelés ellenőrzési, árbevétel megosztás, saját tőke igazolása, csődbiztosi és végelszámolói feladatokat.)

A kamara megalakulása óta tagja a kamarának, ahol szívesen vett részt a kamarai szervezetben jelentkező teendőkben. 16 évig, 2019-ig a küldöttgyűlés tagja, két ciklusban – 2004-től 2011-ig – az Ellenőrző bizottság tagja volt. Aktív szerepet vállalt a kamara alapszabályát átvizsgáló ad hoc bizottság munkájában.
Rendszeresen vett részt az országos konferenciákon, a helyi szervezet taggyűlésein, havi szakmai összejövetelein, Jász-Nagykun megyei szervezet elnökségi tagja volt.

  

  

2019-ban Puskás István vehette át a Magyar Könyvvizsgálói Kamaráért Emlékplakett díjat.

Puskás István

Puskás István 1971 diplomázott a Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem (a mai Corvinus) Ipar karán, Közlekedési szakon. Számítógépes rendszerszervező és anyaggazdálkodási szakközgazdasági képesítést is szerzett 1975-ben. 1992 óta okleveles könyvvizsgáló. Több nyelven beszél.

Pályafutását a Magyar Rádiónál kezdte műsorszervezőként, majd iparvállalatokhoz vezetett útja: 1972-től dolgozott számítóközpontban programozó-szervezőként és belső ellenőrként, és gyógyszergyárban anyaggazdálkodóként. 1978-ban került főkönyvelő pozícióba, ahonnan gazdasági vezetőként folytatta tevékenységét.

Könyvvizsgáló kollégái a PricewaterhouseCoopers-nél eltöltött 28 éves könyvvizsgálói pályafutása során találkozhattak vele. A PwC-nél több száz könyvvizsgálati munkában vett részt, illetve irányította a vizsgálatokat nagyobb ügyfeleknél.

1997-től Kamarai tag, részt vett a Minőség-ellenőrzési Bizottság munkájában minőség-ellenőrként, majd 2008-tól 2011-ig volt a Minőség-ellenőrzési Bizottság elnöke. 2017-ben vonult nyugdíjba, és ezzel egy időben befejezte az aktív könyvvizsgálói tevékenységét is.

  

  

Az elnökség 2018-ban Kállay Ferencnek ítélte oda munkája elismeréseként a díjat.

Kállay Ferenc

Kállay Ferenc 1977-ben diplomázott agrármérnökként a Debreceni Agrártudományi Egyetemen, ezt követően Vállalat Gazdálkodási Szakmérnöki diplomát és mérlegképes könyvelői képesítést, később Okleveles Adótanácsadói, majd okleveles könyvvizsgálói képesítést is szerzett. 2002-ben az elsők között jelentkezett a Nemzetközi Adószakértői tanfolyamra, amit 2004-ben sikeresen el is végzett.

Az Agrártudományi Egyetem elvégzését követően növénytermesztési gyakornok volt Törökszentmiklóson. Ezután a Hajdúszovát Mezőgazdasági Szövetkezetben tevékenykedett először üzemgazdászként, majd főkönyvelőként. Ezt követően a Debreceni Agrártudományi Egyetem Tangazdaságánál, illetve a jogutód Agrárgazdaság Kft-nél volt közgazdasági igazgató. 2001-től már a saját könyvvizsgáló társaságában végzi a könyvvizsgálói tevékenységet, mint a Magyar Könyvvizsgáló Kamara által regisztrált kamarai tag könyvvizsgáló.

2002 decemberében a Magyar Könyvvizsgálói Kamara Szakértői Bizottságának tagjává választottak, amelynek 2016. decemberéig volt tagja.

Számos cikket publikált, a kamara által megjelentetett módszertani útmutatók java része átfutott a kezei között. Szekcióvezető volt az Országos Könyvvizsgálói Konferencián, részt vett a közúti áruforgalmi engedélyhez szükséges könyvvizsgálói nyilatkozat kidolgozásában, valamint az egyes személyek könyvvizsgálatra vonatkozó kötelezettségéről szóló jogszabályokat tartalmazó tájékoztató anyag összeállításában.

  

Kapcsolódó anyagok

Betöltés...
X