Szakirodalom jegyzék a minősítő vizsgákhoz

(Nem része a szakmai minősítő vizsga szabályzatnak)

A vizsga során azokat a standardokat, jogszabályokat kell alkalmazni, ismertetni, amelyek a vizsga napját is magában foglaló évet megelőző év július 1. napján már alkalmazandóak és a vizsga napján még hatályosak. A jogszabály tervezeteket nem kell részleteiben ismerni, azonban a folyamatban lévő változások (már kihirdetett, de még nem hatályos jogszabályok) körvonalaival tisztában kell lenni.

A pénzügyi intézményi szakmai minősítő vizsga szakirodalmi jegyzéke:

 1. A magyar nemzeti könyvvizsgálati standardok és az egyéb szolgáltatásokra vonatkozó standardok
 2. a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi 2013/CCXXXVII. törvény
 3. a hitelintézetek és a pénzügyi vállalkozások éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 250/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet
 4. a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény
 5. a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény
 6. a befektetési alapok éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 215/2000. (XII. 11.) Korm. rendelet
 7. Az Európai Parlament és a Tanács 575/2013/EU rendelete a hitelintézetekre és befektetési vállalkozásokra vonatkozó prudenciális követelményekről…


A befektetési vállalkozási szakmai minősítő vizsga szakirodalmi jegyzéke:

 1. A magyar nemzeti könyvvizsgálati standardok és az egyéb szolgáltatásokra vonatkozó standardok
 2. a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény
 3. a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény
 4. a befektetési vállalkozások éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 251/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet
 5. a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény
 6. a befektetési alapok éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 215/2000. (XII. 11.) Korm. rendelet


A pénztári szakmai minősítő vizsga szakirodalmi jegyzéke:

 1. A magyar nemzeti könyvvizsgálati standardok és az egyéb szolgáltatásokra vonatkozó standardok
 2. az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvény
 3. a magánnyugdíjpénztárak beszámolókészítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 222/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet
 4. az önkéntes nyugdíjpénztárak beszámolókészítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 223/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet
 5. az önkéntes kölcsönös egészség- és önsegélyező pénztárak beszámolókészítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 252/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet


A biztosítói szakmai minősítő vizsga szakirodalmi jegyzéke:

 1. A magyar nemzeti könyvvizsgálati standardok és az egyéb szolgáltatásokra vonatkozó standardok
 2. a biztosítókról és a biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. törvény
 3. a biztosítók éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 192/2000. (XI. 24.) Korm. rendelet


A kibocsátói szakmai minősítő vizsga szakirodalmi jegyzéke:

 1. A magyar nemzeti könyvvizsgálati standardok és az egyéb szolgáltatásokra vonatkozó standardok
 2. a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény
 3. a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény XXXII. fejezete (Részvény)
 4. a kötvényről szóló 285/2001. (XII. 26.) Korm. rendelet
 5. a letéti jegyről szóló 281/2001. (XII. 26.) Korm. rendelet
 6. a jelzálog-hitelintézetről és a jelzáloglevélről szóló 1997. évi XXX. törvény III. része (Jelzáloglevél)
Betöltés...
X