Megjelent az ISAE 3402. témaszámú „Szolgáltató szervezetnél működő kontrollokra vonatkozó bizonyosságot nyújtó jelentések” című új magyar nemzeti standard

A közfelügyeleti hatóság 2020. június 17-én jóváhagyta a kamara elnöksége által a 38/2020. (04.17.) számú elnökségi határozattal elfogadott, és a 98/2020. (09.25.) számú elnökségi határozat értelmében kihirdetendő ISAE 3402. témaszámú a „Szolgáltató szervezetnél működő kontrollokra vonatkozó bizonyosságot nyújtó jelentések” című magyar nemzeti standardot. A standard a szolgáltató szervezetek könyvvizsgálóinak a 2021. december 31-én vagy azt követően végződő időszakokat lefedő, bizonyosságot nyújtó jelentéseire vonatkozóan lép hatályba.

Az ISAE 3402. témaszámú standard a bizonyosságot nyújtó szolgáltatásokra szóló megbízásokra vonatkozó nemzeti standardok közé tartozik és magyar nyelvre most került először lefordításra. Ez a standard olyan megbízásokkal foglalkozik, amelyekre azért kerül sor, hogy egy szolgáltató szervezetet (pl. könyvelési szolgáltatót) igénybevevő gazdálkodó (igénybevevő) és annak könyvvizsgálója számára egy másik gyakorló könyvvizsgáló bizonyosságot nyújtó jelentést adjon ki a szolgáltató szervezetnél meglévő olyan kontrollokról, melyek az igénybevevő pénzügyi beszámolása szempontjából relevánsak.
A standard csak akkor alkalmazandó, amikor a szolgáltató szervezet (szolgáltató) felelős a kontrollok megfelelő kialakításáért, vagy más esetben, a kontrollok megfelelő kialakításáról képes nyilatkozatot tenni.

Az ISAE 3402 standard kapcsolódik az ISA 402. témaszámú „Szolgáltató szervezetet igénybe vevő gazdálkodó egységre vonatkozó könyvvizsgálati szempontok” című magyar nemzeti könyvvizsgálati standardhoz. Ez a könyvvizsgálati standard előírja, hogy a szolgáltatót igénybevevő gazdálkodó könyvvizsgálójának meg kell ismernie és értékelnie kell az igénybe vevőnél működő azon releváns kontrolloknak a kialakítását és bevezetését, amelyek a szolgáltató által nyújtott szolgáltatásokhoz kapcsolódnak, beleértve a szolgáltató által feldolgozott ügyletekre alkalmazott kontrollokat. Ebben a megismerési folyamatban az igénybevevő könyvvizsgálója dönthet úgy, hogy az elegendő és megfelelő könyvvizsgálati bizonyítékot – a szolgáltatónál alkalmazott kontrollok kialakításáról és bevezetéséről szerzett ismeretei alátámasztására – az ISAE 3402 standardban foglalt 1-es vagy 2-es típusú jelentés beszerzésével és felhasználásával fogja megszerezni.

Az ISAE 3402 standard részletezi az ilyen megbízás során a szolgáltató könyvvizsgálójának célját, a szolgáltató kontrolljaival kapcsolatos megfelelőségi kritériumok meghatározását és értékelését, a lényegességi szempontokat, a bizonyítékszerzésre vonatkozó követelményeket, az 1-es vagy 2-es típusú jelentés típusokat és ezek tartalmát. A szolgáltató könyvvizsgálójának kellő bizonyosságot kell szereznie arról, hogy

  • megfelelő kritériumok alapján és minden lényeges szempontból valósan mutatja-e be a szolgáltató által adott rendszerleírás a szolgáltató rendszerét, úgy, ahogy azt a meghatározott időszak folyamán kialakították és bevezették,
  • megfelelően voltak-e kialakítva a szolgáltató rendszerleírásában kinyilvánított kontrollcélokhoz kapcsolódó kontrollok a meghatározott időszak folyamán,
  • a kellő bizonyosság nyújtásához szükséges mértékben hatékonyan működtek-e a kontrollok, azaz elérték-e a szolgáltató rendszerleírásában kinyilvánított kontrollcélokat a meghatározott időszak folyamán.

Az ISAE 3402 standard csak kellő bizonyosságot nyújtó, tanúsítási megbízásokkal foglalkozik. (Nem terjed ki tehát a standard a korlátozott bizonyosságot nyújtó, illetve közvetlen megbízásokra, ahogyan ezeket az ISAE 3000 témaszámú (felülvizsgált) bizonyosságot nyújtó szolgáltatásokra szóló megbízásokra vonatkozó magyar nemzeti standard meghatározza.)

A szolgáltató könyvvizsgálója által e standard alapján kibocsátott jelentés tehát lehet 1-es típusú jelentés vagy 2-es típusú jelentés. Az 1-es típusú „A szolgáltató szervezetnél működő kontrollok leírásáról és kialakításáról szóló jelentés”, a 2-es típusú pedig a „Szolgáltató szervezetnél működő kontrollok leírására, kialakítására és működési hatékonyságára vonatkozó jelentés”. 2-es típusú jelentés kibocsátásakor a szolgáltató könyvvizsgálójának tesztelnie kell azokat a kontrollokat, amelyeket a szolgáltató rendszerleírásában kinyilvánított kontrollcélok eléréséhez szükségesnek ítélt és fel kell mérnie ezeknek a kontrolloknak a működési hatékonyságát is az adott időszak során.

ISAE 3402. témaszámú „Szolgáltató szervezetnél működő kontrollokra vonatkozó bizonyosságot nyújtó jelentések” című magyar nemzeti standard az Egyéb standardok oldalon érhető el.

Szakértői Bizottság

Kapcsolódó anyagok

Betöltés...
X