Önképzés - 8 kredit

A kamara szakmai továbbképzési szabályzatának I. fejezet 16. pontjára tekintettel a kamara tagjainak az évente kötelezően összegyűjtendő 20 kreditből 8 kreditet önképzés keretében kell megszerezni.

A könyvvizsgálóktól megkövetelt, hogy naprakészen ismerjék a jogszabályok, szabályzatok előírásait, folyamatosan alkalmazkodjanak a piac, és a megrendelők elvárásaihoz. A hazai gazdasági kihívások mellett a nemzetközi, globális elvárásoknak is meg kell felelni, a megfelelő szakmai felkészültség napjainkra elengedhetetlenné vált. A folyamatosan változó, fejlődő gazdaságban az ismeretek folyamatos frissítésére, aktuális szakmai ismeretek birtokában lévő könyvvizsgálók munkájára van szükség. A versenyképesség alapfeltétele lett a folyamatos fejlődés és a naprakészség. Kevésnek bizonyul az egyszer már megszerzett tudás, ismeret, elkerülhetetlenné válik az állandó, egész életen át tartó tanulás.

A kamara szakmai továbbképzési szabályzatának VII/B. fejezete alapján az önképzési kreditpontok nyilvántartása a kamarai tag feladata, melyet az Oktatási Bizottság - nem kötelező jellegű - segédlete segítségével kell a tagnak nyilvántartani.
A tárgyévi önképzési kreditpontok teljesítéséről a jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenységet nem szüneteltető kamarai tagok a tárgyévre vonatkozó éves kamarai adatszolgáltatás során, míg a szüneteltető tagok a kamara felhívására, illetve a tevékenység újbóli ellátásának engedélyezésekor kötelesek nyilatkozni.

Az oktatási bizottság - nem kötelező jellegű - segédlete az önképzés kreditpontjainak nyilvántartásához

Önképzésként elszámolható kreditpontok
 

Betöltés...
X