Figyelem! Archivált tartalom. Lehet, hogy már nem aktuális.

PÉNZMOSÁS

Tájékoztató a pénzmosással kapcsolatos belső szabályzattal elkészítéséhez - FRISSÍTÉS - 2020.03.06
2021.07.07.

Tájékoztatónk a pénzmosással kapcsolatos belső szabályzat elkészítéséhez nyújt segítséget az alábbi törvényváltozásokat követően:
Felhívjuk a könyvvizsgáló szolgáltatók szíves figyelmét arra, hogy a 2019. évi CXIX. törvény (a továbbiakban: Törvény) 2020. január 10-ei hatállyal – egyes rendelkezések tekintetében 2020. október 1-jei, illetve 2020. december 1-jei hatállyal – számos pontban módosította a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. évi törvényt (továbbiakban: Pmt.).
A könyvvizsgáló szolgáltatókat és a Magyar Könyvvizsgálói Kamarát érintő módosítások az Összefoglaló a Pmt. módosításáról című közleményben olvashatóak.

tovább...
Összefoglaló a Pmt. szerinti belső szabályzat módosulásáról
2021.05.27.

Összefoglalónkban a Pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény szerinti belső szabályzat kötelező tartalmi elemeinek változásait foglaljuk össze, kitérve az ügyfelek kockázati szint-besorolására, a speciális ügyfél-átvilágítás esetköreire és a pénzeszközök és a vagyon forrására vonatkozó információk beszerzésére és igazolására. Ez utóbbihoz a kamara készített és közzétesz egy Vagyon-forrás Nyilatkozat mintatáblázatot is.
Emellett kitérünk a 2021. május 22-én hatályba lépett, tényleges tulajdonosi központi nyilvántartással és adatszolgáltatással kapcsolatos törvény szerinti kötelezettségekre is.

tovább...
Pmt. és Kit. útmutató - 2020.03.06
2020.03.06.

Az alábbiakban elérhető új útmutató a jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenységet önállóan (saját nevében és kockázatára) végző kamarai tag könyvvizsgálók, könyvvizsgáló cégek részére

  • a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Pmt.), valamint
  • az Európai Unió és az ENSZ Biztonsági Tanácsa által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról szóló 2017. évi LII. törvény (a továbbiakban: Kit.)

végrehajtásával kapcsolatosan ad útmutatást.

tovább...
Pmt. és Kit. útmutató - 2017.09.22
2017.09.22.

Az alábbiakban elérhető útmutató a jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenységet önállóan (saját nevében és kockázatára) végző kamarai tag könyvvizsgálók, könyvvizsgáló cégek részére

  • a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Pmt.), valamint
  • az Európai Unió és az ENSZ Biztonsági Tanácsa által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról szóló 2017. évi LII. törvény (a továbbiakban: Kit.)

végrehajtásával kapcsolatosan ad útmutatást.

tovább...
Pénzmosás Elleni Információs Iroda tájékoztatója
2012.09.12.

Csatoltan találják a Pénzmosás Elleni Információs Iroda ÁNYK keretprogramot érintő változásról szóló általános tájékoztatóját.

tovább...
Tájékoztató a pénzmosáshoz kapcsolódó bejelentések rendjének változásáról
2012.08.02.

2012. augusztus 1-jét követően a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény alapján tett bejelentések esetében, a védelemmel ellátott elektronikus üzenet megküldése az Általános Nyomtatvány Kitöltő (továbbiakban: ÁNYK) keretrendszerben kitölthető VPOP_PMT08 elnevezésű nyomtatvánnyal, illetve a szűkített adattartalmú VPOP_PMT08XML és a megfelelő XML állomány csatolásával teljesíthető.

tovább...
Tájékoztatás a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló belső szabályzatok NAV felé történő továbbításáról
2011.12.02.

Felhívjuk a Tisztelt könyvvizsgáló kollégák figyelmét arra, hogy a könyvvizsgálóknak csak kijelölt személyre vonatkozó bejelentési kötelezettségük van a NAV BF Pénzügyi Információs Főosztálya felé, belső szabályzatuk megküldése nélkül. A felügyeleti jogkört a hivatkozott főosztály a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény (továbbiakban Pmt.) 23. § (2) bekezdése szerinti kijelölt személy bejelentésénél gyakorolja. A Pmt. 33. §-ának (3) bekezdése alapján a szabályzatok tekintetében a könyvviteli (könyvelői) tevékenységet végző szolgáltatókra terjed ki a Pénzügyi Információs Főosztály ellenőrzési jogköre.

tovább...
Pénzmosás - elektronikus bejelentési kötelezettség
2008.12.18.
Felhívjuk a tisztelt könyvvizsgáló kollégák figyelmét, hogy a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről szóló 2007. évi CXXXVI. törvény (a továbbiakban Pmt.) előírásainak értelmében a Pmt. hatálya alá tartozó szolgáltatók 2008. december 15-től a pénzmosásra és terrorizmus finanszírozására utaló adatot, tényt, körülményt tartalmazó bejelentéseiket védelemmel ellátott elektronikus üzenet formájában kötelesek megküldeni a Vám- és Pénzügyőrség Központi Bűnüldözési Parancsnoksága Pénzügyi Információs Osztálya (továbbiakban PIO) számára.
tovább...
28/2008. (X. 10.) PM rendelet
2008.10.14.
Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy a Magyar Közlöny 2008. évi 144. számában megjelent a 28/2008 (X. 10.) PM rendelet a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvényben meghatározottakkal egyenértékű követelményeket alkalmazó harmadik országokról. A PM rendelet szövegét alább olvashatják.
tovább...
Betöltés...
X