Figyelem! Archivált tartalom. Lehet, hogy már nem aktuális.

PÉNZMOSÁS

Tájékoztató a pénzmosással kapcsolatos belső szabályzattal elkészítéséhez - FRISSÍTÉS - 2020.03.06
2021.07.07.

Tájékoztatónk a pénzmosással kapcsolatos belső szabályzat elkészítéséhez nyújt segítséget az alábbi törvényváltozásokat követően:
Felhívjuk a könyvvizsgáló szolgáltatók szíves figyelmét arra, hogy a 2019. évi CXIX. törvény (a továbbiakban: Törvény) 2020. január 10-ei hatállyal – egyes rendelkezések tekintetében 2020. október 1-jei, illetve 2020. december 1-jei hatállyal – számos pontban módosította a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. évi törvényt (továbbiakban: Pmt.).
A könyvvizsgáló szolgáltatókat és a Magyar Könyvvizsgálói Kamarát érintő módosítások az Összefoglaló a Pmt. módosításáról című közleményben olvashatóak.

tovább...
Összefoglaló a Pmt. szerinti belső szabályzat módosulásáról
2021.05.27.

Összefoglalónkban a Pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény szerinti belső szabályzat kötelező tartalmi elemeinek változásait foglaljuk össze, kitérve az ügyfelek kockázati szint-besorolására, a speciális ügyfél-átvilágítás esetköreire és a pénzeszközök és a vagyon forrására vonatkozó információk beszerzésére és igazolására. Ez utóbbihoz a kamara készített és közzétesz egy Vagyon-forrás Nyilatkozat mintatáblázatot is.
Emellett kitérünk a 2021. május 22-én hatályba lépett, tényleges tulajdonosi központi nyilvántartással és adatszolgáltatással kapcsolatos törvény szerinti kötelezettségekre is.

tovább...
Pmt. és Kit. útmutató - 2020.03.06
2020.03.06.

Az alábbiakban elérhető új útmutató a jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenységet önállóan (saját nevében és kockázatára) végző kamarai tag könyvvizsgálók, könyvvizsgáló cégek részére

  • a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Pmt.), valamint
  • az Európai Unió és az ENSZ Biztonsági Tanácsa által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról szóló 2017. évi LII. törvény (a továbbiakban: Kit.)

végrehajtásával kapcsolatosan ad útmutatást.

tovább...
Segédlet a Pmt. kérdőív értékeléséhez - 2017
2017.11.16.

A 2017. szeptember 27-i közleményben foglaltaknak megfelelően, elkészült a minőségellenőrök munkáját a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzésére és megakadályozására szolgáló könyvvizsgálói tevékenység, valamint az az Európai Unió és az ENSZ Biztonsági Tanácsa által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásának kamarai ellenőrzésére szolgáló Kérdőív értelmezésében segítő kamarai Segédlet, amely további iránymutatásként szolgál a szolgáltatók és a minőségellenőrök számára Kérdőív egységes kérdéseinek értelmezését (ezáltal a kamarai útmutatóban és egységes belső szabályzatban meghatározott követelmények teljesítésével kapcsolatos kamarai elvárásokat) illetően.

tovább...
Pmt. és Kit. útmutató - 2017.09.22
2017.09.22.

Az alábbiakban elérhető útmutató a jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenységet önállóan (saját nevében és kockázatára) végző kamarai tag könyvvizsgálók, könyvvizsgáló cégek részére

  • a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Pmt.), valamint
  • az Európai Unió és az ENSZ Biztonsági Tanácsa által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról szóló 2017. évi LII. törvény (a továbbiakban: Kit.)

végrehajtásával kapcsolatosan ad útmutatást.

tovább...
Pénzmosás Elleni Információs Iroda tájékoztatója
2012.09.12.

Csatoltan találják a Pénzmosás Elleni Információs Iroda ÁNYK keretprogramot érintő változásról szóló általános tájékoztatóját.

tovább...
Tájékoztató a pénzmosáshoz kapcsolódó bejelentések rendjének változásáról
2012.08.02.

2012. augusztus 1-jét követően a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény alapján tett bejelentések esetében, a védelemmel ellátott elektronikus üzenet megküldése az Általános Nyomtatvány Kitöltő (továbbiakban: ÁNYK) keretrendszerben kitölthető VPOP_PMT08 elnevezésű nyomtatvánnyal, illetve a szűkített adattartalmú VPOP_PMT08XML és a megfelelő XML állomány csatolásával teljesíthető.

tovább...
Tájékoztatás a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló belső szabályzatok NAV felé történő továbbításáról
2011.12.02.

Felhívjuk a Tisztelt könyvvizsgáló kollégák figyelmét arra, hogy a könyvvizsgálóknak csak kijelölt személyre vonatkozó bejelentési kötelezettségük van a NAV BF Pénzügyi Információs Főosztálya felé, belső szabályzatuk megküldése nélkül. A felügyeleti jogkört a hivatkozott főosztály a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény (továbbiakban Pmt.) 23. § (2) bekezdése szerinti kijelölt személy bejelentésénél gyakorolja. A Pmt. 33. §-ának (3) bekezdése alapján a szabályzatok tekintetében a könyvviteli (könyvelői) tevékenységet végző szolgáltatókra terjed ki a Pénzügyi Információs Főosztály ellenőrzési jogköre.

tovább...
Pénzmosás - elektronikus bejelentési kötelezettség
2008.12.18.
Felhívjuk a tisztelt könyvvizsgáló kollégák figyelmét, hogy a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről szóló 2007. évi CXXXVI. törvény (a továbbiakban Pmt.) előírásainak értelmében a Pmt. hatálya alá tartozó szolgáltatók 2008. december 15-től a pénzmosásra és terrorizmus finanszírozására utaló adatot, tényt, körülményt tartalmazó bejelentéseiket védelemmel ellátott elektronikus üzenet formájában kötelesek megküldeni a Vám- és Pénzügyőrség Központi Bűnüldözési Parancsnoksága Pénzügyi Információs Osztálya (továbbiakban PIO) számára.
tovább...
28/2008. (X. 10.) PM rendelet
2008.10.14.
Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy a Magyar Közlöny 2008. évi 144. számában megjelent a 28/2008 (X. 10.) PM rendelet a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvényben meghatározottakkal egyenértékű követelményeket alkalmazó harmadik országokról. A PM rendelet szövegét alább olvashatják.
tovább...
Betöltés...
X