IFAC etikai kódex magyarul

2020. június 30-án frissítésre került az IFAC Etikai Kódexe.

Elérhető az új (felülvizsgált), 2018. évi kiadású IESBA Etikai Kódex, melyet a kamara elnökségének 2020. március 6-ai határozata értelmében, 2021. január 1-jétől kell alkalmazni a kamara etikai szabályzatának I.1.h) pontjának megfelelően. 2020. december 31-ig a jelen IFAC-IESBA által 2016-ban kiadott magyar nyelvű fordítása alkalmazandó.

  

2018. január 16.

IFAC Etikai Kódex magyarul megjelenése

Elkészült a Könyvvizsgálók Nemzetközi Szövetsége (IFAC) által 2016-ban kiadott „Etikai kódex kamarai tag könyvvizsgálóknak kézikönyve” c. angol nyelvű kiadvány (Kódex) magyar nyelvű fordítása.

A Kódex magyar nyelvre fordításával a kamara nagy lépést tett annak érdekében, hogy a könyvvizsgálói tevékenység folytatásának nemzetközi szinten elfogadott etikai szabályozása és így a kamarai etikai szabályzathoz kapcsolódó nemzetközi háttér követelmények könyvvizsgáló kamarai tagjaink számára az anyanyelvükön hozzáférhetők és megismerhetők legyenek. A kamarai tagokra vonatkozó etikai szabályzat 2017. július 1-jei hatállyal módosult, figyelemmel a Kódex-szel való harmonizálásra is.

A Kódex 2016. évi kiadása tartalmazza az új 225. és 360. fejezeteket, amelyek az új etikai standard, a NOCLAR követelményeit foglalják magukban a kamarai tag könyvvizsgálók azon felelősségének és kötelezettségének a leírásával, amikor a könyvvizsgálat során jogszabályoknak vagy szabályozásoknak való meg nem felelésről vagy vélt meg nem felelésről szereznek tudomást az ügyféllel kapcsolatban. Ebből adódó szükségszerű változtatásokra került sor a Kódex 100., 140., 150., 210. és 270. fejezetében is. A NOCLAR miatti változások 2017. július 15-én léptek hatályba. A NOCLAR által hozott változásokról a SZAKMA c. folyóirat 2018. januári és februári számában megjelenő, két részes cikk ad tájékoztatást.

A Kódex 2016. július után kiadott változásairól és a legfrissebb fejleményekkel kapcsolatos információkról, valamint a 2016. július után kiadott végleges állásfoglalásokról vagy még le nem zárt nyilvános tervezetekről az IESBA weboldalán szerezhető tájékoztatás: www.ethicsboard.org.

Etikai kódex 2016. évi kiadás - magyarul
Etikai kódex 2016. évi kiadás - angolul

    

Betöltés...
X