Tagozati hírek

Tájékoztató a költségvetési tagozat szakmai napjáról
2023.12.14.

A Magyar Könyvvizsgálói Kamara Költségvetési Tagozata 2023. december 18-án 9:00 órától 12:00 óráig online szakmai napot tart, amelybe valamennyi érdeklődő bekapcsolódását szeretettel várjuk.

tovább...
Meghívó a költségvetési tagozat online szakmai napjára
2023.07.04.

Az MKVK Költségvetési Tagozata 2023. július 10-én 9:30-tól 12:30 óráig szezonzáró online szakmai napot tart az államháztartás szervezetei könyvvizsgálatának helyzetéről, tapasztalatairól, minőségbiztosításáról, illetve mindezekkel összefüggésben az államháztartás számvitelének, kontrollrendszerének egyes kérdéseiről, amelyre tisztelettel és szeretettel vár minden érdeklődőt!

tovább...
Meghívó a költségvetési tagozat online szakmai napjára_2022
2023.07.04.

Az MKVK Költségvetési Tagozata 2022. december 12-én délelőtt szakmai napot tart az államháztartás szervezetei könyvvizsgálatának tapasztalatairól, illetve ennek tükrében az államháztartás gazdálkodásának, számvitelének aktuális kérdéseiről, amelyre tisztelettel vár minden érdeklődőt!

tovább...
A költségvetési tagozat online szakmai napja
2022.06.23.

Az MKVK Költségvetési Tagozata 2022. június 28-án 9:30-tól 12:30-ig online szakmai napot tart az államháztartás szervezetei könyvvizsgálatának tapasztalatairól, illetve ennek tükrében az államháztartás gazdálkodásának, számvitelének aktuális kérdéseiről, amelyre tisztelettel vár minden érdeklődőt!

tovább...
Elérhető az Államháztartás Szervezetei Könyvvizsgálatának Módszertani Útmutatójának frissített változata
2021.03.29.

Tájékoztatjuk könyvvizsgáló kollégáinkat, hogy az Államháztartás Szervezetei Könyvvizsgálatának egy évvel ezelőtt teljes körűen áttekintett és módosított módszertani útmutatója frissítésre került. A Módszertani útmutató elérhető a Kamara honlapján a Tudástár Útmutatói között.

tovább...
Munkalapok az államháztartás szervezetei könyvvizsgálatához
2017.08.01.

A Költségvetési Tagozat legutóbbi rendezvényén tájékoztatást adtunk arról, hogy az államháztartás szervezetei könyvvizsgálatához ajánlott munkalapok felülvizsgálatát az újabb változások és tapasztalatok alapján folytatjuk.
Ennek eredményeként elkészültek a könyvvizsgálati dokumentáció aktualizált munkalapjai, amely összeállítás a korábbi útmutatónkban foglaltak Zsinkó Lajos által átdolgozott változatára épül.

tovább...
Kérdések és válaszok az államháztartás számvitelével kapcsolatban
2017.06.16.

A Költségvetési Tagozat 2017. május 19-i ülésén több olyan kérdés is napirendre került, amelyeket tagozatunk tagjai vagy partnereik vetettek fel, s az azokra kapott válasz az előadók részéről ismertetésre került. Ezeket szerkesztve a következőkben foglalom össze:

tovább...
Behajtási költségátalány az államháztartás szervezeteinél
2015.06.30.

A Magyar Könyvvizsgálói Kamara megkeresésére az alábbi válasz érkezett a Nemzetgazdasági Minisztériumból a behajtási költségátalány államháztartás szervezeteinél való alkalmazásáról.

tovább...
Állásfoglalás a 2013. évi XXV. törvény alapján egészségügyi feladatok ellátó intézmények 2013. évi elemi költségvetési beszámolóinak könyvvizsgálói véleményezéséhez
2014.04.24.

Az elmúlt napokban többen is Kamaránkhoz, illetve a Költségvetési tagozathoz fordultak szakmai állásfoglalást kérve azon egészségügyi szolgáltatók 2013. évi éves elemi költségvetési beszámolójának véleményezésével kapcsolatban, amelyek központi költségvetési szervként 2013. április 1-től működve, a törvény erejénél fogva megszűnt társaságoktól vették át feladataikat.

tovább...
Könyvajánló - Prof. Dr. Lentner Csaba: Közpénzügyek és Államháztartástan
2014.02.28.

Az elmúlt években megújult magyar államháztartás és közpénzügyek tudományos, szakmai összefüggéseinek bemutatására rendszertani szakkönyv jelent meg Lentner Csaba egyetemi tanár tollából. Államháztartási gazdálkodással, ellenőrzéssel foglalkozók, továbbá kormánytisztviselői szakvizsgára készülők haszonnal forgathatják.

tovább...
Tájékoztató az egészségügyi szolgáltatást ellátó államháztartási szervezetek könyvvizsgálóinak
2013.03.08.

Mint ismeretes, az államháztartás szervezeteinek az éves elemi költségvetési beszámolót legkésőbb a következő költségvetési év február 28-ig kell az irányító, illetve felügyeleti szerveknek megküldeniük.

tovább...
Javaslat a 2013. évi önkormányzati költségvetési rendelettervezek könyvvizsgálói véleményezésének dokumentumaira
2013.02.26.

A helyi önkormányzatok könyvvizsgálatával kapcsolatos dokumentumokra az államháztartás szervezetei könyvvizsgálatának kamarai módszertana tartalmaz mintákat.
A 2013. évi költségvetési rendelettervezetek könyvvizsgálói véleményezése jelenleg zajlik, amelynek dokumentálására a módszertani útmutatóan foglaltak az irányadók.
 

tovább...
A Szakértői bizottság és a Költségvetési tagozat közös állásfoglalása a helyi önkormányzatok könyvvizsgálatáról
2013.02.15.

A Szakértői bizottság 2013. február 4-ei ülésén foglalkozott az államháztartás könyvvizsgálatának helyzetével, különös tekintettel az önkormányzatok kötelező könyvvizsgálatában 2013-tól bekövetkezett változásokra. A bizottság az ülésen kialakult álláspontjáról kikérte a Költségvetési tagozat véleményét és mindezek alapján a Szakértői bizottság és a Költségvetési tagozat a következő közös állásfoglalást teszi közzé.

tovább...
Választási taggyűlés
2012.03.01.

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy a Magyar Könyvvizsgálói Kamara Költségvetési tagozatának 2012. január 31-i tisztújító taggyűlésén az alábbi eredmény született:
 

tovább...
A 2011.04.02-án megtartott taggyűlésének anyagai
2011.05.16.

2011. április 2-án a Költségvetési Tagozat szakmai rendezvényt szervezett, melynek témája a következő volt:

Konzultáció és tagozati állásfoglalás az államháztartás szervezetei (költségvetési szervek) könyvvizsgálatának minőség-ellenőrzéséhez készült kibővített kérdőívről

tovább...
Felhívás az államháztartás szervezetei könyvvizsgálatának módszertani útmutatója véleményezésére
2011.03.31.

A Szakértői Bizottság, bizonyos kiegészítéseket kérve, elfogadta az államháztartás szervezetei könyvvizsgálatának átdolgozott módszertani útmutatóját, amely a honlapon olvasható.
A módszertani anyag a Bizottság megítélése szerint jelen állapotában alkalmas arra, hogy támogatást nyújtson, mintákat szolgáltasson az államháztartás területén, így különösen az önkormányzatoknál, jelenleg zajló könyvvizsgálatokhoz, ugyanakkor szükségesnek tartja továbbfejlesztését, amelyhez minden észrevételt, javaslatot köszönettel várunk (legkésőbb 2011. április 30-ig) Vajda Anita vanita@mkvk.hu e-mail címére.
 

tovább...
Felhívás Minőség-ellenőrzési kérdőív tervezetének véleményezésére
2011.03.28.

A Költségvetési Tagozat következő rendezvényének 2011. április 2-ai napirendjén szerepel konzultáció és tagozati állásfoglalás az államháztartás szervezetei (költségvetési szervek) könyvvizsgálatának minőség-ellenőrzéséhez készült kibővített kérdőív tervezetéről. Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a korábbi felhívást kiegészítve a mellékletek teljes egészében olvashatóak!

tovább...
Figyelemfelhívás
2008.07.15.
Az MKVK Költségvetési tagozata a Balatonföldváron 2008. április 5-én tartott egyeztetése alapján felhívja a tagság figyelmét, hogy a Könyvvizsgálatról szóló új törvényünk (Kkt.) 49-50. §-a szerint a könyvvizsgáló cégeknek is kérniük kell a költségvetési minősítés megadását, ha szerződésük van ilyen minősítést igénylő könyvvizsgálatra. tovább...

Betöltés...
X