Figyelem! Archivált tartalom. Lehet, hogy már nem aktuális.

A 2016-os adómódosítások utolsó fejezete

Tavaly novemberben került sor az adózással kapcsolatos 2016-ban alkalmazandó szabályrendszer kialakítására. Ezt követően azonban számos újabb törvénymódosításról is szavazott még a parlament. Ezek többsége pontosító jellegű rendelkezés, amelyekre az adóhatóság szervezeti átalakítása miatt volt szükség. Néhány érdemi változás is megbújt azonban az említett törvényekben, amelyeket a Wolters Kluwer Kiadó januárban megjelent Adó-kódex: Számvitel 2016 kiadványa az Adóváltozások 2016 Extra címet viselő mellékletében ismertetett a vonatkozó normaszöveg-kivonatok egyidejű közlésével. Lássunk ezek közül néhányat!

A 2016. január 1-jétől hatályos módosítás szerint a vagyonosodási vizsgálatban becslés alkalmazásának az adóhatóság eljárásában kizárólag a vagyon elleni bűncselekmények, a pénz- és bélyegforgalom biztonsága elleni bűncselekmények, a költségvetést károsító bűncselekmények, a pénzmosás és a gazdálkodás rendjét sértő bűncselekmények gyanúja miatt indított büntetőeljárás esetén van helye.

Az áfát közösségi szinten szabályozó a közös hozzáadott-érték adó rendszerről szóló 2006/112/EK tanácsi irányelv által biztosított lehetőségnél fogva 2016. január 1-jétől kezdődően 27 százalékról 5 százalékra csökken az új, 150 négyzetmétert meg nem haladó összes hasznos alapterületű lakásnak, illetve a 300 négyzetmétert meg nem haladó összes hasznos alapterületű egylakásos családi háznak az értékesítésére alkalmazandó általános forgalmi adó mértéke. A módosítás a kedvezményes 5 százalékos kulcs alkalmazását ezen új lakóingatlanok esetében 4 éves időtartamra, 2019. december 31-éig rendeli alkalmazni.
A látvány-csapatsportok társaságiadó-törvény szerinti támogatása esetén az adózó az alaptámogatás és a kiegészítő sportfejlesztési támogatás kifizetésének tényét annak pénzügyi teljesítésétől számított 30 napon belül köteles az állami adóhatóság részére bejelenteni. 2016. január 1-jétől a bejelentési határidő meghosszabbodott, a korábbi 8 napos előírás helyett már 30 nap áll az adózók rendelkezésére a bejelentési kötelezettség teljesítésére. A bevezetett rendelkezések eredményeképpen megszűnik a bejelentés jogvesztő jellege is.
Az eredeti tervek helyett mégis megmaradt azoknak az adóalanyoknak a helyi iparűzési adó bevallási kötelezettségük, amelyeket az adott önkormányzat adórendeletének mentességi, kedvezményi szabálya alapján nem terhel iparűzési adó fizetési kötelezettség.

Az adóváltozásokról, a számviteli törvény változásairól és a társadalombiztosítás szabályozását érintő változásokról minden információ megtalálható az Adó-kódex: Adó-Tb-Számvitel 2016 szaklap csomagban. A Számvitel 2016 lapszám tartalmazza az egységes szerkezetű számviteli törvényt a 2015-ös évközi és a 2016-os módosítások kiemelésével, továbbá a változások gyakorlatias, példákkal illusztrált magyarázatával. A lapszámban kiemelt téma az IFRS-hez kapcsolódó újdonságok bemutatása, illetve az Unióhoz igazodó számviteli előírások ismertetése.
 

Betöltés...
X