Egyéb, engedélyezett e-learning előadások 2022

eLearning.jpgA kamarai tag könyvvizsgáló köteles a szakmai továbbképzési rendszerben részt venni. Az e-learning képzési forma keretében évente legalább 4 kreditpontot kell teljesíteni a Szakmai Továbbképzési Szabályzat I. fejezetének (9) és (13) pontjában meghatározott kreditpontokból.

Az alábbiakban a kamara által 2022. évre engedélyezett kreditpontos előadások listáját tesszük közzé.
(A feltöltés folyamatos, kérjük látogasson vissza többször az oldalunkra.)

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a szervező intézmény az alábbi táblázatban közölt előadásait összevontan is meghirdetheti. Az egyes előadások megtekintésének feltétele, valamint bővebb információ a szervező intézmények honlapján található. 

A kreditpontokat a szervező intézmény kamarának megküldött igazolása alapján tudjuk figyelembe venni. Az egyes igazolások kiállítása - jellemzően - havi rendszerességgel történik, így az előadás meghallgatása és a kreditpont a kamara honlapján (Saját adatok) történő megjelenése között jelentős időeltérés is előfordulhat, ami miatt szíves türelmüket és megértésüket kérjük!

   

Tematika Kreditpont Elszámolhatóság
időszaka


Infoszféra Kft.

Bővebb információ a szervező intézmény honlapján

A könyvelői munka transzparens kialakítása, számlázási szabályok, a társadalombiztosítási nyugellátás szabályai 1 2022.03.01. - 2022.12.31-ig

Számviteli elszámolások az egyéb bevételek és egyéb ráfordítások, az ellenőrzés, önellenőrzés és az adónemváltások esetén

1 2022.03.01.-2022.12.31-ig


MAKSZOE - Magyar Adótanácsadók és Könyvviteli Szolgáltatók Országos Egyesülete

Bővebb információ a szervező intézmény honlapján

A GDPR szabályai - Amit a könyvelőknek, bérszámfejtőknek és adótanácsadóknak is tudni kell 1 2022.12.31-ig
A tőketartalék, lekötött tartalék, osztalék elengedés, nettó elszámolás, közzététel, részesedés elszámolás változások, pontosítások (2020. évi CXVII. törvény). Időbeli elhatárolások a gyakorlatban 1 2022.12.31-ig
Tőkejövedelmek adózása 1 2022.12.31-ig
Társadalombiztosítási közterhek és ellátások 2021. második félévi és 2022. évi változásai 1 2022.12.31-ig


Menedzser Praxis Kft.

Bővebb információ a szervező intézmény honlapján

A 2022. január 1-től módosuló adószabályok a főbb adónemekben (SZJA, TBJ, Szocho, TAO, Áfa, Art., Air.) és az egyéb adókban (HIPA, KATA, EKHO, cégautóadó), az illetéktörvény változásai 2 2022.12.31-ig
A számviteli törvény 2021–2022 évre vonatkozó változásai és a számvitelre hatással lévő egyéb jogszabályváltozások, a mérleg az eredménykimutatás és a kiegészítő melléklet  elemeinek tartalma 2 2022.12.31-ig
Keretelvek, az IFRS szerinti pénzügyi kimutatások részei (IAS 1; IAS 7; IAS 34) a nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok első alkalmazása (IFRS 1) 2 2022.02.28. - 2022.12.31-ig
A 479/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet 2022. január 1-től érvényes módosításai, a bevételek és költségek elszámolása, a számviteli zárás folyamatának bemutatása, pályázati és egyéb támogatásokhoz kapcsolódó dokumentáció 1 2022.02.28. - 2022.12.31-ig
Az önkormányzatok ingatlanhasznosítási tevékenységének adózása, tárgyi eszköz értékesítése, ingóság és ingatlan ingyenes átadásának szabályai, étkeztetési tevékenység adózása és az Áfa levonására vonatkozó szabályok 1 2022.03.01.-2022.12.31-ig
Külföldi vállalkozás felé teljesített értékesítések és a külföldi vállalkozástól történő beszerzések adózása az Áfa vonatkozásában 1 2022.03.01.-2022.12.31-ig
Az Adóhatóság ellenőrzésének egyes kérdései, a NAV által lefolytatott jogkövetési vizsgálat, az ellenőrzésre kiválasztás lehetséges okai és az adózó jogorvoslati jogait érintő korlátozások 1 2022.03.01.-2022.12.31-ig
Ingatlanok visszterhes értékesítése valamint az ingatlan kivitelezésével kapcsolatos építőipari tevékenység adózása 1 2022.03.01.-2022.12.31-ig
A termékértékesítésekre vonatkozó áfa szabályok az ügyletek minősítése a teljesítés helyének és időpontjának meghatározása, valamint az egyes ügyletek számlázásának, bevallásának szabályai 1 2022.03.03.-2022.12.31-ig
Szt. vált. a 2021. évi LXIX. tv. alapján, Ptk. 2021. évi XCV. tv. szerinti módosításainak számviteli összefüggései, lízing- bérlet számvitele, gazdasági társaságok átalakulásának, egyesülésének, szétválásának számvitele 2 2022.03.03.-2022.12.31-ig
A bankszektor sajátosságai, számviteli szabályozása, jogszabályi változások, valamint a koronavírus járvány idején alkalmazandó eltérő szabályok ismertetése 1
Spec.
2022.03.01.-2022.12.31-ig
Könyvviteli szolgáltatást végzők kötelező továbbképzése államháztartási szakterületen 2022 – nem költségvetési szervnél foglalkoztatott mérlegképes könyvelők számára 2
Spec.
2022.03.01.-2022.12.31-ig
Könyvviteli szolgáltatást végzők kötelező továbbképzése államháztartási szakterületen 2022 - költségvetési szervnél foglalkoztatott mérlegképes könyvelők számára 2
Spec.
2022.04.01.-2022.12.31-ig
A Katával összefüggő egyes kérdések, a bevétel megállapításának szabályai a Kata és az áfa,  Kata tv-ben előírt adatszolgáltatási, tájékoztatási kötelezettségek 1 2022.04.01.-2022.12.31-ig


Pallas 70 Oktatási Kft.

Bővebb információ a szervező intézmény honlapján

Adózási változások 2022.-ben, SZJA, ÁFA TAO, adóeljárás szabályai, helyi adók, szociális hozzájárulási adó és szakképzési hozzájárulás, visszterhes vagyonátruházási illeték, egyéb adók (jövedéki, vám, energiaellátók jövedelemadója) tekintetében (e-learning) 2 2022.12.31-ig
Számviteli változások 2022.-ben, a szerződés elszámolási egysége, fejlesztési támogatások előlege, részben le nem vonható áfa, fejlesztési tartalék és osztalék, távmunka és home office, Családi Mezőgazdasági Társaságok, költség átterhelés, és a számviteli szabályzatok témaköreiben (e-learning) 2 2022.12.31-ig
Számviteli aktualitások 2022., a 2021. június 9-én kihirdetésre került (2021. évi LXIX. törvény), 2022. évi Számviteli törvényváltozások, értékelés a számvitelben, az értékelés szabályozása, a mikrogazdálkodói vállalkozások számviteli sajátosságai, a kriptovaluta és a számviteli kapcsolata (e-learning) 2 2022.12.31-ig
Gyakorlati adózási kérdések és változások 2022. SZJA, Tao, SZOCHO, ÁFA, Illeték, KIVA, és eljárásrendi változások 2 2022.05.31-ig


Penta Unió Zrt.

Bővebb információ a szervező intézmény honlapján

Adóegyetem Budapest II. (1. nap) tb, számvitel, helyi adók, illetékek, egyéb adók, áfa – 2021. november 15-ig elfogadott jogszabályok alapján 2 2022.05.31-ig
Adóegyetem Budapest II. (2. nap) tao, kiva, nemzetközi adózás, szja, adóigazgatási eljárás – 2021. november 15-ig elfogadott jogszabályok alapján 2 2022.05.31-ig


System Media Kft.

Bővebb információ a szervező intézmény honlapján

Adózás 2022. a NAV szakértőivel – Áfa, Art, Szja, Kata, Tao (2022. január 1-től hatályos jogszabályok alapján.) 2 2022.05.31-ig
Számvitel 2022. 2 2022.03.07. - 2022.12.31-ig


Vezinfó Kft.

Bővebb információ a szervező intézmény honlapján

Adókonferencia 2022 (Adóeljárás, Szja, Tao, Áfa, Tbj, Sztv) 2 2022.05.31-ig
ÁFA + SZÁMLÁZÁS 2022 – Belföldi és nemzetközi ügyletek ÁFA-ja és számlázása 2 2022.05.31-ig
KATA 2022 – Előnyök, Problémák, Hátrányok 1 2022.05.31-ig
KIVA 2022 – Előnyök, Problémák, Hátrányok 1 2022.05.31-ig
TB, HR, Bérszámfejtés 2022 (TBJ, Pénzbeli ellátások, SZJA, Munkaügy, Cafeteria) 2 2022.05.31-ig
ADÓZÁS 2022 (Adózási változások, aktualitások) 2 2022.05.31-ig
ADÓZÁS 2022 (Szja, Tao, Áfa, Szocho, Tbj, Egyéb adók, Őstermelők adózása) 2 2022.05.31-ig
SZÁMVITEL 2022 – Számviteli törvény változásai, Kötelezettségek, Beszámoló, Építőipari könyvvitel sajátosságai 2 2022.05.31-ig
SZÁMVITEL 2022 – Számviteli változások, Ptk. módosításainak számviteli összefüggései, Lízing és bérlet számvitele, Gazdasági társaságok átalakulásának, egyesülésének, szétválásának számvitele 2 2022.05.31-ig

   

Kapcsolódó anyagok

Betöltés...
X