A Magyar Könyvvizsgálói Kamara Ellenőrző Bizottságának 2023. évi munkaterve

  1. Az ellenőrző bizottság 2023. évi munkatervének megtárgyalása, elfogadása
  2. A kamara elnökségének 2022. évi tevékenységére vonatkozó beszámoló véleményezése
  3. A kamara 2022. évi egyszerűsített éves beszámolójának véleményezése
  4. A kamara 2022. évi üzemgazdasági tervének teljesüléséről vélemény kialakítása, értékelése
  5. Az ellenőrző bizottság véleménye a kamara 2023. évi összesített üzemgazdasági tervéről
  6. Az ellenőrző bizottság 2022. évi tevékenységéről szóló beszámoló megtárgyalása, elfogadása
  7. A mentori tevékenység szabályszerűségének vizsgálata 
  8. A kamarai utalványozási szabályzatának, illetve a szabályzatban foglaltak betartásának ellenőrzése
  9. Az MKVK és a kapcsolt felei közötti gazdasági események, ügyletek vizsgálata 
  10. Egyéb ügyek, beadványok (folyamatos)

        

Géresi Anna
az ellenőrző bizottság elnöke

Kapcsolódó anyagok

  

Betöltés...
X