Újabb kiadványokkal bővül a Minőségirányítási Tudásbázis

A Magyar Könyvvizsgálói Kamara honlapján a könyvvizsgáló szolgáltatók minőségirányítási rendszerével foglalkozó tudásbázis oldalon elérhetővé válik két új kiadvány, amelyek a kis – és közepes méretű társaságok számára nyújtanak segítséget a Minőségirányítási Rendszer (MIR) bevezetésével összefüggésben.

A Minőségirányítási Eszköztár kis - és közepes társaságok számára című kiadvány az IFAC, valamint a Chartered Accountants of Australia and New Zealand (Ausztrál és Új-Zélandi Könyvvizsgálók Egyesülete) által közösen kibocsájtott szakmai segédanyag magyar nyelvű fordítása. Az eszköztárnak az a célja, hogy egy sor dokumentációra szemléltető mintákat (azaz politikákat, ellenőrző listákat, mintaleveleket és formanyomtatványokat) adjon a hálózatba nem tartozó könyvvizsgáló társaságok számára, hogy így segítse őket a Nemzetközi Könyvvizsgálati és Bizonyosságot Nyújtó Szolgáltatási Standardok Testületének (IAASB) ISQM 1 "A társaság kockázatfelmérési folyamata" komponensében előírtaknak megfelelően az azonosított minőségi kockázatok kezelésére és mérséklésére irányuló válaszok kialakításában és bevezetésében. A minőségirányítási eszköztár elsősorban a kis- és közepes méretű könyvvizsgáló társaságok számára készült, de az egyéni, vagy egyedül dolgozó könyvvizsgálók a számukra is érvényes tartalmak tekintetében szintén haszonnal forgathatják a „Minőségirányítási kézikönyv egyéni, egyedül dolgozó könyvvizsgálók számára” című, a szakértői bizottság által kidolgoztatott és a honlapon jelen közleménnyel szinte egy időben megjelentetett segédanyag kiegészítéseként. 

A Minőségirányítási sorozat: Bevezetés kis társaságoknál című, három részből álló kiadványból ez idáig az első két részt publikálta az IFAC a honlapján. Ezek közül a második rész Developing a Detailed Implementation Plan (Részletes bevezetési terv kidolgozása) című szakanyag lefordítása szerepelt a szakértői bizottság ez évi munkatervében, és ez a fordítás – a fent említett minőségirányítási eszköztár szakanyag lefordításával párhuzamosan – mostanra szintén elkészült. Az IFAC által publikált Minőségirányítási sorozat célja, hogy gyakorlati támogatást nyújtson kis társaságoknak az 1. témaszámú nemzetközi minőségirányítási standard, valamint az ehhez kapcsolódó más standardok és standardmódosítások bevezetésével összefüggésben. A három részes minőségirányítási sorozat összesen nyolc lépésben foglalja össze a MIR bevezetésének leglényegesebb szempontjait és részletezi a könyvvizsgáló szolgáltatók részéről szükséges megfontolásokat. A sorozat jelen második része a 3-7 lépésekkel foglalkozik, melyek a bevezetés gyakorlati megvalósításánál az első rész nélkül is megfelelő útmutatást adnak. A kiadvány javaslatokkal és esettanulmányokkal támogatja a MIR bevezetésének munkafolyamatát, és ehhez mellékleteket, minta dokumentumokat is biztosít.

A fenti két kiadvány eredeti angol nyelvű dokumentumai a Minőségirányítási Tudásbázis kamarai weboldalon a Kiemelt szakmai segédanyagok idegen nyelven alcím alatt érhetők el, míg a publikációk kamara általi hivatalos magyar fordításai a Kiemelt szakmai segédanyagok magyar nyelven alcím alatt találhatók.

A Minőségirányítási Sorozat: Bevezetés kis társaságoknál, Második rész: Részletes bevezetési terv kidolgozása című, valamint a Minőségirányítási Eszköztár kis- és közepes társaságok számára című kiadványok elérhetők a honlapon az alábbi oldalon:
 

MKVK - Minőségirányítási Tudásbázis


 

Betöltés...
X