A Fegyelmi Bizottság közleményei

A fegyelmi bizottság közleménye a könyvvizsgálók társasházi szerepvállalása kapcsán
2024.02.27.

Ezúton szeretnénk felhívni a tisztelt kamarai tagság figyelmét, a fegyelmi bizottság által kiadott közleményre. A fegyelmi bizottság tapasztalatai alapján szükségesnek tartja összefoglalni a könyvvizsgálók társasházi feladatvállalási lehetőségeit, azok fontosabb előírásait, az egyes feladatkörökhöz kapcsolódó könyvvizsgálói feladatokat figyelemmel arra, hogy valószínűsíthetően jelentős számú könyvvizsgáló vállal el társasházi feladatot.

tovább...
Fegyelmi bizottság figyelemfelhívása a könyvvizsgálati ügyfél részére végezhető párhuzamos szolgáltatások kapcsán
2013.02.07.

Az utóbbi időkben számos kérdés érkezett a fegyelmi bizottsághoz annak kapcsán, hogy foglaljon állást a könyvvizsgálati ügyfelek részére végezhető egyéb szolgáltatásokkal kapcsolatban. A jelen figyelemfelhívásban röviden összefoglaljuk a válaszok konklúzióit.

tovább...
Fegyelmi bizottság figyelemfelhívása a nem szünetelő kamarai tagok jogellenes másodlagos státus ellenőrzésére
2013.02.07.

A fegyelmi bizottság felhívja a tisztelt aktív kamarai tagok figyelmét arra, hogy a jövőben célzott ellenőrzéseket fog folytatni a nyilvánosan hozzáférhető adatbázisok és saját adatai alapján a Kkt. 11. § (1) bekezdésének e) és f) pontjaiban szabályozott, másodlagos státusok felderítésére. Ezen vizsgálatok alapján az etikai szabályzat C) 6. pont (4) bekezdése alapján a fegyelmi bizottság fegyelmi eljárást kezdeményezhet a fegyelmi megbízottnál, vagy átadhatja az ügyet a felvételi bizottságnak. A másodlagos státus szabályok megsértésének szankciója általában a kamarai tagság megszűnése, vagy – az ennek megfelelő fegyelmi szankció – a kizárás fegyelmi büntetés.

tovább...
A könyvvizsgáló titoktartási kötelezettsége tanúvallomás esetén
2012.04.25.

A Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletről szóló 2007. évi LXXV. törvény (továbbiakban: Kkt.) 66. § (1) bekezdése rögzíti, hogy a kamarai tag könyvvizsgáló köteles a tevékenysége során tudomására jutott, a jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenység ellátására irányuló megbízással összefüggő minősített adatot, hivatásbeli titkot és üzleti titkot köteles megőrizni. A (2) bekezdés szerint a kamarai tag könyvvizsgáló, a könyvvizsgáló cég az (1) bekezdés szerinti titkot megfelelő és konkrét felhatalmazás nélkül nem használhatja fel, nem teheti közzé, kivéve, ha jogszabály alapján joga vagy kötelessége a közlés, a közzététel.

tovább...
Állásfoglalás
2011.05.10.

Ezúton szeretnénk felhívni tisztelt könyvvizsgáló kollégáink figyelmét a Magyar Könyvvizsgálói Kamara Fegyelmi bizottságának és Szakértői bizottságának együttes állásfoglalására, melyet 2011. május 6-án bocsátottak ki.

tovább...
Pályázati hirdetmény
2010.03.31.

 

A Magyar Könyvvizsgálói Kamara Fegyelmi bizottsága által kiírt és 2010. március 24-én elbírált pályázatok alapján a bizottság az alábbiakban teszi közzé azon kamarai tag könyvvizsgálók névsorát, akik szakértőként megbízás alapján jogosultak részt venni a fegyelmi eljárások során.

 

tovább...
Pályázati hirdetmény
2010.02.08.

A Magyar Könyvvizsgálói Kamara Fegyelmi bizottsága által 2009. október hónapban kiírt és 2010. január 27-én elbírált pályázatok alapján a bizottság az alábbiakban teszi közzé azon igazságügyi könyvszakértők névsorát, akik szakértőként megbízás alapján jogosultak részt venni a fegyelmi eljárások során.

tovább...
Változások az IFAC etikai kódexében
2008.11.12.
Felhívjuk tisztelt könyvvizsgáló kollégáink figyelmét, hogy az IFAC etikai kódexe módosult.
A „Függetlenség - bizonyosságot nyújtó megbízások" címet viselő, 290. fejezet 290.1-290.13 bekezdései változatlanok maradtak, míg a korábbi 290.14 - 290.34 fejezetek bár változatlanok maradtak, de átszámozódtak 290.27 - 290.47-re. A módosítás így a kettő közé ékelődik 290.14 - 290.26 sorszámmal (Hálózatok és hálózati cégek). Az új fejezet - nevéhez hűen - a hálózatban dolgozó könyvvizsgálóknak szolgál etikai útmutatóul.

tovább...

Betöltés...
X