CEAOB új iránymutatása az ESEF-fel kapcsolatos könyvvizsgálati feladatokról és jelentéstételről

Az Európai Közfelügyeleti Szervek Bizottsága (Committee of European Auditing Oversight Bodies - CEAOB) közzétette új iránymutatását a könyvvizsgálók szerepéről az értékpapír kibocsátók éves pénzügyi jelentésének európai egységes elektronikus beszámolási formátumban (ESEF) készült pénzügyi kimutatásaival kapcsolatban. Az új iránymutatás felváltja a korábbi 2019. november 28-án közzétett CEAOB iránymutatást.

Az új CEAOB iránymutatás kiemeli azokat az előírásokat, amelyeknek az ESEF szabályozási követelmények teljesítése kapcsán a könyvvizsgálóknak meg kell felelniük a könyvvizsgálati standardokban előírtakon túlmenően, és céljuk, hogy bemutassák a CEAOB elvárásait a következők vonatkozásában:

  • a könyvvizsgálók által elvégzendő eljárások annak értékelésére, hogy az éves jelentésben szereplő pénzügyi kimutatások megfelelnek az ESEF követelményeinek
  • a könyvvizsgálók által azonosított hibás állítások következményei
  • a könyvvizsgálói jelentés formája és tartalma a tekintetben, hogy a pénzügyi kimutatások megfelelnek-e az ESEF követelményeinek.

Az ESEF előírásoknak való megfelelés könyvvizsgálói ellenőrzése és az arról való jelentéstétel európai szinten egységes és megfelelő gyakorlatának a kialakításához a CEAOB ezen új iránymutatásai nyújtanak alapot, melyet minden tagállamban fontos ismerni és követni az érintett könyvvizsgálóknak. Ezért a kamara szakértői bizottsága ezt a dokumentumot kamarai tagjaink számára magyar nyelven is elérhetővé teszi a lentebb található linken.

Az ESEF-ről való jelentéstétel kapcsán ajánlott könyvvizsgáló jelentésmintáról a kamara szakértői bizottsága egy későbbi közleményében fogja tájékoztatni a tagságot.

A CEAOB iránymutatásai a következő linken érhetők el:
CEAOB Guidelines on the auditors’ involvement on financial statements in European Single Electronic Format (ESEF) (europa.eu)

A CEAOB iránymutatás magyar nyelvű fordítása innen érhető el:
CEAOB új iránymutatása az ESEF-fel kapcsolatos könyvvizsgálati feladatokról és jelentéstételről

  

     Szakértői Bizottság

  

Kapcsolódó anyagok

  

Betöltés...
X