E-learning

Tájékoztatjuk tagjainkat, hogy az idei évben minden eddiginél korábban, már 2022. február 1-étől elérhető a könyvvizsgálók továbbképzése távoktatás keretében.
A központilag és nem központilag szervezett általános továbbképzés és a speciális továbbképzés e-learning módszerrel is megszervezhető, illetve teljesíthető, melyekből évente legalább 4 kreditpontot e-learning képzési formában kell megszerezni a hatályos szakmai továbbképzési szabályzat szerint.
Ehhez a Kamara az MKVK Oktatási Központ Kft. közreműködésével biztosít minden tagja számára 8 kreditpont, majd az elsőnapi központi továbbképzés indulásakor tovább 4 kreditpont mértékben térítésmentesen elvégezhető tanfolyamokat, így tagjaink szabadon választhatnak a kínálatból szakterületük, napi gyakorlatuk, személyes érdeklődésük szerint.

2022. évi képzések

  

Az e-learning/távoktatási anyagok az Oktatási Központ távoktatási rendszerében érhetőek el, melyek a következők szerint érhető el:

  
Ügyfélkapus belépést követően kattintson a lenti Térítésmentes Távoktatás
képre az átirányításhoz

 
     

Díjmentes hozzáférési lehetőség ütemezése a központi, elsőnapi tananyag esetén

Az e-learning rendszer induláskor 8 kreditpont értékben kapnak tagjaink hozzáférési lehetőséget a kínálatban szereplő tananyagok megtekintésre.
A vírushelyzetre tekintettel az idei évben távoktatási rendszerben lesz majd elérhető a központi szervezésű, a kamarai tagok által kötelezően teljesítendő elsőnapi, 4-kredites tananyag is, az Oktatási Központ távoktatási rendszerén keresztül. A Kamara erre dedikált, 4 kreditnyi díjmentes hozzáférést biztosít a tagok számára, így összesen 12 könyvvizsgálói kreditnyi megtekintés biztosított mindenkinek külön térítés nélkül.
Amint ezen tananyag elkészül és elérhetővé válik az Oktatási Központ távoktatási rendszerében, onnantól az elsőnapi továbbképzés teljesítéséig más tananyag szabad kiválasztására nem lesz lehetőség. Az elsőnapi 4 kredit tananyagát tartalmazó oktatási film megtekintése nélkülözhetetlen ugyanis a továbbképzési kötelezettség teljesítéséhez, így a továbbképzési rendszer e tananyag megjelenésétől nem is teszi majd lehetővé más oktatási film kiválasztását, amíg e kötelezettségének a könyvvizsgáló kollégák nem tesznek eleget.

  

Tudnivalók a távoktatási anyagok megtekintéséhez:

     

Az előadás megtekintéséhez első lépésként be kell jelentkezni a megszokott módon, ügyfélkapus azonosítójával a Kamara honlapjára, majd a fenti gombra kattintva automatikusan, bejelentkezve átirányítjuk az MKVK Oktatási Központ Kft. felületére, ahol képzésünk díjmentesen elvégezhető.

Néhány gyakorlati tanács és fontos információ a filmek megtekintéséhez és a kreditpontok megszerzéséhez:

 • Speciális minősítés: azon tagjainknak, akiknek minősítésükre tekintettel speciálisan minősített kreditre van szüksége, lehetőség szerint ezeket a krediteket gyűjtsék össze először.
   
 • Adós kreditek: aki adótanácsadó, adószakértő, vagy okleveles adószakértő is, találhat adós krediteket érő oktatási anyagokat is a tananyagok közötti választás során.
   
 • IFRS minősítés: az IFRS minősített krediteket érő oktatási anyagok teljesítésével az ACCA tagok egyúttal CPD pontokat is szerezhetnek.
   
 • Eldobás: amennyiben érdekesnek tűnik egy előadás, ám az mégsem nyeri el tetszését, így nem azt szeretné megtekinteni, az első ellenőrző kérdés előtt választhatja az "eldobás" funkciót, így "büntetlenül" másik előadást nézhet meg a megkezdett helyett.
   
 • Ellenőrző kérdések: az egyes távoktatási anyagok megtekintése során valamennyi ellenőrző kérdésre válaszolni kell ahhoz, hogy az adott tananyagra a krediteket jóvá tudjuk írni.
   
 • Ismételt megtekintés: a már megtekintett oktatási anyagok ismételt megnézésére is van lehetőség, ám minden oktatási anyag csak egy alkalommal ér krediteket – ahogy az sem szerezhet krediteket ugyanazon tananyag távoktatási megtekintésével, aki tanteremi oktatás keretében már részt vett az adott előadáson. Érdemes figyelemmel lenni a személyenkénti felhasználható kreditkeretre ismétléskor. Az ismételt megtekintés – amelynek során a filmben szabadon van lehetőség a pozicionálásra (előre- és visszatekerésre) – a jogosult számára elérhető, összesen megtekinthető távoktatási keretmennyiséget viszont terheli! (Ugyanazon anyag 3. megtekintésétől azonban a felhasználható kreditkeretet a megtekintés már nem csökkenti.)
   
 • Letölthető prezentációk érhetőek el az egyes megtekintésre kiválasztott távoktatási anyaghoz (feltéve, hogy az előadó átadta azt közzétételre). Amíg nem fejezte be a kiválasztott film megtekintését, addig a film melletti felületről, a megtekintést követően pedig a filmlistában az adott film mellett éri el a már megtekintett filmek prezentációit.
   
 • Kreditpontok jóváírása: A teljesített kreditpontok a tanfolyam lehallgatását követően azonnal jóváíródnak, és a saját adatoknál megtekinthetőek.
   
 • A tárgyévben megszerzett kreditpontok csak a tárgyévben érvényesíthetőek, a többletkreditek átvitelére nincs lehetőség.

Térítésmentesen elérhető e-learning képzések

 
A magyar könyvvizsgálói kamara oktatási központ kínálatában


 

      

Ssz cím könyvvizsgálói  kreditpont speciális minősítés
1 Magyar munkavállalók külföldi munkáért kapott jövedelmének adóztatása,
adózási és társadalombiztosítási szabályok a gyakorlatban
2 ꟷꟷꟷ
2 IFRS 16 - az új lízing standard 2 IFRS
3 IFRS-ek a gyakorlatban – válogatott számviteli problémák az IFRS 5, IFRS 15 és az IFRS 16 standardokból 2 IFRS
4 IFRS a koronavírus idején 2 IFRS
5 A számviteli törvény szerinti cash flow-kimutatás 2 ꟷꟷꟷ
6 A projekt számvitel elméleti és gyakorlati kérdései, a számviteli törvény néhány, 2020. évi meghatározó módosítása és azok magyarázata 2 ꟷꟷꟷ
7 Értékelés és újraértékelés az IFRS-ekben - hogyan tovább a Covid után?  2 IFRS
8 IFRS 15 - amit a vevői szerződésekből származó bevétel standardról tudni kell  2 IFRS
9 Értékesítés nettó árbevételének számviteli elszámolása 2021. évben  2 ꟷꟷꟷ
10 Egyéb bevétel és egyéb ráfordítás számviteli elszámolása 2021. évben  2 ꟷꟷꟷ
11 Könyvvizsgálók kötelező szakmai továbbképzése 2021 (Szabadon választott kreditpontként 2022-ben) 4 ꟷꟷꟷ
12 A pénzegység alapú statisztikai mintavétel elmélete és gyakorlata 2 ꟷꟷꟷ
13 Az átalakulás, egyesülés, szétválás könyvvizsgálata - 2021 3 ꟷꟷꟷ
14 A konszolidált éves beszámoló készítés módszertana 3 ꟷꟷꟷ
15 Covid-19 hatása a könyvvizsgálatra 1 ꟷꟷꟷ
16 A visszaélések kockázatának kezelése a könyvvizsgálat során és a pénzügyi ágazati szakemberek munkájában 2 ꟷꟷꟷ
17 Könyvvizsgálók kötelező szakmai továbbképzése 2020 (Szabadon választott kreditpontként 2022-ben) 4 ꟷꟷꟷ
18 MNB zöld pénzügyek;Tőkekövetelmények és azok számítása a pénz- és tőkepiaci szervezeteknél –
Új jelentési és számítási építőkockák a prudenciális keretrendszerben
1 IFRS és 5 pénzügyi minősítés
19 IFRS frissítés – új standardok és változások; ESEF jelentéstétel és audit munka specialitásai –
követelmények 2021-től,tapasztalatai a pénz- és tőkepiac könyvvizsgálóinál
1 IFRS és 5 pénzügyi minősítés
20 Szakértő, szakértő és szakértő: mikor, kit, miért, és hogyan vonjunk be? – egy konkrét szakértő szemével,
MNB vezetői kőrlevél alkalmazása, friss MNB ajánlások kezelése, a különjelentés standard munkacsoport tevékenysége 
1 IFRS és 5 pénzügyi minősítés
21 A Tőkekövetelmények és azok számítása a pénz és tőkepiaci szervezeteknél –
változások a CRD szabályozásban; a kamarai minőség-ellenőrzés tapasztalatai a pénz- és tőkepiac könyvvizsgálóinál
1 IFRS és 5 pénzügyi minősítés
22 Hitelmoratóriummal kapcsolatos IFRS9 kezelések (cash flow változások, modification gain/loss elszámolás, amortizáció, minősítés, értékvesztés,stb.); A könyvvizsgálati becslésekkel kapcsolatos audit standardváltozások miatti munka 1 IFRS és 5 pénzügyi minősítés
23 Konferencia 2021/1 - IFAC ajánlás és a DigitAudit program kockázatbecslési eljárásai - Mintavételi dilemmák a könyvvizsgálatban - Üzleti tervezés során alkalmazott mutatószámok értelmezése 1 ꟷꟷꟷ
24 Konferencia 2021/2 Az adatbányászat lehetőségei a minél magasabb könyvvizsgálati bizonyosság elérésében a Caseware Idea program keretein belül – A digitalizált könyvvizsgáló, elektronikus aláírással a hitelességért – Új könyvvizsgálati kockázatok a könyvelő programok automatikus számla beolvasásával 1 ꟷꟷꟷ
25 Konferencia 2021/3 Jogértelmezési bizonytalanságok, avagy a fizetőképességet (nem) veszélyeztető osztalékfizetés, valamint a tőkekivonással nem járó tőkeleszállítás egy-egy esete – Mi történik a világban, nemzetközi kitekintés – A könyvvizsgálat átalakulása, home office, digitalizáció, munkaerőhiány 1 ꟷꟷꟷ
26 Külföldiek magyarországi adóztatása a gyakorlatban - nemzetközi egyezmények, adó és járulék-megállapítási szabályok 2 ꟷꟷꟷ
27 Eszközök számviteli elszámolásának kiemelt tételei 2 ꟷꟷꟷ
28 Források számviteli elszámolásának kiemelt tételei 2 ꟷꟷꟷ
29 Könyvviteli szolgáltatást végzők kötelező továbbképzése államháztartási szakterületen 2022 - NEM költségvetési szervnél foglalkoztatott mérlegképes könyvelők számára 2 költségvetési
30 Kísérleti fejlesztés a gyakorlatban 2 ꟷꟷꟷ
31 Transzferár szabályozáshoz kapcsolódó elméleti és gyakorlati tudnivalók a legfrissebb hazai és nemzetközi útmutatások, illetve változások tükrében 2 ꟷꟷꟷ
32 A kapcsolt vállalkozások  2 ꟷꟷꟷ
33 Az átalakulás, egyesülés, szétválás számviteli feladatai  2 ꟷꟷꟷ
34 Amit a mezőgazdaság számviteléről tudni kell  2 ꟷꟷꟷ
35 2022. évi TAO, KIVA, SZJA, KATA változások, figyelembe véve a 2021. évi LXIX., CXLVII., CXXX., CXXXI. és CL. törvény szabályait is 2 ꟷꟷꟷ
36 2022. évi TB járulék, SZOCHO, EKHO, helyi adó, áfa és az adóeljárással kapcsolatos változások,
figyelembe véve a 2021. évi LXIX., CXLVII., CXXX., CXXXI. és CL. törvény szabályait is
2 ꟷꟷꟷ
37 A közlekedéssel összefüggő költségek elszámolása és adózása - minden, amit
a pénzügyi ágazati szakembereknek tudniuk kell a magánszemélyek járműhasználatáról
2 ꟷꟷꟷ
38 A társasházak gazdálkodása számviteli szemmel 2 ꟷꟷꟷ

   

  

Az elérhető tananyagok a tavalyi évi tapasztalatok alapján megfelelően helyettesítik a kényszerűen elhagyott tantermi továbbképzéseket, és továbbra is megnyugtatóan biztosítják az érintettek kreditpontjainak megszerzését.

     

      

   

Az egyes előadások megtekintésének feltétele, valamint bővebb információ a szervező intézmények honlapján található. A kreditpontokat a szervező intézmény kamarának megküldött igazolása alapján tudjuk figyelembe venni. Az egyes igazolások kiállítása - jellemzően - havi rendszerességgel történik, így az előadás meghallgatása és a kreditpont honlapon (Saját adatok) történő megjelenése között jelentős időeltérés is előfordulhat, ami miatt szíves türelmüket és megértésüket kérjük!

  

A feltöltés folyamatos, kérjük, látogasson vissza többször az oldalunkra.

  

Betöltés...
X