E-learning

Tájékoztatjuk tagjainkat, hogy az idei évben minden eddiginél korábban, már 2021. február 4-étől elérhető a könyvvizsgálók továbbképzése távoktatás keretében.
A központilag és nem központilag szervezett általános továbbképzés és a speciális továbbképzés e-learning módszerrel is megszervezhető, illetve teljesíthető, melyekből évente legalább 4 kreditpontot e-learning képzési formában kell megszerezni a hatályos szakmai továbbképzési szabályzat szerint.
Ehhez a Kamara az MKVK Oktatási Központ Kft. közreműködésével biztosít minden tagja számára 8 kreditpont, majd az elsőnapi központi továbbképzés indulásakor tovább 4 kreditpont mértékben térítésmentesen elvégezhető tanfolyamokat, így tagjaink szabadon választhatnak a kínálatból szakterületük, napi gyakorlatuk, személyes érdeklődésük szerint.

2021. évi képzések

  
Az e-learning/távoktatási anyagok az Oktatási Központ távoktatási rendszerében érhetőek el, melyek a következők szerint érhető el:

  
Ügyfélkapus belépést követően kattintson a lenti Térítésmentes Távoktatás
képre az átirányításhoz


     

Díjmentes hozzáférési lehetőség ütemezése a központi, elsőnapi tananyag esetén

  

Az e-learning rendszer induláskor 8 kreditpont értékben kapnak tagjaink hozzáférési lehetőséget a kínálatban szereplő tananyagok megtekintésre.
A vírushelyzetre tekintettel az idei évben távoktatási rendszerben lesz majd elérhető a központi szervezésű, a kamarai tagok által kötelezően teljesítendő elsőnapi, 4-kredites tananyag is, az Oktatási Központ távoktatási rendszerén keresztül. A Kamara erre dedikált, 4 kreditnyi díjmentes hozzáférést biztosít a tagok számára, így összesen 12 könyvvizsgálói kreditnyi megtekintés biztosított mindenkinek külön térítés nélkül.
Amint ezen tananyag elkészül és elérhetővé válik az Oktatási Központ távoktatási rendszerében, onnantól az elsőnapi továbbképzés teljesítéséig más tananyag szabad kiválasztására nem lesz lehetőség. Az elsőnapi 4 kredit tananyagát tartalmazó oktatási film megtekintése nélkülözhetetlen ugyanis a továbbképzési kötelezettség teljesítéséhez, így a továbbképzési rendszer e tananyag megjelenésétől nem is teszi majd lehetővé más oktatási film kiválasztását, amíg e kötelezettségének a könyvvizsgáló kollégák nem tesznek eleget.

 

Tudnivalók a távoktatási anyagok megtekintéséhez:

Az előadás megtekintéséhez első lépésként be kell jelentkezni a megszokott módon, ügyfélkapus azonosítójával a Kamara honlapjára, majd a fenti gombra kattintva automatikusan, bejelentkezve átirányítjuk az MKVK Oktatási Központ Kft. felületére, ahol képzésünk díjmentesen elvégezhető.

Néhány gyakorlati tanács és fontos információ a filmek megtekintéséhez és a kreditpontok megszerzéséhez:

 • Speciális minősítés: azon tagjainknak, akiknek minősítésükre tekintettel speciálisan minősített kreditre van szüksége, lehetőség szerint ezeket a krediteket gyűjtsék össze először.
   
 • Adós kreditek: aki adótanácsadó, adószakértő, vagy okleveles adószakértő is, találhat adós krediteket érő oktatási anyagokat is a tananyagok közötti választás során.
   
 • IFRS minősítés: az IFRS minősített krediteket érő oktatási anyagok teljesítésével az ACCA tagok egyúttal CPD pontokat is szerezhetnek.
   
 • Eldobás: amennyiben érdekesnek tűnik egy előadás, ám az mégsem nyeri el tetszését, így nem azt szeretné megtekinteni, az első ellenőrző kérdés előtt választhatja az "eldobás" funkciót, így "büntetlenül" másik előadást nézhet meg a megkezdett helyett.
   
 • Ellenőrző kérdések: az egyes távoktatási anyagok megtekintése során valamennyi ellenőrző kérdésre válaszolni kell ahhoz, hogy az adott tananyagra a krediteket jóvá tudjuk írni.
   
 • Ismételt megtekintés: a már megtekintett oktatási anyagok ismételt megnézésére is van lehetőség, ám minden oktatási anyag csak egy alkalommal ér krediteket – ahogy az sem szerezhet krediteket ugyanazon tananyag távoktatási megtekintésével, aki tanteremi oktatás keretében már részt vett az adott előadáson. Érdemes figyelemmel lenni a személyenkénti felhasználható kreditkeretre ismétléskor. Az ismételt megtekintés – amelynek során a filmben szabadon van lehetőség a pozicionálásra (előre- és visszatekerésre) – a jogosult számára elérhető, összesen megtekinthető távoktatási keretmennyiséget viszont terheli! (Ugyanazon anyag 3. megtekintésétől azonban a felhasználható kreditkeretet a megtekintés már nem csökkenti.)
   
 • Letölthető prezentációk érhetőek el az egyes megtekintésre kiválasztott távoktatási anyaghoz (feltéve, hogy az előadó átadta azt közzétételre). Amíg nem fejezte be a kiválasztott film megtekintését, addig a film melletti felületről, a megtekintést követően pedig a filmlistában az adott film mellett éri el a már megtekintett filmek prezentációit.
   
 • Kreditpontok jóváírása: A teljesített kreditpontok a tanfolyam lehallgatását követően azonnal jóváíródnak, és a saját adatoknál megtekinthetőek.
   
 • A tárgyévben megszerzett kreditpontok csak a tárgyévben érvényesíthetőek, a többletkreditek átvitelére nincs lehetőség.

   

Az elérhető tananyagok a tavalyi évi tapasztalatok alapján megfelelően helyettesítik a kényszerűen elhagyott tantermi továbbképzéseket, és továbbra is megnyugtatóan biztosítják az érintettek kreditpontjainak megszerzését.

 

Térítésmentesen elérhető e-learning képzések
  
a Magyar Könyvvizsgálói Kamara Oktatási Központ kínálatában

Ssz. cím     könyvvizsgálói
kredit-érték
spec. minősítés
1 Vagyonértékelés könyvvizsgálók és gazdasági döntéshozók számára 2
2 A pénzegység alapú statisztikai mintavétel elmélete és gyakorlata 2
3 A visszaélések kockázatának kezelése a könyvvizsgálat során és a pénzügyi ágazati szakemberek munkájában 2
4 Az átalakulás, egyesülés, szétválás könyvvizsgálata 2
5 A digitalizáció hatása a könyvvizsgálat folyamatára (smart audit) 1
6 Információbiztonság az Egységes Adatvédelmi Rendelet (GDPR) tükrében 2
7 A 2020-as évközi és az őszi adócsomagban elfogadásra kerülő egyes 2021. évi adótörvény változások - adóeljárási szabályok, TAO, KIVA, KATA, SZJA, EKHO, TB, járulékok, Szocho 2
8 A 2020-as évközi és az őszi adócsomagban elfogadásra kerülő egyes 2021. évi adótörvény változások - áfa, helyi adók, illetékek 2
9 Könyvvizsgálati dokumentációk tárolásának biztonságtechnikája 1
10 Egységes elektronikus beszámolási formátum (ESEF) jogszabályi előírásai, a pénzügyi beszámolónak XBRL nyelven történő előkészítése 1
11 Covid-19 hatása a könyvvizsgálatra 1
12 A digitalizáció motivációi és irányai az adóigazgatásban 1
13 A Standard Audit File bevezetésének előkészületei 1
14 Könyvvizsgálók kötelező szakmai továbbképzés 2020 (1. nap) 4
15 A társadalombiztosítási fedezeti elemeit érintő változások (2019. évi CXXII. törvény) 2
16 Értékesítés nettó árbevételének számviteli elszámolása 2021. évben 2
17 Egyéb bevétel és egyéb ráfordítás számviteli elszámolása 2021. évben 2
18 A kkv-k 2021. évi iparűzési adócsökkenése, mint állami támogatás, és az iparűzési adó néhány aktualitása 2
19 Magyar munkavállalók külföldi munkáért kapott jövedelmének adóztatása, adózási és társadalombiztosítási szabályok a gyakorlatban 2
20 Digitális szerződés és jelentés, avagy e-aláírók hitelesen 1 IFRS, pénzügyi intézményi, befektetési vállalkozási, biztosítói, kibocsátói, pénztári minősítéshez
21 A kamarai minőség-ellenőrzés tapasztalatai a pénz- és tőkepiac könyvvizsgálóinál, a könyvvizsgálói különjelentésről szóló standard tapasztalatai, változások 2020. évtől 1 IFRS, pénzügyi intézményi, befektetési vállalkozási, biztosítói, kibocsátói, pénztári minősítéshez
22 A banki számviteli szabályozás múltja, jelene, jövője; A pénz- és tőkepiaci törvények és a vonatkozó számvitelt szabályozó kormányrendeletek 2021. január 1-től hatályos változásai 1 IFRS, pénzügyi intézményi, befektetési vállalkozási, biztosítói, kibocsátói, pénztári minősítéshez
23 Jogszabályi megfelelőség vizsgálata, technológia az auditban - hogyan digitalizáljuk az audit feladatokat? 2 IFRS, pénzügyi intézményi, befektetési vállalkozási, biztosítói, kibocsátói, pénztári minősítéshez
24 Szakértő, szakértő és szakértő: mikor, kit, miért, és hogyan vonjunk be? - egy konkrét szakértő szemével, MNB vezetői körlevél alkalmazása, friss MNB ajánlások kezelése, a különjelentés standard munkacsoport tevékenysége 1 IFRS, pénzügyi intézményi, befektetési vállalkozási, biztosítói, kibocsátói, pénztári minősítéshez
25 A Tőkekövetelmények és azok számítása a pénz és tőkepiaci szervezeteknél - változások a CRD szabályozásban; a kamarai minőség-ellenőrzés tapasztalatai a pénz- és tőkepiac könyvvizsgálóinál 1 IFRS, pénzügyi intézményi, befektetési vállalkozási, biztosítói, kibocsátói, pénztári minősítéshez
26 IFRS frissítés - új standardok és változások; A kulcsfontosságú könyvvizsgálati terültek bemutatása az audit jelentésben - jó példák az elmúlt két évből 1 IFRS, pénzügyi intézményi, befektetési vállalkozási, biztosítói, kibocsátói, pénztári minősítéshez
27 A Közfelügyeleti Hatóság szerepe és munkája a 2020-as évben, avagy a könyvvizsgálók a Közfelügyeleti Hatóság szemével; Digitális archiválás 1 IFRS, pénzügyi intézményi, befektetési vállalkozási, biztosítói, kibocsátói, pénztári minősítéshez
28 Az MNB visszajelzései a befektetési vállalkozás, kibocsátó, pénztár, biztosító és hitelintézeti könyvvizsgálók számára 1 IFRS, pénzügyi intézményi, befektetési vállalkozási, biztosítói, kibocsátói, pénztári minősítéshez
29 A könyvvizsgálói különjelentésről szóló új standard ismertetése 2 pénzügyi intézményi, befektetési vállalkozási, biztosítói, kibocsátói, pénztári minősítéshez
30 Könyvvizsgálói jelentések változása; Különjelentés, avagy szektorok könyvvizsgálói jelentésdömpinggel 2 pénzügyi intézményi, befektetési vállalkozási, biztosítói, kibocsátói, pénztári minősítéshez
31 Az MNB visszajelzései a könyvvizsgálók számára (pénztár; biztosítók; hitelintézet; befektetési vállalkozás; kibocsátó) 2 pénzügyi intézményi, befektetési vállalkozási, biztosítói, kibocsátói, pénztári minősítéshez

  

Az egyes előadások megtekintésének feltétele, valamint bővebb információ a szervező intézmények honlapján található. A kreditpontokat a szervező intézmény kamarának megküldött igazolása alapján tudjuk figyelembe venni. Az egyes igazolások kiállítása - jellemzően - havi rendszerességgel történik, így az előadás meghallgatása és a kreditpont honlapon (Saját adatok) történő megjelenése között jelentős időeltérés is előfordulhat, ami miatt szíves türelmüket és megértésüket kérjük!

A feltöltés folyamatos, kérjük, látogasson vissza többször az oldalunkra.

  

Betöltés...
X