E-learning

Tájékoztatjuk tagjainkat, hogy az idei évben minden eddiginél korábban, már 2021. február 4-étől elérhető a könyvvizsgálók továbbképzése távoktatás keretében.
A központilag és nem központilag szervezett általános továbbképzés és a speciális továbbképzés e-learning módszerrel is megszervezhető, illetve teljesíthető, melyekből évente legalább 4 kreditpontot e-learning képzési formában kell megszerezni a hatályos szakmai továbbképzési szabályzat szerint.
Ehhez a Kamara az MKVK Oktatási Központ Kft. közreműködésével biztosít minden tagja számára 8 kreditpont, majd az elsőnapi központi továbbképzés indulásakor tovább 4 kreditpont mértékben térítésmentesen elvégezhető tanfolyamokat, így tagjaink szabadon választhatnak a kínálatból szakterületük, napi gyakorlatuk, személyes érdeklődésük szerint.

2021. évi képzések

  

Az e-learning/távoktatási anyagok az Oktatási Központ távoktatási rendszerében érhetőek el, melyek a következők szerint érhető el:

  
Ügyfélkapus belépést követően kattintson a lenti Térítésmentes Távoktatás
képre az átirányításhoz

 
     

Díjmentes hozzáférési lehetőség ütemezése a központi, elsőnapi tananyag esetén

Az e-learning rendszer induláskor 8 kreditpont értékben kapnak tagjaink hozzáférési lehetőséget a kínálatban szereplő tananyagok megtekintésre.
A vírushelyzetre tekintettel az idei évben távoktatási rendszerben lesz majd elérhető a központi szervezésű, a kamarai tagok által kötelezően teljesítendő elsőnapi, 4-kredites tananyag is, az Oktatási Központ távoktatási rendszerén keresztül. A Kamara erre dedikált, 4 kreditnyi díjmentes hozzáférést biztosít a tagok számára, így összesen 12 könyvvizsgálói kreditnyi megtekintés biztosított mindenkinek külön térítés nélkül.
Amint ezen tananyag elkészül és elérhetővé válik az Oktatási Központ távoktatási rendszerében, onnantól az elsőnapi továbbképzés teljesítéséig más tananyag szabad kiválasztására nem lesz lehetőség. Az elsőnapi 4 kredit tananyagát tartalmazó oktatási film megtekintése nélkülözhetetlen ugyanis a továbbképzési kötelezettség teljesítéséhez, így a továbbképzési rendszer e tananyag megjelenésétől nem is teszi majd lehetővé más oktatási film kiválasztását, amíg e kötelezettségének a könyvvizsgáló kollégák nem tesznek eleget.

   

Tudnivalók a távoktatási anyagok megtekintéséhez:

Az előadás megtekintéséhez első lépésként be kell jelentkezni a megszokott módon, ügyfélkapus azonosítójával a Kamara honlapjára, majd a fenti gombra kattintva automatikusan, bejelentkezve átirányítjuk az MKVK Oktatási Központ Kft. felületére, ahol képzésünk díjmentesen elvégezhető.

Néhány gyakorlati tanács és fontos információ a filmek megtekintéséhez és a kreditpontok megszerzéséhez:

 • Speciális minősítés: azon tagjainknak, akiknek minősítésükre tekintettel speciálisan minősített kreditre van szüksége, lehetőség szerint ezeket a krediteket gyűjtsék össze először.
   
 • Adós kreditek: aki adótanácsadó, adószakértő, vagy okleveles adószakértő is, találhat adós krediteket érő oktatási anyagokat is a tananyagok közötti választás során.
   
 • IFRS minősítés: az IFRS minősített krediteket érő oktatási anyagok teljesítésével az ACCA tagok egyúttal CPD pontokat is szerezhetnek.
   
 • Eldobás: amennyiben érdekesnek tűnik egy előadás, ám az mégsem nyeri el tetszését, így nem azt szeretné megtekinteni, az első ellenőrző kérdés előtt választhatja az "eldobás" funkciót, így "büntetlenül" másik előadást nézhet meg a megkezdett helyett.
   
 • Ellenőrző kérdések: az egyes távoktatási anyagok megtekintése során valamennyi ellenőrző kérdésre válaszolni kell ahhoz, hogy az adott tananyagra a krediteket jóvá tudjuk írni.
   
 • Ismételt megtekintés: a már megtekintett oktatási anyagok ismételt megnézésére is van lehetőség, ám minden oktatási anyag csak egy alkalommal ér krediteket – ahogy az sem szerezhet krediteket ugyanazon tananyag távoktatási megtekintésével, aki tanteremi oktatás keretében már részt vett az adott előadáson. Érdemes figyelemmel lenni a személyenkénti felhasználható kreditkeretre ismétléskor. Az ismételt megtekintés – amelynek során a filmben szabadon van lehetőség a pozicionálásra (előre- és visszatekerésre) – a jogosult számára elérhető, összesen megtekinthető távoktatási keretmennyiséget viszont terheli! (Ugyanazon anyag 3. megtekintésétől azonban a felhasználható kreditkeretet a megtekintés már nem csökkenti.)
   
 • Letölthető prezentációk érhetőek el az egyes megtekintésre kiválasztott távoktatási anyaghoz (feltéve, hogy az előadó átadta azt közzétételre). Amíg nem fejezte be a kiválasztott film megtekintését, addig a film melletti felületről, a megtekintést követően pedig a filmlistában az adott film mellett éri el a már megtekintett filmek prezentációit.
   
 • Kreditpontok jóváírása: A teljesített kreditpontok a tanfolyam lehallgatását követően azonnal jóváíródnak, és a saját adatoknál megtekinthetőek.
   
 • A tárgyévben megszerzett kreditpontok csak a tárgyévben érvényesíthetőek, a többletkreditek átvitelére nincs lehetőség.

     

Térítésmentesen elérhető e-learning képzések

  
A magyar könyvvizsgálói kamara oktatási központ kínálatában

  

Ssz. cím könyvvizsg. kredit-érték spec. minősítés
1 Digitális szerződés és jelentés, avagy e-aláírók hitelesen 1 IFRS, pénzügyi intézményi, befektetési vállalkozási, biztosítói, kibocsátói, pénztári
2 Könyvvizsgálók kötelező szakmai továbbképzése 2020 (1. nap) 4
3 Szakértő, szakértő és szakértő: mikor, kit, miért, és hogyan vonjunk be? - egy konkrét szakértő szemével, MNB vezetői kőrlevél alkalmazása, friss MNB ajánlások kezelése, a különjelentés standard munkacsoport tevékenysége 1 IFRS, pénzügyi intézményi, befektetési vállalkozási, biztosítói, kibocsátói, pénztári
4 IFRS frissítés - új standardok és változások, A kulcsfontosságú könyvvizsgálati terültek bemutatása az audit jelentésben - jó példák az elmúlt két évből 1 IFRS, pénzügyi intézményi, befektetési vállalkozási, biztosítói, kibocsátói, pénztári
5 A Tőkekövetelmények és azok számítása a pénz és tőkepiaci szervezeteknél - változások a CRD szabályozásban; a kamarai minőség-ellenőrzés tapasztalatai a pénz- és tőkepiac könyvvizsgálóinál 1 IFRS, pénzügyi intézményi, befektetési vállalkozási, biztosítói, kibocsátói, pénztári
6 A Közfelügyeleti Hatóság szerepe és munkája a 2020-as évben, avagy a könyvvizsgálók a Közfelügyeleti Hatóság szemével, Digitális archiválás 1 IFRS, pénzügyi intézményi, befektetési vállalkozási, biztosítói, kibocsátói, pénztári
7 Az MNB visszajelzései a befektetési vállalkozás, kibocsátó, pénztár, biztosító és hitelintézeti könyvvizsgálók számára 1 IFRS, pénzügyi intézményi, befektetési vállalkozási, biztosítói, kibocsátói, pénztári
8 A banki számviteli szabályozás múltja, jelene, jövője; A pénz- és tőkepiaci törvények és a vonatkozó számvitelt szabályozó kormányrendeletek 2021. január 1-től hatályos változásai 1 IFRS, pénzügyi intézményi, befektetési vállalkozási, biztosítói, kibocsátói, pénztári
9 Jogszabályi megfelelőség vizsgálata, technológia az auditban - hogyan digitalizáljuk az audit feladatokat 2 IFRS, pénzügyi intézményi, befektetési vállalkozási, biztosítói, kibocsátói, pénztári
10 Könyvvizsgálati dokumentációk tárolásának biztonságtechnikája 1
11 Egységes elektronikus beszámolási formátum (ESEF) jogszabályi előírásai, a pénzügyi beszámolónak XBRL nyelven történő előkészítése 1
12 Covid-19 hatása a könyvvizsgálatra 1
13 A digitalizáció motivációi és irányai az adóigazgatásban 1
14 A Standard Audit File bevezetésének előkészületei 1
15 Vagyonértékelés könyvvizsgálók és gazdasági döntéshozók számára 2
16 A visszaélések kockázatának kezelése a könyvvizsgálat során és a pénzügyi ágazati szakemberek munkájában 2
17 A digitalizáció hatása a könyvvizsgálat folyamatára (smart audit) 1
18 A kamarai minőség-ellenőrzés tapasztalatai a pénz- és tőkepiac könyvvizsgálóinál, a könyvvizsgálói különjelentésről szóló standard tapasztalatai, változások 2020. évtől 1 IFRS, pénzügyi intézményi, befektetési vállalkozási, biztosítói, kibocsátói, pénztári
19 A pénzegység alapú statisztikai mintavétel elmélete és gyakorlata 2
20 Az átalakulás, egyesülés, szétválás könyvvizsgálata 2
21 Az MNB visszajelzései a könyvvizsgálók számára-pénztár; biztosítók; hitelintézet; befektetési vállalkozás; kibocsátó 2 pénzügyi intézményi, befektetési vállalkozási, biztosítói, kibocsátói, pénztári
22 A könyvvizsgálói különjelentésről szóló új standard ismertetése 2 pénzügyi intézményi, befektetési vállalkozási, biztosítói, kibocsátói, pénztári
23 Könyvvizsgálói jelentések változása; Különjelentés, avagy szektorok könyvvizsgálói jelentésdömpinggel 2 pénzügyi intézményi, befektetési vállalkozási, biztosítói, kibocsátói, pénztári
24 Információbiztonság az Egységes Adatvédelmi Rendelet (GDPR) tükrében 2
25 A társadalombiztosítási fedezeti elemeit érintő változások (2019. évi CXXII. Törvény) 2
26 A kkv-k 2021. évi iparűzési adócsökkenése, mint állami támogatás, és az iparűzési adó néhány aktualitása 2
27 Értékesítés nettó árbevételének számviteli elszámolása 2021. 2
28 Egyéb bevétel és egyéb ráfordítás számviteli elszámolása 2
29 Magyar munkavállalók külföldi munkáért kapott jövedelmének adóztatása, adózási és társadalombiztosítási szabályok a gyakorlatban 2
30 IFRS 16 - az új lízing standard 2 IFRS
31 IFRS-ek a gyakorlatban - válogatott számviteli problémák az IFRS 5, IFRS 15, és az IFRS 16 standardokból 2 IFRS
32 IFRS a koronavírus idején 2 IFRS
33 A 2021-es TAO, KIVA, SZJA, TB járulék-változások a 2020. évi CXVIII. törvény alapján, figyelembe véve a 2021. április 13-ig elfogadott 2021-es évközi módosításokat 2
34 A 2021-es munkáltatói közterhekkel, KATÁ-val, ÁFÁ-val, helyi adókkal, illetékkel és adóeljárással kapcsolatos változások a 2020. évi CXVIII. Törvény alapján, figyelembe véve a 2021. április 13-ig elfogadott 2021-es évközi módosításokat 2
35 Származékos (derivatív) ügyletek 2
36 A számviteli törvény szerinti cash flow-kimutatás 2
37 Amit a mezőgazdaság számviteléről tudni kell 2
38 A kapcsolt vállalkozások 2
39 Üzleti évek között áthúzódó gazdasági események számviteli elszámolása 2
40 Ellenőrzések, önellenőrzések, javítások számviteli elszámolása 2
41 Könyvviteli szolgáltatást végzők kötelező továbbképzése államháztartási szakterületen 2021 - nem költségvetési szervnél foglalkoztatott mérlegképes könyvelők számára 2 költségvetési
42 A projekt számvitel elméleti és gyakorlati kérdései, a számviteli törvény néhány, 2020. évi meghatározó módosítása és azok magyarázata 2
43 IFRS 15 - amit a vevői szerződésekből származó bevétel standardról tudni kell 2 IFRS
44 Az átalakulás, egyesülés, szétválás könyvvizsgálata 2
45 A konszolidált éves beszámoló készítés módszertana 2

 

Az elérhető tananyagok a tavalyi évi tapasztalatok alapján megfelelően helyettesítik a kényszerűen elhagyott tantermi továbbképzéseket, és továbbra is megnyugtatóan biztosítják az érintettek kreditpontjainak megszerzését.

 

 

Az egyes előadások megtekintésének feltétele, valamint bővebb információ a szervező intézmények honlapján található. A kreditpontokat a szervező intézmény kamarának megküldött igazolása alapján tudjuk figyelembe venni. Az egyes igazolások kiállítása - jellemzően - havi rendszerességgel történik, így az előadás meghallgatása és a kreditpont honlapon (Saját adatok) történő megjelenése között jelentős időeltérés is előfordulhat, ami miatt szíves türelmüket és megértésüket kérjük!

A feltöltés folyamatos, kérjük, látogasson vissza többször az oldalunkra.

   

Betöltés...
X