Vizsganaptár 2022 - Szakmai kompetencia vizsgák

  

Egységes
írásbeli és szóbeli vizsga   
Vizsgajelentkezési határidő  
1. 2022. február 9-10. 2022. január 9.
2. 2022. június 1-2.  2022. május 1.
3. 2022. október 3-4.     2022. szeptember 3.

    

Szakmai kompetencia vizsga letételének engedélyezése

A szakmai kompetencia vizsga letételének engedélyezése iránti eljárásban első fokon a kamara oktatási bizottsága jár el. A vizsga letételének engedélyezése iránti kérelem az oktatási bizottsághoz címezve terjeszthető elő. A szakmai kompetencia vizsga engedélyezésének eljárása díjmentes.
  

Jelentkezés a szakmai kompetencia vizsgára

A tagjelölt abban az esetben jelentkezhet kompetencia vizsgára, ha előzőleg az oktatási bizottság engedélyezte számára a kompetencia vizsga letételét.
A szakmai kompetencia vizsga díjköteles.
A vizsga díja: 50 000,- Ft
A vizsgadíjat a Kamara központi számlájára kell megfizetni a vizsgajelentkezéskor.
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara bankszámlaszáma:
12010855-01283148-00100002
A kérelemhez csatolni kell a vizsga díjának befizetését igazoló átutalási bizonylat másolatát.
Vizsgára a kamara honlapjáról letölthető vizsgajelentkezési lapon lehet jelentkezni.

A szakmai kompetencia vizsgára vonatkozó részletes szabályokat a vizsgaszabályzat tartalmazza, amely a kompetencia vizsga tájékoztató oldaláról érhető el.

    

Betöltés...
X