IESBA Etikai Kódex

Jelen menüpontban található az IESBA által kiadott a „Nemzetközi etikai kódex kamarai tag könyvvizsgálóknak (a nemzetközi függetlenségi standardokkal egybefoglalva)” című kézikönyv 2021. január 1-jétől alkalmazandó magyar nyelvű változata, valamint a kézikönyv ezt követő változásainak magyar nyelvű fordításai. A kamara etikai szabályzata értelmében a kamarai tag könyvvizsgálók munkáját a jogszabályokban és a kamara szabályzataiban nem rendezett kérdések tekintetében a magyar nyelvre lefordított és a kamara honlapján megjelentetett IESBA Etikai Kódex határozza meg. 
Az IESBA Etikai Kódex magyar nyelvre lefordított egyes kiadványainak időbeli alkalmazását a kamara elnökségének vonatkozó határozataival összhangban jelenítjük meg az egyes kiadványok mellett.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a standardok, valamint az IESBA Etikai kódex fent ismertetett induló állapotait követően időközben már bekövetkezett, vagy a jövőben bekövetkező egyes módosításai következtében az érintett standardoknak, illetve az IESBA Etikai kódexnek a módosításokkal egységes szerkezetben megtekinthető változatai mostantól kezdve nem ezen az oldalon, hanem a kamara által a tagjai részére díjmentesen biztosított Jogtár felületen a Könyvvizsgálói modul-ban, illetve a bárki által elérhető Netjogtár felületen érhetők el, időgépes lekérdezési lehetőséggel.


Letöltés

Dokumentum

Alkalmazandó

Forrás anyaga

Nemzetközi etikai kódex kamarai tag könyvvizsgálóknak (a nemzetközi függetlenségi standardokkal egybefoglalva), 2022. évi kiadás

2024. január 1-től,

illetve egyes részei 2025. január 1-jétől
(részleteket lásd a dokumentum 344. oldalán lévő lábjegyzetben)

Handbook of the International Code of Ethics – including International Independence Standards, 2022 Edition
Nemzetközi etikai kódex kamarai tag könyvvizsgálóknak (a nemzetközi függetlenségi standardokkal egybefoglalva), 2018. évi kiadás 2021. január 1-től

Handbook of the International Code of Ethics
for Professional Accountants - including
International Independence Standards,

2018 Edition

Betöltés...
X