Áttérés IFRS szerinti beszámoló készítésére

2016. január 1-jétõl kibõvült azon gazdálkodók köre, akik éves beszámolójukat a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerint készíthetik el.

A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Sztv.) alapján lehetőség van arra, hogy meghatározott vállalkozások az éves beszámolójukat a jövőben a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) alapján készítsék el. Az Sztv. nevesíti azokat a követelményeket, amelyeket az áttérni kívánó gazdálkodónak teljesítenie kell:

  1. Rendelkeznie kell egy olyan, IFRS minősítéssel rendelkező kamarai tag könyvvizsgáló által kibocsájtott könyvvizsgálói jelentéssel, amely igazolja az áttérésre való felkészültséget.
  2. Az áttérést az áttérés napját legalább 90 nappal megelőzően be kell jelenteni az állami adóhatósághoz és a KSH-hoz, és a bejelentéshez csatolni kell a könyvvizsgálói jelentést. (Az MNB felügyelete alá tartozó gazdálkodók az MNB felé is kötelesek a bejelentést megtenni.) Amennyiben 2016. január 1. az áttérés napja, 2016. január 15-ig kell megtenni a bejelentést.
  3. Az áttérés napja az elsõ IFRS-ek szerint készült éves beszámoló üzleti évének első napja.

Az állami adóhatósághoz történő bejelentés további részleteirõl a NAV honlapján (http://nav.gov.hu/nav/ado/egyeb/Nemzetkozi_Penzugyi_B20151230.html) tájékozódhatnak.


Az első pontban hivatkozott könyvvizsgálói jelentéshez az alábbi szövegezést javasoljuk (használata ajánlott, de nem kötelező).

Bizonyosságot nyújtó független jelentés IFRS átálláshoz
 

Betöltés...
X