Pénzmosással kapcsolatos közlemények

Összefoglaló a Pmt. szerinti belső szabályzat módosulásáról 2021
2022.02.18.

Összefoglalónkban a Pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény szerinti belső szabályzat kötelező tartalmi elemeinek változásait foglaljuk össze, kitérve az ügyfelek kockázati szint-besorolására, a speciális ügyfél-átvilágítás esetköreire és a pénzeszközök és a vagyon forrására vonatkozó információk beszerzésére és igazolására. Ez utóbbihoz a kamara készített és közzétesz egy Vagyon-forrás Nyilatkozat mintatáblázatot is.
Emellett kitérünk a 2021. május 22-én hatályba lépett, tényleges tulajdonosi központi nyilvántartással és adatszolgáltatással kapcsolatos törvény szerinti kötelezettségekre is.
Frissítés! 2022.02.18: A tényleges tulajdonosi központi nyilvántartás vezetésére a NAV került kijelölésre, a NAV tájékoztató anyaga és a kamara összefoglalója elérhető a Tájékoztató a tényleges tulajdonosi nyilvántartáshoz való hozzáférés igényléséről közleményből.

tovább...
Segédlet a Pmt. kérdőív értékeléséhez - 2021
2021.11.18.

A Minőségellenőrzési Bizottság 2021. novemberében elfogadta a Pmt. ellenőrzési kérdőív gyakorlati alkalmazását támogató kamarai segédlet átdolgozott változatát. A segédlet a szolgáltatók és a minőségellenőrök számára iránymutatásként szolgál a kérdőív egyes kérdéseinek egységes értelmezését (ezáltal a kamarai útmutatóban és egységes belső szabályzatban meghatározott követelmények teljesítésével kapcsolatos kamarai elvárásokat) illetően.

tovább...
Tájékoztató a pénzmosással kapcsolatos belső szabályzat elkészítéséhez - FRISSÍTÉS 2021
2021.07.07.

Tájékoztatónk a pénzmosással kapcsolatos belső szabályzat elkészítéséhez nyújt segítséget az alábbi törvényváltozásokat követően:

Felhívjuk a könyvvizsgáló szolgáltatók szíves figyelmét arra, hogy a pénzügyi és egyéb szolgáltatók azonosítási feladatához kapcsolódó adatszolgáltatási háttér megteremtéséről és működtetéséről szóló 2021. évi XLIII. számú törvény (a továbbiakban: Afad tv.) 2021. május 22-i hatállyal – egyes rendelkezések vonatkozásában 2022. február 1-jétől, valamint 2022. július 1-jétől - szükségessé tette új belső szabályzati elemek beiktatását, valamint számos pontban módosította a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. évi törvényt (továbbiakban: Pmt.). Ezeken túlmenően a 3/2021. (II.2.) PM rendelet 2021. március 19-ei hatállyal több ponton módosította a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (Pmt,), valamint az Európai Unió és az ENSZ Biztonsági Tanácsa által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról szóló 2017. évi LII. törvény (Kit.) alapján elkészítendő belső szabályzat kötelező tartalmi elemeiről szóló 21/2017. (VIII. 3.) NGM rendeletet (továbbiakban: NGM rendelet).
A könyvvizsgáló szolgáltatókat és a Magyar Könyvvizsgálói Kamarát érintő módosítások az Összefoglaló a Pmt. módosításáról című közleményben olvashatóak.

tovább...
Új IFAC-ICAEW 6 részes oktatási segédanyag a Pénzmosás elleni védekezéshez magyarul
2021.05.20.

Elérhető az IFAC-ICAEW együttműködésével a könyvvizsgálóknak készült 6 részes oktatási segédanyag magyar nyelvű fordítása a Pénzmosás elleni védekezés témakörében.

tovább...
Összefoglaló a Pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény módosításáról
2020.02.06.

A 2017. évi CXXXVI. törvény (a továbbiakban: Törvény) 2020. január 10-ei hatállyal – egyes rendelkezések tekintetében 2020. október 1-jei, illetve 2020. december 1-jei hatállyal –  széles körben módosította a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. évi törvényt (továbbiakban: Pmt.).
Az indokolás szerint a módosítást részben az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2018/843 irányelvének való megfelelés, részben a Pmt. hatályba lépése óta eltelt időszak felügyeleti gyakorlati tapasztalatai indokolják. 

tovább...
Útmutató az összetett tulajdonosi szerkezetek feltérképezéséhez
2019.02.01.

Az útmutató célja, hogy iránymutatást biztosítson a szolgáltatóknak az összetett tulajdonosi szerkezetek feltérképezéséhez és az összetett tulajdonosi szerkezetek esetén a tényleges tulajdonos megállapításához.

tovább...
PM tájékoztatója az okmánymásolatok beszerzésére vonatkozóan
2018.10.18.

A pénzmosás és terrorizmus-finanszírozás elleni fellépés miatt szükséges az adategyeztetés, amelyet mind a pénzügyi, mind a nem pénzügyi szolgáltatók (így a könyvvizsgáló szolgáltatók) meglévő ügyfelei egyszerűbben intézhetik. Többek között az új törvény alapján postai úton is pótolhatják a hiányzó dokumentumokat. A szolgáltatóknak 2019. június 26-ig kell végezniük a törvény által előírt teljes körű ügyfél-átvilágítással, ennek hiányában a szolgáltatók kötelesek lesznek az ügyfél által kezdeményezett ügyleteket megtagadni.

tovább...
Etiópia a stratégiai hiányosságokkal rendelkező, kiemelt kockázatot jelentő harmadik országok listáján
2018.02.08.

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy a Európai Bizottság által 2016. július 14-én elfogadott (EU) 2016/1675 rendelet melléklete módosításra került és Etiópia felkerült a stratégiai hiányosságokkal rendelkező, kiemelt kockázatot jelentő harmadik országok listájára.

tovább...
Pénzmosás ellenőrzése - elérhető az ellenőrzési kérdőív
2017.09.27.

Az új, pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény (továbbiakban: Pmt.), valamint az új, Európai Unió és az ENSZ Biztonsági Tanácsa által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról szóló törvény (a továbbiakban: Kit.) elfogadására és 2017. június 26-i hatályba lépésére tekintettel a 2017. április 28-i küldöttgyűlés elfogadta „a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzésére és megakadályozására szolgáló könyvvizsgálói tevékenység, valamint az Európai Unió és az ENSZ Biztonsági Tanácsa által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásának kamarai ellenőrzéséről szóló szabályzatot (a továbbiakban: ellenőrzési szabályzat). Az ellenőrzési szabályzat 2017. június 26-án lépett hatályba, mellyel egyidejűleg a korábbi ellenőrzési szabályzat és annak mellékletei – így az ellenőrzési kérdőív – a hatályát veszítette.

tovább...
Tájékoztatás az FATF által 2017. június 23-án kiadott Public Statementekről
2017.08.28.

A NAV Központi Irányítás Pénzmosás és Terrorizmusfinanszírozás Elleni Iroda a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása elleni intézményrendszert érintő operatív koordinációs tevékenysége keretei között tájékoztatást kíván nyújtani a Pénzmosás Elleni Akciócsoport (Financial Action Task Force; FATF) által a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása szempontjából kockázatosnak minősített országokról kialakított lista legfrissebb változásai tekintetében.

tovább...
Kijelölt személyek bejelentése
2017.06.23.

Figyelem! Határidős (2017. július 26.) kötelezettség! 2017. június 26-án hatályba lép az Európai Unió és az ENSZ Biztonsági Tanácsa által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról szóló 2017. évi LII. törvény (a továbbiakban: Kit.).
A Kit. a Pmt. hatálya alá tartozó szolgáltatók számára kötelezettségként írja elő [Kit. 4. § (2) bekezdés], hogy tevékenységük megkezdését követő öt munkanapon belül kötelesek kijelölni – a szervezet sajátosságától függően – egy vagy több személyt (a továbbiakban: kijelölt személy), aki a Kit. 4. § (1) bekezdés szerinti bejelentést haladéktalanul továbbítja a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Központi Irányítás Pénzmosás Elleni Információs Iroda (a továbbiakban: FIU) felé.

tovább...
Pénzmosással kapcsolatos bejelentések rendje
2017.06.12.

2017. június 26-án hatályba lép a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény. E törvény alapján tett bejelentések esetében, a védelemmel ellátott elektronikus üzenet megküldése az Általános Nyomtatvány Kitöltő (továbbiakban: ÁNYK) keretrendszerben kitölthető VPOP_PMT17 elnevezésű nyomtatvánnyal, illetve a szűkített adattartalmú VPOP_PMT17XML nyomtatvánnyal és a megfelelő XML állomány csatolásával teljesíthető.

Tekintettel a fenti változásra 2017. június 26-tól kizárólag a PMT17 v.1.0 és a PMT17XML v. 1.0 nyomtatványok megküldésére van lehetőség!

tovább...

Betöltés...
X