FENNTARTHATÓSÁGI TUDÁSBÁZIS

A Magyar Könyvvizsgálói Kamara szakértői bizottsága által szerkesztett jelen weboldalon egy helyről tájékozódhat a Fenntarthatósággal Kapcsolatos Vállalati Jelentésről (angolul Corporate Sustainability Reporting Directive, CSRD) szóló irányelv rendelkezéseiről, valamint a hazai bevezetést és alkalmazást elősegítő nemzetközi szakmai segédanyagokról. 

A Fenntarthatósági jelentésre vonatkozó bizonyosság nyújtásával összefüggésben Gyakran Ismételt Kérdések (GYIK) és azokra adott válaszok formájában is támogatást nyújtunk.
 

Az új irányelvet 2022. év végén fogadta el az Európai Parlament, amely a korábban hatályos nem pénzügyi beszámolási irányelvet (NFRD) módosította. A magyar jogalkotók a 2023. évi CVIII. törvényben (a továbbiakban: ESG Törvény) rögzítették a fenntarthatósággal kapcsolatos hazai szabályozást, amelyet 2023 decemberében fogadott el az Országgyűlés és ezzel összhangban a 2007. évi LXXV. törvény a könyvvizsgálói tevékenységről (a továbbiakban: Kkt.) és a 2000. évi C. törvény a számvitelről (a továbbiakban: Sztv.) is módosult. 

Az ESG Törvény célja, hogy a vállalatok megfelelő információkat hozzanak nyilvánosságra a náluk felmerülő fenntarthatósági kockázatokról és lehetőségekről, továbbá az emberekre és a környezetre gyakorolt hatásukról, támogassa az európai zöld megállapodás megvalósítását. További célkitűzés, hogy az ESG Törvény megvalósítsa a fenntartható finanszírozás és az egységes vállalati felelősségvállalás ösztönzését szolgáló környezettudatos, társadalmi és szociális szempontokat is figyelembe vevő, tudatos vállalatirányítás szabályait. Az ESG Törvény rendeltetése, hogy az egyes gazdálkodó szervezetek tevékenysége, vagy azoknak egy bizonyos szegmense fenntarthatósági szempontok alapján is objektíven vizsgálhatónak kell lennie, így a velük üzleti kapcsolatba kerülő szereplők teljesebb képpel rendelkezhetnek a szervezetről, vagy annak tevékenységéről.

Az ESG Törvény és az Sztv. hatályba lépésével az érintett gazdálkodók évente ESG beszámoló és Fenntarthatósági jelentés elkészítésére kötelezettek. Alapvetően az ESG beszámoló és a fenntarthatósági jelentés között sok az átfedés, hiszen mindkettő fenntarthatósági kérdésekkel és a vállalkozások fenntarthatósági ügyekre gyakorolt hatásaival foglalkozik, azonban a két dokumentum nem egyezik meg. Az ESG beszámolót és a fenntarthatósági jelentést is független személynek, illetve szervezetnek kell megvizsgálnia, azonban az Sztv. Törvény előírja, hogy a fenntarthatósági jelentéssel összefüggésben csak „fenntarthatósági minősítéssel rendelkező kamarai tag könyvvizsgáló, könyvvizsgáló cég” bocsájthat ki véleményt, míg az ESG beszámoló vonatkozásában nincsen egyelőre ilyen követelmény az ESG törvényben. Következésképpen, az összefoglalónkban a fenntarthatósági jelentéshez kapcsolódó kötelezettségeket foglaljuk össze, hiszen ez érinti közvetlenül a könyvvizsgálókat.

Legfontosabb tudnivalók a fenntarthatósági jelentéssel összefüggésben:

  • a fenntarthatósági jelentés készítési kötelezettség kiterjed a közérdeklődésre számot tartó gazdálkodónak minősülő nagyvállalkozásokra és kis-és középvállalkozásokra, a nagyvállalkozásokra, valamint a törvényben meghatározott más gazdálkodókra. 
  • első alkalommal a gazdálkodó minőségétől függően leghamarabb a 2024. évi, legkésőbb a 2028. évi tevékenység tekintetében kötelezően alkalmazandó 
  • a fenntarthatósági jelentést az üzleti jelentés egy külön szakaszában kell szerepeltetni, így a fenntarthatósági jelentésre vonatkozóan is a vállalkozás beszámolójára vonatkozó számviteli törvény előírásai az irányadóak
  • az Sztv.-ben meghatározott fenntarthatósági kérdésekkel kell foglalkoznia összhangban a nemzetközi fenntarthatósági beszámolási standardokkal (ESRS, 2013/34/EU irányelv)
  • csak az a kamarai tag könyvvizsgáló kaphat fenntarthatósági minősítést, aki a kapcsolódó szakmai vizsgát teljesítette. Továbbá a 2024. január 1. után nyilvántartásba vett kamarai tag könyvvizsgálónak legalább egy év releváns szakmai gyakorlati tapasztalattal is rendelkeznie kell
  • a fenntarthatósági jelentésre vonatkozó bizonyosság nyújtása jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálati tevékenység
  • a fenntarthatósági jelentésre vonatkozó bizonyosságot nyújtó könyvvizsgálóra és könyvvizsgáló cégre is kiterjesztésre került a Kkt.-ban rögzített etikai, függetlenségi és titoktartási, valamint a dokumentációra vonatkozó szabályok alkalmazása

Továbbképzési anyagok:


Nemzetközi fenntarthatósági témával foglalkozó

weboldalak elérhetőségei (angol nyelven):


Vonatkozó Jogforrások:

     Fenntarthatósági beszámolási standardok (angol nyelven)

     Fenntarthatósági beszámolási standardok (magyar nyelven)

     Fenntarthatósággal Kapcsolatos Vállalati Jelentés Irányelve (angol nyelven)

     Fenntarthatósággal Kapcsolatos Vállalati Jelentés Irányelve (magyar nyelven)

    ISSA 5000 standard nyilvános tervezete (angol nyelven)  
 


 

Betöltés...
X