KÉT MÓDOSÍTOTT MAGYAR NEMZETI STANDARD – ISAE 3000 (FELÜLVIZSGÁLT) ÉS ISAE 3402 – LÉPNEK HATÁLYBA 2024. 01.01.-TŐL

A közfelügyeleti hatóság 2023. július 17-én jóváhagyta a kamara elnöksége által a 49/2023. (06.16.) számú elnökségi határozattal elfogadott két módosított magyar nemzeti standardot. Az alább megnevezett két módosított magyar nemzeti standard 2024. január 1-jén lép hatályba, azaz 2024. január 1-jétől kell azokat alkalmazni.

A nemzetközi standardalkotó bizottság, az IAASB folyamatosan felülvizsgálja és módosítja a nemzetközi standardokat. Az elmúlt években kisebb-nagyobb módosításokra került sor a könyvvizsgálati, átvilágítási-, a bizonyosságot nyújtó szolgáltatásokra szóló megbízásokra, valamint a kapcsolódó szolgáltatásokra vonatkozó nemzetközi standardokban, abból kifolyólag, hogy egyes standardokat felülvizsgáltak, valamint módosították az IESBA Etikai Kódexet is, és ezek a felülvizsgálatok kapcsolódó módosításokat, ún. „Conforming amendments”-eket eredményeztek a felülvizsgálattal egyébként nem érintett más standardok szövegében.

A Magyar Könyvvizsgálói Kamara szakértői bizottsága – előző változásokra tekintettel – 2022-ben megkezdte a magyar nemzeti standardok, valamint az egyéb IAASB közzétételek aktualizálását, és a korábban már elfogadott és jóváhagyott aktualizált standardokat és kapcsolódó más szakmai anyagokat folyamatosan hirdette ki a kamara honlapján. 2023-ban újabb két magyar nemzeti standard szövege került aktualizálásra. A módosult két standard lefordításának alapját az IFAC (Könyvvizsgálók Nemzetközi Szövetsége) kiadásában 2021 szeptemberében megjelentetett IAASB Handbook 2020. évi kiadványa képezte.

Módosított magyar nemzeti standardok:

ISAE 3000 (Felülvizsgált) Múltbeli pénzügyi információk könyvvizsgálatán vagy átvilágításán kívüli, bizonyosságot nyújtó szolgáltatásokra szóló megbízások

ISAE 3402 Szolgáltató szervezetnél működő kontrollokra vonatkozó bizonyosságot nyújtó jelentések

A jelen közleménnyel kihirdetett két módosított magyar nemzeti standard 2024. január 1-jén lép hatályba, azaz 2024. január 1-jétől kell azokat alkalmazni.

A módosított standardok az alábbi oldalon érhetők el:

MKVK - Szakmai és etikai standardok
 

Betöltés...
X