A Szakértői bizottság közleménye az egyesülési vagyonmérlegek módosuló könyvvizsgálói jelentésmintáiról

Néhány napja kihirdetésre kerültek a kamara honlapján a 2017-es üzleti év könyvvizsgálatánál alkalmazandó könyvvizsgálói jelentésminták. A Szakértői Bizottság az új jelentésminták alapul vételével átdolgozta a gazdasági társaságok egyesüléséhez kapcsolódó vagyonmérlegek könyvvizsgálatára vonatkozó, a kamara honlapján korábban a „Tudástár”-ban a speciális jelentésminták között közreadott könyvvizsgálói jelentésmintákat is.

A vagyonmérlegek vizsgálatáról kiadandó könyvvizsgálói jelentésminták kidolgozását a Szakértői bizottság a 2017-es év egyik kiemelt feladatának tekintette. Ezeknek a speciális jelentésmintáknak az első változatai idén tavasszal kerültek fel a kamara honlapjára, miután jelentősen változott a könyvvizsgálói jelentésre vonatkozó ISA 700-as standard követelményrendszere. Ezt követően, a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standard szerinti jelentésminták felülvizsgálatával párhuzamosan a Szakértői bizottság már tavasszal megkezdte az átalakulások könyvvizsgálatának módszertani útmutatója kidolgozására irányuló szakmai előkészítő munkát. Ennek során először lefolytatta a vagyonmérleg-tervezetekre és a végleges vagyonmérlegekre kiadandó könyvvizsgálói jelentésminták tartalma tekintetében szükségesnek ítélt szakmai egyeztetéseket, amelyek a nyár végére konszenzuson alapuló eredménnyel zárultak. Nemrég véglegesítésre került a módszertani útmutató tervezett tartalma, és megkezdődött az útmutató megírása. A módszertani útmutató várhatóan 2018. I. negyedévében kerülhet közreadásra.

A könyvvizsgálói jelentésmintákat a Szakértői bizottság már most, az útmutató jövő évi megjelenése előtt közreadja, mivel azok az MNKS szerinti jelentésminták változásával összhangban már korábban alkalmazandók. Az alkalmazás kezdete, az általános szabály szerint, a 2017. december 15-én vagy azt követően végződő üzleti évek, amit az átalakulási (egyesülési, szétválási) vagyonmérlegek esetében úgy kell érteni, hogy amely vagyonmérlegek fordulónapja 2017. december 15-e vagy ez utáni, azokra kell az új könyvvizsgálói jelentésmintákat használni. A bizottság álláspontja szerint az átalakulási jelentésminták esetében megengedett az ennél korábbi alkalmazás is, tehát a jelen közlemény dátuma utáni fordulónapra készült vagyonmérleg-tervezetekre, végleges vagyonmérlegekre már lehet ezeket a jelentésmintákat használni.

Jelentős változásként kiemelendő, hogy a könyvvizsgálói jelentés „Egyéb információk” alcím alatti részében mostantól jelenteni kell az átalakulási (egyesülési, szétválási) tervnek a vagyonmérleg-tervezettel való összhangjáról. Ebből következően a könyvvizsgálónak vizsgálnia kell, hogy van-e lényeges ellentmondás a vagyonmérleg-tervezetek és az átalakulási (egyesülési, szétválási) terv között, illetve az átalakulási (egyesülési, szétválási) terv tartalmaz-e bármilyen egyéb lényeges ellentmondást, és mindezekről az „egyéb információk” alcím alatt jelentést kell tennie a könyvvizsgálói jelentésében.

Továbbá egyértelművé vált, hogy a vállalkozás folytatása elv érvényesülésével kapcsolatos felelősségek leírásánál és teljesítésénél a vagyonmérleg-tervezet kapcsán csak a jogutódra vonatkozóan, a tervezett átalakulás napjáig terjedő időpontig kell figyelemmel lenni, míg a végleges vagyonmérleg vonatkozásában a jogutódra az általános szabályok érvényesek. (A jogelődöt a könyvvizsgálói jelentés e vonatkozásban nem említi, mivel a vállalkozás folytatására való képesség vizsgálata a vagyonmérlegek vizsgálata során csak a jogutódnál releváns.)

Az átalakulási vagyonmérlegekre a Szakértői bizottság ezúttal is egy-egy jelentésmintát ad közre, a gazdasági társaságok egyesülése esetén a vagyonmérleg-tervezetekre, illetve a végleges vagyonmérlegekre alkalmazható jelentésmintákat. A cégforma váltás vagy szétválás esetére vonatkozó könyvvizsgálói jelentéseket az egyesülési jelentésminták alapulvételével tudják a könyvvizsgálók kidolgozni.

Az átalakulási vagyonmérlegek könyvvizsgálói jelentésmintáiról, az ezekben bekövetkezett változásokról a SZAKMA folyóirat decemberi számában lesz szó részletesebben.

Kapcsolódó anyagok

Betöltés...
X