A kamara 2021 – 2025. közötti középtávú programja

A 2021. május 7-én online formában, magas részvétellel megtartott küldöttgyűlés egyik lényeges pontjaként szerepelt a Magyar Könyvvizsgálói Kamara öt évre szóló középtávú programjának elfogadása. A középtávú program a „Hatékony, megfontolt lépések a megkezdett úton” címet viseli.

  

Magyar Könyvvizsgálói Kamara 2021 – 2025. közötti középtávú programja

  

A középtávú program kidolgozása több lépésben történt. Elsőként a legfontosabb alapelvek kerültek meghatározásra, a márciusi elnökség előtt megvitatva, amelyek az új kamarai ciklus kezdetén megteremtik az alapokat, és bár az öt évvel ezelőttitől eltérő, jobb körülmények között kezdte meg munkáját a tavaly megválasztott elnökség, a következő 5 évben is jelentős értékteremtő munkát tervez megvalósítani a kamarai tagság számára.

Az elmúlt 5 év számos eredményt, többek között stabil szakmai kapcsolatrendszert, sikeres szakmai és oktatási programokat, fejlesztéseket és a digitalizáció útján megtett lépéseket hozott. Az új program, a már megkezdett elemeket is felhasználva, az előző években elért eredményekre épül. Dr. Pál Tibor, elnök kiemelte: „A korábbi eredmények azonban mit sem érnek, ha a továbbiakban nem tudjuk munkánkat hasonló színvonalon folytatni, sőt növelni a tempót. Nem lehet hátradőlni, a tapasztalatokra támaszkodva, továbbra is „kamarában gondolkodva” lehet és kell ellátni feladatainkat. Olyan minőségi munkát kell végezni, hogy arra támaszkodva a könyvvizsgálók képesek legyenek megfelelni a következő években gyorsuló ütemben változó – egyértelműen növekvő – szakmai követelményeknek. Ennek érdekében tovább kell folytatni és ki kell terjeszteni a kamarában megkezdett szakmai, oktatási és informatikai fejlesztéseket segítve a könyvvizsgálók felkészülését, mert a kamarának továbbra is mindent meg kell tennie, hogy biztosítsa munkánk kereteit.”

Kiemelt szerepet kap a könyvvizsgáló szakma érdekeinek és a szakmaiságnak a képviselete, a partneri alapon kialakított szakmai, konstruktív együttműködések, a tagok érdekeihez kapcsolódó javaslatok kidolgozása, a döntés-előkészítési és jogszabályalkotási folyamatokban való közreműködés, valamint a szakmai eredmények bemutatásának erősítése és könyvvizsgálat népszerűsítése.

Elengedhetetlen a minőségi szakmai tevékenység, a szakmai szolgáltatások, a kamara segítség nyújtása a tagság felé. A kamarai támogatásoknál a magas színvonalú szakmai tartalmak – útmutatók, kézikönyvek, jelentésminták, állásfoglalások, cikkek – kidolgozására, a standardváltozások követésére és bevezetésük előkészítésére, illetve a könyvvizsgálók magas színvonalú képzésének és továbbképzésének biztosítására koncentrálunk. A kamarai tagok számára folyamatosan tervezzük új, a tagok munkáját segítő szakmai szolgáltatások kidolgozását, továbbfejlesztését.
Számos új célkitűzés is szerepel a programban, melyek közül a társadalmi felelősségvállalás keretében tervezett „zöld” lépések, a környezetterhelés csökkentése, a fenntarthatóság biztosítása irányába tett program kidolgozását és megvalósítása is szerepet kap.

A kamarának emellett képesnek kell lennie kinevelni az utánpótlását, támogatni és kontrollálni a tagjelöltek szakmai fejlődését és szakmai tevékenységét és vonzóvá tenni az oklevél megszerzését. A könyvvizsgálói oktatási programok, a szakmai továbbképzések felépítésénél a mindenkori követelményekhez igazodó szakmai kompetencia elsajátítását és a folyamatos fejlődést tartjuk szem előtt. Az online képzéseknél a tananyagok interaktivitásának és a megszerzett tudás mérhetőségének növelését tűztük ki célul.

A javaslatok kiemelt figyelmet fordítanak a kamarai tagság létszámcsökkenésére és demográfiai összetételre. A célkitűzések között így szerepel a kamarai tagok hálózatokba tömörülésének és társaságokba, szakmai, üzleti közösségekbe szerveződésének támogatása. Másrészről a következő időszak szükségessé teheti a könyvvizsgálói tevékenység befejezéséhez kapcsolható szabályok bevezetését. Bekerült a programba – e tendencia és az egyéni könyvvizsgálók és egyszemélyes könyvvizsgáló cégek magas számára figyelemmel – az irodagondnok intézményének bevezetése, aki a megszűnt kamarai tagságú/elhalálozott könyvvizsgálók iratairól és folyamatban lévő ügyeiről gondoskodhat.

Napjaink digitalizációs tendenciáit követve a programban nagy hangsúlyt kap az informatikai fejlesztés is, a már elindított koncepció keretében folytatódik és bővül a fejlesztések köre a kamarai élet minden fontos területén.

A program tervezésében és a kamara szakmai és hatósági feladatainak megvalósításában alapvető szerepe van a kamara szervezeti egységeinek, az ellenőrző, fegyelmi, felvételi, minőség-ellenőrzési, oktatási és szakértői bizottságának, valamint 7 tagozatának és a köztük lévő szoros együttműködésnek.

  

Magyar Könyvvizsgálói Kamara

  

Betöltés...
X