Accountancy Europe hírei

Új Accountancy Europe publikáció a könyvvizsgálói közfelügyeleti rendszerről
2022.10.13.

Megjelent az Accountancy Europe új publikációja a könyvvizsgálói közfelügyeleti rendszerről, mely rávilágít arra, hogy 30 európai ország hogyan szervezte meg és végzi a közfelügyelti ellenőrzési rendszert a 2014. évi uniós audit irányelv bevezetése után. A különböző nemzeti közfelügyeleti rendszerek és megközelítések a jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálati szabályok következetlen alkalmazásához és a könyvvizsgálatok minőségének következetlenségeihez vezethetnek az országok között. A nemzeti rendszerek különbözősége összetettséget, az előírásoknak való megfelelés érdekében további költségeket, valamint gyakorlati és működési nehézségeket jelenthet a nemzetközi szinten működő könyvvizsgáló cégek számára. Ezért az Accountancy Europe javaslatokat tesz a könyvvizsgálói közfelügyeleti rendszerek egységesebbé tételének módjára, annak érdekében, hogy egyenlő versenyfeltételeket teremtsenek Európában.

tovább...
Az EU megállapodásra jutott a Vállalati Fenntarthatósági Jelentéstételről szóló irányelvről (CSRD): történelmi pillanat a vállalati jelentéstétel számára
2022.10.13.

Az uniós döntéshozók megállapodásra jutottak a Vállalati Fenntarthatósági Jelentéstételről (CSRD) szóló irányelvről.

tovább...
Új Accountancy Europe publikáció a közérdeklődésre számot tartó gazdálkodó definíciójáról
2022.10.13.

Megjelent az Accountancy Europe új publikációja a közérdeklődésre számot tartó gazdálkodó definíciójáról, mely rávilágít arra, hogy 30 európai ország mennyire eltérően határozza meg a közérdeklődésre számot tartó gazdálkodó (PIE) fogalmát. Ez releváns kérdés, mivel bizonyos uniós jogszabályok csak a PIE-kra vonatkoznak, ideértve az EU PIE-kra vonatkozó EU-s könyvvizsgálati szabályokat és a gazdálkodókra, valamint a könyvvizsgáló cégekre vonatkozó kapcsolódó egyéb előírásokat. A nemzeti szabályozások szerinti PIE definíciók sokfélesége azt eredményezi, hogy a PIE-kra vonatkozó uniós szabályok országonként eltérő hatókörűek. Az egyenlő versenyfeltételek megteremtése érdekében az Accountancy Europe javasolja, hogy az egyes országok további lépéseket tegyenek a PIE-kra vonatkozó definíciójuk egységesebbé tételére. 

tovább...
Az Accountancy Europe üdvözli a Vállalati Fenntarthatósági Átvilágításról szóló irányelvre vonatkozó EB javaslatot
2022.06.28.

Az Európai Bizottság 2022. február 23-án tette közzé javaslatát a Vállalati Fenntarthatósági Átvilágításról szóló irányelvre vonatkozóan.

tovább...
Accountancy Europe vitaanyag: a fenntarthatósággal kapcsolatos bizonyosságnyújtás a CSRD keretében
2022.06.28.

Az Európai Bizottság vállalati fenntarthatósági jelentéstételi irányelvre (CSRD) vonatkozó javaslata uniós szintű követelményt vezet be a fenntarthatósági információkkal kapcsolatos korlátozott bizonyosságnyújtásra vonatkozóan, azzal a végső céllal, hogy hosszabb távon ez kellő bizonyosságra változzon.

tovább...
Új Accountancy Europe publikációk a nem könyvvizsgálati szolgáltatásokról, valamint a könyvvizsgálók kötelező rotációjáról
2022.06.28.

Az Audit Bizottságok döntő szerepet játszanak az erős vállalatirányítás előmozdításában a kockázatfelügyelMegjelent az Accountancy Europe két új publikációja, a nem könyvvizsgálati szolgáltatásokról és a könyvvizsgálók kötelező rotációjáról, melyek rávilágítanak arra, hogy 30 európai ország mennyire eltérő módon hajtotta végre a 2014. évi uniós audit irányelv szabályait ezeken a területeken.

tovább...
Az Accountancy Europe közzétette legújabb „Fenntarthatósági Irányítás: Javaslatok az Audit Bizottságok részére” című tanulmányát
2022.06.08.

Az Audit Bizottságok döntő szerepet játszanak az erős vállalatirányítás előmozdításában a kockázatfelügyeletben, a belső ellenőrzésben, a vállalati jelentéstételben és a könyvvizsgálatban való részvételük révén.

tovább...
Accountancy Europe 2021. évi éves jelentése
2022.04.01.

Az Accountancy Europe éves jelentése hasznos áttekintést nyújt az európai szakmai szervezet elmúlt évi tevékenységéről. A COVID által támasztott kihívások ellenére az Accountancy Europe munkatársai és tagjaik kitartóan folytatták munkájukat.

tovább...
Meghívó az Accountancy Europe ‘Mert a Zöld Fellendülési Terv számít’ online rendezvényére
2022.01.21.

Felhívjuk tagjaink figyelmét az Accountancy Europe Virtuális rendezvényére, amely 2022. január 27-én online kerül megrendezésre ‘Mert a Zöld Fellendülési Terv számít’ címmel. A COVID-19-válság megmutatta a gazdasági, környezeti és társadalmi kérdések közötti szoros összefüggést. A fenntartható gazdasági környezet kialakításának továbbra is a világpolitikai napirendek élén kell maradnia.

tovább...
Folytatódik a CSRD-javaslatról szóló intézményi vita
2022.01.20.

Pascal Durand európai parlamenti képviselő (Renew Europe/France) december 1-jén benyújtotta a CSRD-javaslatról szóló jelentéstervezetét az Európai Parlament (EP) Jogi Bizottságának. Az előadó az Európai Bizottság (EB) javaslatának bizonyos aspektusainak módosítását javasolja.

tovább...
Accountancy Europe kiadvány „Tények az auditról: Amit tudni kell a könyvvizsgálókról, a könyvvizsgálatról és a könyvvizsgálati közfelügyeletről”
2021.12.21.

Az Accountancy Europe kiadványa egy összefoglaló a gyakran ismételt kérdésekről a könyvvizsgálatot illetően. Az összefoglalóban 16 kérdésre kaphatnak választ az érdeklődők.

tovább...
Accountancy Europe rögzített előadások elérhetők a szervezet honlapján
2021.12.21.

Felhívjuk tagjaink figyelmét, hogy az Accountancy Europe honlapján elérhetők és megtekinthetők a közelmúltban tartott online előadásokról készült felvételek számos érdekes témában, mint a KKV standard tervezet, az ESEF és a zöld kötvény piac.

tovább...
Gyakran Ismételt Kérdések a fenntarthatósági információkkal kapcsolatos bizonyosságnyújtásról
2021.11.23.

Felhívjuk tagjaink figyelmét az Accountancy Europe Gyakran Ismételt Kérdések (GYIK) jellegű publikációjára a címben megadott témában. Az Európai Bizottság elfogadta a Vállalati Fenntarthatósági Jelentéstételi Irányelvre (CSRD) vonatkozó javaslatot. Az Irányelv előírja a vállalatok számára, hogy a fenntartható döntéshozatal alapjaként összehasonlíthatóbb, célzottabb, megbízhatóbb és könnyen hozzáférhetőbb információkat tegyenek közzé.
Az Európai Bizottság a fenntarthatósági információkkal kapcsolatos korlátozott szintű bizonyosságnyújtás követelményét is bevezeti, amelynek célja, hogy növelje a közzétett fenntarthatósági információk hitelességét.

tovább...
A 2014-es Audit Irányelv végrehajtása Európában – 2021-es frissítés
2021.11.22.

A Könyvvizsgálók Európai Szervezete, az Accountancy Europe frissítette arra vonatkozó felmérését, hogy a 2014-as Audit reform bevezetése óta az egyes EU tagállamok milyen irányban változtatták a könyvvizsgálatot érintő döntéseket, jogszabályokat, különös tekintettel az alábbi területekre:
•   könyvvizsgálaton kívüli szolgáltatások nyújtása
•   könyvvizsgáló cégek kötelező rotációja
•   a közfelügyeleti rendszer szervezete.

tovább...
Könyvvizsgálati közfelügyleti rendszer Európában – 2021-es frissítés
2021.11.22.

A Könyvvizsgálók Európai Szervezete, az Accountancy Europe frissítette felmérését arról, hogy a 2014-es EU audit reform implementálása óta az egyes EU tagállamokban a reformnak milyen hatása volt a közfelügyeleti rendszerre, a közfelügyeleti feladatokat ellátó szervezetek tevékenységére.

tovább...
Megjelent az Accountancy Europe publikációja a könyvvizsgálók függetlenségéről a könyvvizsgálaton kívüli szolgáltatásokkal összefüggésben
2021.11.22.

Egyre növekvő elvárás a vállalatokkal szemben, hogy átlátható információkat nyújtsanak, így növekszik az igény az ilyen információkkal kapcsolatos bizonyosságnyújtás iránt is. Az üzleti szereplők a könyvvizsgálóktól várják, hogy olyan bizonyosságot nyújtó szolgáltatásokat nyújtsanak, amellyel hozzájárulnak a piacok megfelelő működéséhez. Ezek a bizonyosságot nyújtó szolgáltatások gyakran szorosan kapcsolódnak a pénzügyi kimutatások könyvvizsgálatához, és harmadik felek nagyobb bizalommal vannak az információk iránt, amennyiben könyvvizsgáló is bevonásra kerül.

tovább...
Megjelent az Accountancy Europe publikációja a KKV-k digitalizálásának jövőjéről
2021.10.22.

Európában számos kis- és középvállalkozás (kkv) jelentős lépéseket tett a digitalizáció felé. Sokan azonban még mindig küzdenek a digitalizációval. Figyelmük inkább a túlélésre, illetve a mindennapi működésre irányul.
A tanulmány bemutatja, hogy a számviteli szakemberek hogyan tudják segíteni KKV ügyfeleiket a digitalizációban.

tovább...
Felhívás párbeszédre: a KKV-k COVID utáni pénzügyi helyzetének értékelése
2021.09.28.

A kis- és középvállalkozásokat (KKV-k), a számviteli szakembereket, pénzügyi intézményeket, valamint a KKV környezetben működő egyéb kulcsfontosságú szereplőket képviselő európai szervezetek közös nyilatkozatot adtak ki, amelyben párbeszédet sürgetnek a KKV-k COVID utáni pénzügyi helyzetének értékeléséről. Pán-európai megbeszéléseket szerveznek ágazati szereplők és az uniós szintű érintett hatóságok részvételével a kihívások és megoldások közös megértése érdekében.

tovább...
Az Accountancy Europe visszajelzése a Vállalati Fenntarthatósági Jelentéstételi Irányelv (CSRD) tervezetről
2021.07.28.

Az Accountancy Europe (AE) üdvözli az Európai Bizottság (EB) törekvéseit és az irányelv javaslatot. Minden érdekelt félnek lépéseket kell tennie annak érdekében, hogy az ambiciózus ütemterv megvalósulhasson, és 2024-től hiteles, minőségi fenntarthatósági információk közzététele váljon lehetővé. Az AE támogatja az EB azon javaslatát, hogy terjesszék ki az irányelv hatókörét minden olyan nagy és tőzsdén jegyzett vállalatra, amelyek jelentős hatással bírhatnak a környezetre és a társadalomra. Hangsúlyozzák, hogy fontos, hogy az EB építsen a már elfogadott standardokra, és járuljon hozzá a nemzetközi konvergenciához, különös tekintettel az IFRS Alapítvány általi globális fenntarthatósági jelentéstételi standard kidolgozásának a munkálataira.

tovább...
Megjelent az Accountancy Europe kiadványa: Hatékony pénzmosás-elleni ökoszisztéma kiépítése címmel
2021.06.22.

A pénzmosás pusztító következményekkel jár a gazdaságra és a társadalomra nézve. Létfontosságú annak biztosítása, hogy a pénzmosás elleni küzdelem hatékony legyen. A kiadvány ajánlásokat fogalmaz meg a pénzmosás elleni hatékonyabb küzdelemre/a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelemre Európa-szerte. Az ajánlások célja a pénzmosás elleni (AML) meglévő jogszabályok jobb végrehajtása. Ez összhangban van az Európai Bizottság (EB) közelgő javaslataiban megfogalmazott szándékával: annak biztosítása, hogy a jelenlegi jogszabályi környezet hatékonyan működjön.

tovább...
Könyvvizsgálati kötelezettség Európában – 2021-es frissítés
2021.05.20.

Könyvvizsgálati kötelezettségre meghatározott küszöbértékek EurópábanA Könyvvizsgálók Európai Szervezete, az Accountancy Europe frissítette azon korábbi felmérését, hogy a 2013-as Számviteli Irányelv elfogadása óta az egyes EU tagállamok milyen irányban változtatták a könyvvizsgálati kötelezettségre meghatározott küszöbértékeket.

tovább...
Új EU irányelv javaslat a vállalati fenntarthatósági jelentéstételről
2021.05.05.

Az Európai Bizottság (EB) javaslatot tett a vállalati fenntarthatósági jelentéstételre vonatkozó irányelvre (CSRD), hogy megerősítse a fenntarthatósági jelentéstétel követelményét, mely alapvető fontosságú a fenntartható gazdaság eléréséhez. Az irányelv javaslat előírja a vállalatok számára, hogy a fenntartható döntéshozatal érdekében célzottabb, megbízhatóbb és könnyen hozzáférhető információkat osszanak meg egymással.

tovább...
Accountancy Europe javaslatai a Zöldkötvény-piac iránti bizalom növelésére
2021.04.22.

Megjelent az Accountancy Europe kiadványa a Zöldkötvény-piac iránti bizalom növelése érdekében tett javaslatairól. Az európai Green Deal megállapodással az Európai Bizottság olyan útra állítja Európát, hogy 2050-re klímasemlegessé váljék. E cél eléréséhez jelentős beruházásokra van szükség. A zöld kötvények kulcsfontosságú eszközök ahhoz, hogy a pénzügyi forrásokat a zöld projektek felé tereljék. Egyre nagyobb az érdeklődés ezen a piacon, de továbbra is sok a bizonytalanság a kibocsátók és a befektetők részéről. A kiadvány bemutatja a számviteli szakma véleményét arról, hogyan lehet erősíteni a bizalmat a zöld kötvénypiacon.

tovább...
Accountancy Europe válasza az IAASB csalásról és a vállalkozás folytatásának elvéről szóló vitaanyagára
2021.03.19.

Az Accountancy Europe válaszlevelében az IAASB vitaanyagára, mely a csalásról és a vállalkozás folytatásának elvéről szól, a következőket emelte ki:

tovább...
Accountancy Europe kiadvány: KKV kockázatkezelés- Fizetésképtelenség címmel
2021.02.26.

Európában évente mintegy 200 000 vállalat megy csődbe, ami 1,7 millió munkahely megszűnésével jár. A COVID-19 válság és gazdasági visszaesés tovább rontotta a helyzetet, és példátlanul nagy terhet rótt Európa kis- és középvállalkozásaira (KKV-k). A legrosszabb pedig még hátravan, mivel a kormányok előbb-utóbb berekesztik a jelenlegi COVID támogatási intézkedéseket.

tovább...
Az Accountancy Europe kiadványsorozatot jelentet meg a KKV kockázatkezelésről
2021.02.25.

A kis- és középvállalkozások döntő szerepet játszanak az emberek mindennapi életében és a gazdaságban. Az előttük álló kockázatok kezelése alapvető fontosságú az EU gazdasági ellenállóképessége szempontjából. A számviteli szakemberek jó helyzetben vannak ahhoz, hogy segítsék a KKV tulajdonosokat üzleti kockázataik kezelésében.

  

  

tovább...
Myles Thompson kifejti álláspontját a könyvvizsgálat jövőjéről
2021.02.22.

Az ICAEW Insight-ban 2021. január 29-én megjelent cikkben, Myles Thompson, az Accountancy Europe jelenlegi elnöke kifejtette nézőpontját azokról a tényezőkről, melyekkel a könyvvizsgáló szakmának foglalkoznia kell annak érdekében, hogy konzisztens minőséget lehessen elérni kontinens-szerte.

tovább...
Kiemelt figyelem irányul a vállalkozás folytatásának elvével és a csalással kapcsolatos kockázatokra
2021.01.29.

Az Európai Közfelügyeleti Szervezetek Bizottsága (CEAOB) 2021-es terve kiemelten foglalkozik a vállalkozás folytatásának elvével és a csalással kapcsolatos kockázatokkal. A CEAOB a legutóbbi, 2020-as plenáris ülését követően tette közzé 2021-es munkatervét és alcsoportjai akcióterveit.

tovább...
Mindent az ESEF-ről
2021.01.27.

Miután az Európai Parlament megszavazta az Átláthatósági Irányelv módosítását, és ezzel a tagállamok részére lehetővé tette az egységes elektronikus beszámolási formátum (ESEF) bevezetésének egy évvel való elhalasztását, a Könyvvizsgálók Európai Szervezete, az Accountancy Europe úgy döntött, hogy egy dedikált weboldalt hoz létre az ESEF implementálásával kapcsolatosan.

  

tovább...
Accountancy Europe webinar: az ESEF bevezetéséről
2020.11.24.

A Könyvvizsgálók Európai Szervezete, az Accountancy Europe, október 12-én tartott webinart az egységes elektronikus beszámolási formátum (ESEF) bevezetésével kapcsolatos kérdésekről. Az előadás során kitértek az ESEF alkalmazásával és könyvvizsgálatával kapcsolatos lehetőségekre, kihívásokra és gyakorlati szempontokra.
Az ESEF alkalmazása 2021-től kötelező az Európai Unió szabályozott piacaira bevezetett értékpapírok kibocsátóinak, és a különböző érdekelt felek jelenleg is azon dolgoznak, hogy időben felkészüljenek az alkalmazásra.

tovább...
Számviteli szakma szervezete és felépítése Európában
2020.10.23.

A Könyvvizsgálók Európai Szervezete, az Accountancy Europe 51 szakmai szervezet közreműködésével felmérést végzett a számviteli szakma szervezetéről és felépítéséről Európában. A felmérés a megnevezéséről, tagjaik számáról, főbb tevékenységi köreikről, a közfelügyeletet ellátó szervezet nevéről is számot ad.

tovább...
Könyvvizsgálati közfelügyeleti rendszer Európában – 2020-as frissítés
2020.10.22.

A Könyvvizsgálók Európai Szervezete, az Accountancy Europe frissítette felmérését arról, hogy a 2014-es EU audit reform implementálása óta az egyes EU tagállamokban a reformnak milyen hatása volt a közfelügyeleti rendszerre, az azt ellátó szervezetek tevékenységére.

tovább...
Könyvvizsgálati kötelezettség Európában – 2020-as frissítés
2020.10.21.

Könyvvizsgálati kötelezettségre meghatározott küszöbértékek EurópábanA Könyvvizsgálók Európai Szervezete, az Accountancy Europe frissítette arra vonatkozó felmérését, hogy a 2013-as Számviteli Irányelv elfogadása óta az egyes EU tagállamok milyen irányban változtatták a könyvvizsgálati kötelezettségre meghatározott küszöbértékeket.

tovább...
Accountancy Europe külön tudástára a pénzügyi intézmények könyvvizsgálóinak
2020.04.18.

Az Accountancy Europe új tudástár szekciót hozott létre honlapján a pénzügyi intézmények könyvvizsgálói számára.

tovább...
Nem-pénzügyi információkról való jelentéstétellel kapcsolatos EU fejlemények
2020.03.21.

EU Intézkedési terv a nem-pénzügyi információkról való jelentéstétellel kapcsolatbanKét rövid hírben számolunk be az Európai Unió nem-pénzügyi információkról való jelentéstétellel kapcsolatos irányelv felülvizsgálatról és idei tervezetről.

tovább...
Az Európai Bizottság tervei a pénzmosás elleni küzdelem EU-n belüli erősítésére
2020.03.20.

Accountancy Europe beszámolója az EU pénzmosás elleni küzdelem (anti-money laundering - AML) erősítési terveirőlAz Accountancy Europe több rendezvény kapcsán is beszámolt az Európai Unió pénzmosás elleni küzdelem (anti-money laundering - AML) erősítésére vonatkozó terveiről.

tovább...
A Kevésbé Összetett Szervezetek (KKV-k) könyvvizsgálatáról szóló IAASB Vitairatára adott válaszok és a továbblépési lehetőségek
2020.01.31.

Feedback statement - válasz a KKV-k könyvvizsgálatáról szóló IAASB VitairatáraA Nemzetközi Könyvvizsgálati és Bizonyosságot Nyújtó Szolgáltatási Standardok Testület (International Auditing and Assurance Standards Board, IAASB) közzétette Visszajelzési Nyilatkozatát, amely áttekintést nyújt az ezen a nyáron közreadott IAASB Kevésbé Összetett Szervezetek (KKV-k, less complex entities - LCEs) Vitairatára adott válaszokból származó legfontosabb üzenetekről.

tovább...
Sir Donald Brydon jelentése a könyvvizsgálat minőségének és hatékonyságának független felülvizsgálatáról
2020.01.31.

Sir Donald Brydon jelentésSir Brydon közzétette az Egyesült Királyság kormányának szóló ajánlásait tartalmazó Zárójelentését.
Az alábbiakban a Zárójelentésben foglalt ajánlásokról olvashatnak rövid összefoglalót.

tovább...
Hírek a nem pénzügyi beszámolási irányelv felülvizsgálatának helyzetéről
2020.01.07.

Hírek a nem pénzügyi beszámolási irányelv felülvizsgálatának helyzetérőlAz Accountancy Europe (AE) 2019. november 22-én találkozott az Európai Bizottsággal, hogy megvitassák az AE cselekvésre való felhívását, melyet a nem-pénzügyi beszámolási követelmények szigorításával kapcsolatban kezdeményezett.

tovább...
Az Accountancy Europe külön standard kidolgozását javasolja a KKV-k (less complex entities - LCE) könyvvizsgálatához
2019.10.29.

 Accountancy Europe vitairat a KKV-k könyvvizsgálatárólMásfél évvel az után, hogy az ISA-k egységes alkalmazása a kevésbé összetett szervezetek (KKV-k) könyvvizsgálatánál tárgykörben az Accountancy Europe (AE) felhívást intézett a Nemzetközi Könyvvizsgálati és Bizonyosságot Nyújtó Szolgáltatási Standardok Testület (International Auditing and Assurance Standards Board, IAASB) felé, az Accountancy Europe most nagy örömmel válaszolt az IAASB-nak a Kevésbé Összetett Szervezetek (KKV-k) könyvvizsgálatáról szóló vitairatára.

  

tovább...
Kulcsfontosságú könyvvizsgálati kérdések az európai bankszektorban – 2019-es frissítés
2019.10.18.

A kulcsfontosságú könyvvizsgálati kérdések (KAM) kommunikálásának célja a könyvvizsgálói jelentés értékének növelése a felhasználók számára. A számviteli szakemberek európai szervezete, az Accountancy Europe, második egymást követő évben készített felmérést a közérdeklődésre számot tartó gazdálkodók könyvvizsgálatánál már három éve létező kötelezettség teljesítéséről. A felmérés célja, hogy feltárja, vannak-e kialakulóban lévő tendenciák vagy jelentős változások az előző évhez képest. Az angol nyelven elérhető tanulmány idén a KAM-ok számára és típusára összpontosít, bepillantást engedve több mint 60 európai bank 2017. és 2018. évi könyvvizsgálói jelentésében megjelenített KAM-okba.

tovább...
Accountancy Europe esemény: Tagszervezetek Napja, 2019. október 2.
2019.06.25.

Az Accountancy Europe (az Európai Könyvvizsgálók szervezete) ezen a csak tagszervezetek számára szervezett rendezvényen első alkalommal hozza össze a tagszervezeteinek képviselőit a szervezet szakértői csoportjának önkénteseivel.

tovább...
Tanulmány az EU Audit Reformjáról: az Audit Reformnak a költségekre, a koncentrációra és a versenyre gyakorolt hatásáról
2019.06.01.

Accountancy Europe: Marleen Willekens professzor - tanulmány az EU Audit Reformjáról és annak hatásairólAz Accountancy Europe Igazgatótanácsi és Elnöki találkozóján Marleen Willekens professzor előadását követően megvitatták azt a tanulmányt, melyet a professzor asszony az EU Audit Reformjáról és annak hatásairól készített az Európai Parlament számára.

tovább...
Accountancy Europe - Audit Policy Update (APU)
2019.04.24.

Az Accountancy Europe új kiadványt indított útjára. A jövőben rendszeresen megjelenő Audit Policy Updates (APUs) átfogó képet kíván nyújtani a főbb EU-s, a nemzeti és nemzetközi audit policy fejlődéséről, csakúgy, mint az Accountancy Europe audit munkájáról. Minden egyes kiadás más-más témát fog felölelni.

tovább...
Hogyan állnak a tagállamok az új uniós könyvvizsgálati előírások implementációjával?
2019.04.24.

Több mint két évvel az implementációra megadott határidő után az Accountancy Europe megnézte, mire jutott 30 európai ország (köztük a 28 EU tagállam) az előírások végrehajtásával. Elemezték továbbá a tagállamok döntését is, illetve szemléletes ábrákon mutatják be, miként alakult az egyes országokban a nem könyvvizsgálati szolgáltatások, a rotáció, valamint a közfelügyelet kérdése.

tovább...
Könyvvizsgálati kötelezettségek Európában – 2019. évi frissítés
2019.04.24.

A 2013. évi Számviteli irányelv következtében az uniós kisvállalkozásoknál már nem kötelező a könyvvizsgálat. Az uniós jogszabály azonban megengedi a tagállamok számára, hogy bizonyos körülmények megléte esetén előírja a könyvvizsgálatot.
Az alábbi linken található dokumentum a 2016-os felmérés frissítését tartalmazza, melyből kiderül, hogy néhány tagállam miként módosította a küszöbértéket az utóbbi időben.

tovább...
Florin Toma az Accountancy Europe élén
2019.04.24.

2018. december 12-én megtartott taggyűlésén az Accountancy Europe új elnököt választott. Florin Toma, aki tagja a Bejegyzett Román Számviteli Szakemberek Testületének (CECCAR), az elkövetkezendő 2 évben fogja a tisztséget betölteni. Elképzeléseiről, valamint arról, hogy miért vállalta el az Európai szervezet vezető szerepét az alábbi videóban beszél. Ugyanekkor választotta meg új elnökhelyettesét a taggyűlés Myles Thompson személyében , aki szintén az alábbi linken található videóüzenetében beszél víziójáról.

tovább...
Kulcsfontosságú könyvvizsgálati kérdések az európai bankszektorban
2019.02.01.

A kulcsfontosságú könyvvizsgálati kérdések (KAM) kommunikálásának célja a könyvvizsgálói jelentés kommunikatív értékének növelése. A számviteli szakemberek európai szervezete, az Accountany Europe felmérést készített a közérdeklődésre számot tartó gazdálkodók könyvvizsgálatánál már két éve létező kötelezettség teljesítéséről. Az angol nyelven elérhető tanulmány - példákkal illusztrálva - bepillantást enged több, mint 60 európai bank 2017. évi könyvvizsgálói jelentésében megjelenített KAM kommunikációjába.

tovább...
Keeping the Audit Profession attractive - az Accountancy Europe felmérésének eredménye (angol nyelven)
2017.09.15.

2017 januárja és májusa között a Könyvvizsgálók Európai Szervezete az Accountancy Europe felmérést végzett abban a témakörben, hogy hogyan lehetne a könyvvizsgálói szakma vonzerejét megtartani. A felmérés eredményeként létrejött tanulmányt az alábbi linkre kattintva tudják letölteni (angol nyelven).

tovább...
Accountancy Europe – a megújult könyvvizsgálói szervezet
2017.01.23.

A Könyvvizsgálók Európai Szövetsége (FEE) 2016. december 7-én tartotta közgyűlését, melyen a kamarát Barsi Éva, a kamara szakmai alelnöke, illetve Dr. Bor Zoltán, a szakértői bizottság tagja képviselte.

tovább...
Accountancy Europe – új kezdet szilárd alapokon
2016.12.09.

A korábban Európai Könyvvizsgálói Szövetségként ismert szervezet, a FEE (Fédération des Experts Comptables Européens) 2016. december 7-én (a szervezet fennállásának 30. évfordulóján) nevet változtatott. A szervezet új neve: Accountancy Europe.

tovább...
Átfogó kép 22 európai ország közfelügyeleti rendszeréről (angol nyelven)
2015.06.19.

A könyvvizsgálók európai szervezete (FEE) tájékoztató anyagot jelentetett meg 22 európai ország közfelügyeleti rendszeréről. Ez az angol nyelvű anyag képet ad a könyvvizsgálói felügyelet helyzetéről országokra lebontva és tartalmazza a 2014-es EU audit reform rendelkezéseinek várható következményeit is.

tovább...
FEE anyagai kis és közepes vállalkozások számára
2015.01.21.

A Könyvvizsgálók Európai Szövetsége (FEE) Kis és Közepes Könyvvizsgló cégekkel foglalkozó munkacsoportja (SMP Forum) információs csomagok közzétételét határozta el a könyvvizsgálók részére. Ennek két fontos oka van. Egyrészt a könyvvizsgálók a piaci és jogszabályi változások miatt szükségszerűen új szolgáltatási területekkel is meg kell ismerkedjenek és a nemzetközi irányvonalak ismerete ehhez elengedhetetlen. Másrészt a legnagyobb segítség a hatályos és friss EU-s hivatkozások és linkek összegyűjtése és közreadása, hogy azok akik naprakészek kívánnak lenni az adott területen ezzel idejüket és energiájukat hatékonyan tudják felhasználni. Az INFO PACK-ek legnagyobb erénye inkább ez utóbbi. A megjelent anyagokat mind angolul, mind magyar fordításban adjuk közre, azonban a linkek egy része angol és francia nyelvű anyagokra mutat. Előfordul, hogy egy idő után más nyelveken is elérhetők a dokumentumok. Ahol a fordításkor az adott anyag magyarul elérhető volt, ott a fordításban a magyar link szerepel.

tovább...

Betöltés...
X