MÓDOSUL A MAGYAR NEMZETI KÖNYVVIZSGÁLATI STANDARD

A közfelügyeleti hatóság 2023. december 14-én jóváhagyta a kamara elnöksége által a 77/2023. (11.10.) számú elnökségi határozattal 2023. november 10-én elfogadott módosításait a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standard-nak (MNKS-nek). A módosítások eredményeképpen:

  • az MNKS-ben átvezetésre kerültek az új minőségirányítási standardok bevezetéséből adódó szakmai terminológiai változások,
  • az MNKS új bekezdésekkel egészült ki, melyek az 1. témaszámú minőségirányítási standardnak a minőségirányítási rendszer 8. Figyelemmel kísérési és helyrehozási folyamat komponensére vonatkozó követelményei miatti kiegészítéseket tartalmaznak,
  • egyértelműsítésre kerültek az egyedi megbízások minőségét áttekintő személlyel szembeni szakmai követelmények, valamint
  • az MNKS 1. számú Függelékében a standardok megnevezései pontosításra kerültek.
     

A Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standard fentiek szerinti módosításait a következők indokolták:

  1. Az új magyar nemzeti minőségirányítási standardcsomag (az 1. és 2. témaszámú minőségirányítási standardok, és a 220. témaszámú felülvizsgált könyvvizsgálati standard) 2024. január 1-jén lép hatályba. A könyvvizsgáló szolgáltatók szervezeti működésében a minőségellenőrzésről a minőségirányítási rendszerre történő átállási követelmény miatt szükség volt a szakmai terminológiai változásoknak az MNKS szövegében való átvezetésére.
  2. Az 1. témaszámú minőségirányítási standard előírja, hogy a könyvvizsgáló szolgáltatónak bele kell foglalnia a befejezett megbízások (utólagos) ellenőrzését a figyelemmel kísérési tevékenységeibe, és meg kell határoznia, hogy az ilyen ellenőrzésre melyik megbízásokat és mely megbízásért felelős partnereket válassza ki. Az MNKS egy új bekezdéssel bővült ki, amely előírja, hogy a könyvvizsgáló szolgáltatónál legalább 3 éves gyakorisággal le kell folytatni befejezett megbízások ellenőrzését a standard szerinti követelményeknek megfelelően.
  3. Az egyedi megbízások minőségét áttekintő személlyel szembeni elvárásként rögzíteni kellett, hogy ez a személy kizárólag kamarai tag könyvvizsgáló lehet, és – adott esetben – rendelkeznie kell az áttekintés tárgyát képező megbízás végrehajtásához a külön jogszabály(ok)ban előírt könyvvizsgálói minősítéssel.
  4. A Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standard 1. számú Függelékében felsorolt, a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati és Minőségellenőrzési Standardok részét képező Nemzetközi Könyvvizsgálati és Minőségellenőrzési Standardok megnevezéseiben – korábbi változások miatt – pontosításokra volt szükség.

A Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standard jelen módosításai 2024. január 1-jén lépnek hatályba.
A módosított MNKS ide kattintva érhető el.
 


 

Betöltés...
X