Megjelent az ISAE 3410. témaszámú „Üvegházhatású gázokra vonatkozó kimutatásokra vonatkozó bizonyosságot nyújtó szolgáltatásokra szóló megbízások” című új magyar nemzeti standard

A közfelügyeleti hatóság 2022. február 2-án PM/2535/1/2022. számon jóváhagyta a kamara elnöksége által a 98/2021. (11.12.) számú elnökségi határozattal elfogadott, ISAE 3410. témaszámú a „Üvegházhatású gázokra vonatkozó kimutatásokra vonatkozó bizonyosságot nyújtó szolgáltatásokra szóló megbízások” című magyar nemzeti standardot. A standard a könyvvizsgálónak a 2022. december 31-én vagy azt követően végződő időszakokhoz kapcsolódó ÜHG kimutatásokra vonatkozó, bizonyosságot nyújtó jelentéseire hatályos. A standard korábbi alkalmazása a 2021. december 31-én vagy azt követően végződő üzleti évek ÜHG kimutatásaira megengedett.

Az ISAE 3410. témaszámú standard a bizonyosságot nyújtó szolgáltatásokra szóló megbízásokra vonatkozó nemzeti standardok közé tartozik és magyar nyelvre most került először lefordításra. A standard a könyvvizsgáló által abból a célból végzett bizonyosságot nyújtó szolgáltatásokra szóló megbízásokkal foglalkozik, hogy kellő vagy korlátozott bizonyosságot kifejező következtetést tartalmazó jelentést bocsásson ki valamely gazdálkodó – önkéntes elhatározás vagy jogszabályi előírás alapján készült és közzétett – az üvegházhatású gázok kibocsátására vonatkozó kimutatásairól. Magyar nemzeti standardként való bevezetését az indokolja, hogy az üvegházhatású gáz kibocsátásokra vonatkozó európai uniós szabályozás a magyar vállalatokra is különféle kötelezettségeket ír elő az ilyen kibocsátásokkal érintett berendezések gyártása, forgalomba hozatala és importálása, valamint az ilyen berendezéseket üzemeltetők gázkibocsátási kvótáknak való megfelelése, és ennek ellenőrzése tekintetében.

Az ISAE 3410. témaszámú standard szerint végzett vizsgálat kockázatbecslésen alapul, függetlenül attól, hogy kellő bizonyosságot nyújtó vagy korlátozott bizonyosságot nyújtó vizsgálatot végez a könyvvizsgáló. A standard előírja a könyvvizsgáló számára, hogy:

  • megismerje gazdálkodó egységet, annak környezetét, beleértve a gazdálkodó egység belső kontrolljait
  • azonosítsa és felmérje az ÜHG-kimutatás összeállításához kapcsolódó lényeges hibás állítás kockázatait
  • eljárásokat hajtson végre a felmért kockázatokra adott válaszként
  • a megállapításai alapján megfelelő következtetést kifejező jelentést bocsásson ki

Az ISAE 3410. témaszámú standard az ISAE 3000. témaszámú (felülvizsgált) bizonyosságot nyújtó szolgáltatásokra szóló megbízásokra vonatkozó magyar nemzeti standard ernyője alatt működik, így egy ISAE 3410 standard szerinti megbízás esetén a könyvvizsgálónak meg kell felelnie az ISAE 3000 standard által előírt követelményeknek is.
Az ISAE 3410. témaszámú „Üvegházhatású gázokra vonatkozó kimutatásokra vonatkozó bizonyosságot nyújtó szolgáltatásokra szóló megbízások” című magyar nemzeti standard az Egyéb standardok oldalon érhető el.

Betöltés...
X