Kibocsátói szakmai minősítő vizsga követelményei

A kibocsatói szakmai minősítő vizsga követelményeit a szakmai minősítő vizsga szabályzat 7. sz melléklete tartalmazza:

1. A kibocsátók könyvvizsgálati sajátosságai

 • Az ügyfél elfogadás vagy meghosszabbítás specialitásai értékpapír kibocsátók esetén
 • A megbízás elfogadás specialitásai értékpapír kibocsátók esetén
 • Az értékpapír kibocsátókkal kötött könyvvizsgálati szerződés sajátosságai
 • Közérdeklődésre számot tartó gazdálkodók meghatározása és a könyvvizsgálati munka elvállalásának specialitásai
 • Könyvvizsgálói rotációs követelmények a közérdeklődésre számot tartó és az értékpapír kibocsátó gazdálkodók vonatkozásában
 • A lényegességi küszöb meghatározása az értékpapír kibocsátók esetén (vetítési alap és a mérték specialitásai)
 • A könyvvizsgálati munkaprogram kialakításának sajátosságai értékpapír kibocsátók könyvvizsgálata esetén
 • Belső minőségellenőr kijelölése, az ellenőr szerepe és munka a belső minőségellenőrrel
 • A könyvvizsgálati eljárások eltérései az értékpapír kibocsátók esetén
  • Új könyvvizsgálat esetén a nyitóegyenlegek vizsgálata
  • Az egyenleg megerősítések módszertana és gyakorlata
  • A visszaélések felderítésével kapcsolatos eljárások kiemelt jelentősége
  • Szakértők bevonása a könyvvizsgálatba: informatikai, értékelési, jogi, csalás kivizsgáló, adó, aktuárius szakértők
  • A letétkezelővel történő egyeztetés könyvvizsgálatának speciális eljárásai
  • Az informatikai rendszerek könyvvizsgálatának módszertana
  • Folyamat felmérések és a kontroll környezet megbízhatóságának vizsgálata és ennek hatása a részletes tesztelésre
 • Kommunikáció az audit bizottsággal (éves rendszeres és rendkívüli) – tartalma, időzítése
 • A kibocsátási tájékoztatóval kapcsolatos könyvvizsgálati munka
 • Jelentéskészítés és az azt megalapozó könyvvizsgálati munka az értékpapír kibocsátóknál (éves beszámolóról kiadott jelentés, kibocsátási tájékoztató kapcsán kiadott jelentés)
 • Kommunikáció a felügyeleti hatósággal (MNB) – titoktartás szabályozása, rendszeresség, speciális esetek
 • Könyvvizsgálati bizonyítékokon (vezetés vagy a vezetés szakértője által készített információ) elvégzendő könyvvizsgálati eljárások
 • Konszolidált beszámoló esetén a komponens könyvvizsgálókkal való kommunikáció és a konszolidációs lépések könyvvizsgálata
 • Kapcsolt felek vizsgálata
 • A vállalkozás folytatása elvének vizsgálata
 • Fordulónap utáni események vizsgálata

2. A tőkepiac sajátosságai

 • A dematerializált értékpapír előállítása
 • Az értékpapírok nyilvános forgalomba hozatala
 • Rendszeres tájékoztatás
 • Rendkívüli tájékoztatás
 • A közérdeklődésre számot tartó kibocsátóra vonatkozó előírások
 • Központi értékpapírszámla
 • Az értékpapírszámla
 • Zárolt értékpapír-alszámla
 • Az értékpapírszámla megszűnése
 • A számlarendszer részletes szabályai
 • Ügyfélszámla
 • A befektetési hitelezés
 • Halasztott pénzügyi teljesítés
 • Értékpapír-kölcsönzés
 • Nyilvánosságra hozatal
 • Ügyfélkövetelések védelme
 • Könyvvizsgálat
 • Titoktartás
 • Üzleti titok
 • Értékpapírtitok

3. A Részvény

 • Általános szabályok, a részvény előállítási módja
 • Saját részvény
 • Pénzügyi segítség részvényszerzéshez
 • Részvényfajták, részvényosztályok, részvénysorozatok
 • Részvényutalvány, ideiglenes részvény
 • Részvénykönyv

4. A kötvény

 • A kötvény fogalma
 • A kötvény átruházása

5. A letéti jegy

 • A letétéi jegy fogalma
 • A letétéi jegy futamideje
 • A letétéi jegy tartalmi elemei
 • A letétéi jegy dematerializálása

6. A jelzáloglevél

 • Jelzáloglevél kibocsátásának módja, feltételei
 • A jelzáloglevelek fedezete
 • Jelzáloglevélből eredő kötelezettség átszállása
 • Vagyonellenőr megbízása, tevékenységi köre, kötelezettségei
 • Tájékoztatási kötelezettség
   

Kapcsolódó anyagok

Betöltés...
X