Magyar Könyvvizsgálói Kamaráért Érdemérem

A jubileumi év tiszteletére, 2017-ben alapított Magyar Könyvvizsgálói Kamaráért Érdemérem azoknak a természetes személyeknek adományozható, akik a könyvvizsgálat szakmai, közéleti és társadalmi területén legalább 10 évig kiemelkedő munkát végeztek, kifogástalan magatartást tanúsítottak és ezzel a kamara, illetve a könyvvizsgálói szakma hírnevének növeléséhez hozzájárultak. Az elnökség 2018-ban Dr. Bíró Tibornak és Győrffi Dezsőnek ítélte oda munkájuk elismeréseként a díjat.

A jubileumi évre való tekintettel, valamint azzal a céllal, hogy a kamara és a könyvvizsgáló szakma jó hírneve növekedjen, minél szélesebb körben ismerjék meg és ismerjék el a könyvvizsgálói szakma minőségét és jelentőségét a Magyar Könyvvizsgálói Kamara Küldöttgyűlése 2017. április 28-án új díjakat alapított.

A díjak közötti különbség abban rejlik, hogy ki milyen feladatkörben és milyen munkát végzett a kamarában, milyen szakmai tevékenységet folytatott, milyen mértékben öregbítette a kamara és a szakma jó hírnevét.

A jubileumi év tiszteletére alapított Magyar Könyvvizsgálói Kamaráért Érdemérem azoknak a természetes személyeknek adományozható, akik a könyvvizsgálat szakmai, közéleti és társadalmi területén legalább 10 évig kiemelkedő munkát végeztek, kifogástalan magatartást tanúsítottak és ezzel a kamara, illetve a könyvvizsgálói szakma hírnevének növeléséhez hozzájárultak. A 2017. évi díjazottak Darancó Károly, Makács Pálné, Martonosi József és Turzó György voltak .

Az elnökség 2018-ban Dr. Bíró Tibornak és Győrffi Dezsőnek ítélte oda munkájuk elismeréseként a díjat.

Dr. Bíró Tibor

Dr. Bíró Tibor 1974-ben végzett a Pénzügyi és Számviteli Főiskolán üzemgazdászként, majd tanulmányait a Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetemem folytatta. Egyetemi doktori fokozatát 1982-ben, míg okleveles könyvvizsgálói képesítését 1986-ban szerezte.

A főiskola elvégzését követően, 1974-1978 között tanársegéd volt a Pénzügyi és Számviteli Főiskolán, ahonnan Tatabányára vezetett útja. 1982-től 2013-ig a Pénzügyi és Számviteli Főiskolán (későbbi nevén Budapesti Gazdasági Főiskolán) először számviteli, majd kontrolling tanszékvezetőként tevékenykedett, ahol gazdasági elemzés, kontrolling és könyvvizsgálat tantárgyakat oktatott.

20 éve tagja a Magyar Könyvvizsgálói Kamarának, 2000 és 2010 között a Budapest Fővárosi Szervezet elnökségi tagja volt. Szívügye az oktatás. 1996 és 2000 között az OKKB elnökhelyettese, majd 2010-től 2015-ig az Oktatási Bizottság tagja. Rendszeres előadó volt a könyvvizsgálói továbbképzéseken. Számos számviteli és könyvvizsgálati témájú szakkönyv szerzője, társszerzője, illetve lektora. 

Győrffi Dezső

Győrffi Dezső a salgótarjáni Pénzügyi és Számviteli Főiskolán szerzett diplomát. Dolgozott a Szikszói Tanácsnál pénzügyi előadóként, majd főelőadóként, később a GAMESZnál vezetőként. 1981-ben a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Tanácsi Költségvetési Elszámoló Hivatalhoz került, ahol egy év után kiváló munkájáért elismerést kapott.

Három évvel később főmunkatársként került a Pénzügyminisztériumba, ahol – egy év után – kiváló munkájáért érdemérmet kapott. 1990-ben került az akkor alakult Állami Számvevőszékhez, munkájáért egy évvel később megkapta a Számvevőszéki Díjat. Közben 1991-ben megszerezte az okleveles könyvvizsgálói képesítést is.

Munkahelyein rengeteg tapasztalatot gyűjtött, ezért az egyetemen frissen végzett fiával – aki azóta már szintén kamarai tag könyvvizsgáló – létrehozták a könyvvizsgáló és pénzügyi tanácsadó cégüket.

1980-as évek elejétől felsőfokú szakmai képesítést nyújtó szaktanfolyamokon számvitelt, pénzügyi ismereteket, elemzést, ellenőrzést tanít, emellett a Miskolci Egyetemen is oktat. Az egyetemen a tudományos diákkörben végzett munkájáért rektori oklevelet, 2018. március 14-én pedig „Pro Facultate Oeconomica” emlékérmet kapott.

Az ország számos pontján megfordult vizsgáztatóként és vizsgaelnökként. Rendszeresen publikál: több, mint 60 tanulmány, módszertani anyag valamint oktatási és szakmai jellegű szakkönyv látott napvilágot tollából. A Magyar Könyvvizsgálói Kamara küldötte volt, jelenleg a Költségvetési Tagozat alelnöke, Kincstári Biztosként a szakértői névjegyzék tagja. Az Országos Könyvvizsgálói Konferencián pedig szekcióvezető is volt.

Kapcsolódó anyagok

Betöltés...
X