Magyar Könyvvizsgálói Kamaráért Érdemérem

Magyar Könyvvizsgálói Kamaráért ÉrdeméremA jubileumi év tiszteletére, 2017-ben alapított Magyar Könyvvizsgálói Kamaráért Érdemérem azoknak a természetes személyeknek adományozható, akik a könyvvizsgálat szakmai, közéleti és társadalmi területén legalább 10 évig kiemelkedő munkát végeztek, kifogástalan magatartást tanúsítottak és ezzel a kamara, illetve a könyvvizsgálói szakma hírnevének növeléséhez hozzájárultak.

2022-ben Gyurikné Sós Margit, Marosi Gizella és Timár Pál részére ítélte oda munkájuk elismeréseként a díjat az elnökség.

A jubileumi évre való tekintettel, valamint azzal a céllal, hogy a kamara és a könyvvizsgáló szakma jó hírneve növekedjen, minél szélesebb körben ismerjék meg és ismerjék el a könyvvizsgálói szakma minőségét és jelentőségét a Magyar Könyvvizsgálói Kamara Küldöttgyűlése 2017. április 28-án új díjakat alapított.
A díjak közötti különbség abban rejlik, hogy ki milyen feladatkörben és milyen munkát végzett a kamarában, milyen szakmai tevékenységet folytatott, milyen mértékben öregbítette a kamara és a szakma jó hírnevét.

A korábbi díjazottak Darancó Károly, Makács Pálné, Martonosi József és Turzó György, Dr. Bíró Tibor és Győrffi Dezső, Grósz Józsefné, Munkácsi Márta, Beszeda István, valamint Bertáné Dr. Szabó Mária Emma és Tóthné Dr. Szabó Erzsébet voltak.

    

2022-ben Gyurikné Sós Margit, Marosi Gizella és Timár Pál vehették át a Magyar Könyvvizsgálói Kamaráért Érdemérem díjat.

Gyurikné Sós Margit

Gyurikné Sós Margit 18 éves tapasztalatot szerzett a Pénzügyminisztérium Számviteli Főosztályán, amelynek során komplex számviteli tevékenységet végzett: a számviteli törvényhozási rendszerek kialakításában, felülvizsgálatában és továbbfejlesztésében vett részt. Okleveles könyvvizsgálói képesítését 1986-ban szerezte, 1988-ban pedig bejegyzett könyvvizsgáló lett. 1991-ben lépett be a PricewaterhouseCoopers Könyvvizsgáló Kft.-hez, amely budapesti irodájának jelenleg is vezető menedzsere. Itt a magyar számviteli törvény szerint készített éves beszámoló és konszolidált beszámoló könyvvizsgálatának irányításában, elvégzésében vesz részt, korábban pedig átalakulási vagyonmérleg könyvvizsgálatát is végezte. Számos társaság bejegyzett könyvvizsgálója, tapasztalatai vannak a pénzügyi vállalkozások könyvvizsgálatában is.

Számviteli oktatóként jelentős szakmai tapasztalattal rendelkezik: több intézet keretében tevékenykedett mint számviteli oktató, így a Számviteli és Pénzügyi Főiskolán, A perfektnél, és a Magyar Könyvvizsgálói Kamaránál is.

Számviteli tankönyvek megírásában többször is közreműködött társszerzőként.

A Pénzügyminisztérium által kinevezett cenzor, majd vizsgaelnök volt a mérlegképes és könyvvizsgálói szakvizsgákon, valamint az 1992-ben bevezetett Számviteli Törvény országos oktatásánál kinevezett oktatóként is tevékenykedett.

A Magyar Könyvvizsgálói Kamara által szervezett kötelező könyvvizsgálói szakmai továbbképzéseken azok bevezetése óta részt vett oktatóként, valamint a regisztrált mérlegképes könyvelők oktatásában is közreműködött.

OKJ-s mérlegképes könyvelői, illetve pénzügyi számvitel ügyintézői szóbeli vizsgákon a Magyar Könyvvizsgálói Kamara képviselőjeként vizsgabizottsági tagként vett részt, valamint a PricewaterhouseCoopers Könyvvizsgáló Kft. által szervezett szakmai továbbképzések keretében is rendszeresen ellátott oktatói feladatokat.

A kamarai Minőségellenőrzési Bizottságnak több éve tagja, amelynek keretében kamarai minőségellenőrként sok aktívan dolgozó könyvvizsgáló munkáját ellenőrizte.

  

Marosi Gizella

Marosi Gizella a Pénzügyi és Számviteli Főiskola Vállalatgazdálkodási szakán szerzett diplomát, majd 5 évvel üzemgazdász végzettsége után, 1991-ben a Pénzügyminisztérium Számviteli Képesítő Bizottságnál adótanácsadó képesítést szerzett.

1987-től előbb a Móri Kossuth Mezőgazdasági Termelőszövetkezetnél dolgozott üzemgazdászként, majd 1989-től közgazdasági osztályvezetőként a Mór és Környéke ÁFÉSZNÁL. 1991-től a móri Városgazdálkodási Rt. gazdasági igazgatóhelyettese volt. 

Munkahelyein sok tapasztalatot gyűjtött, ezért 1993-ban saját vállalkozást alapított, a Mérleg Mór Kft.-t, amelynek 5 éven keresztül volt tulajdonosa, ügyvezetője és könyveléssel, könyvvizsgálattal, adótanácsadással, valamint egyéb üzletviteli tanácsadással foglalkozott. Eközben a Pénzügyminisztérium Számviteli Képesítő Bizottságánál megszerezte okleveles könyvvizsgálói képesítését is 1995-ben.

Szakmai hozzáértését mi sem bizonyítja jobban, hogy még 1995-ben lett bejegyzett könyvvizsgáló, valamint költségvetési minősítésű könyvvizsgálói és igazságügyi könyv- és adószakértői képesítésekkel is gazdagodott az évek során.

1998-tól egészen napjainkig a DORLA ’98 Könyvelő, Könyvvizsgáló és Szolgáltató Kft. tulajdonos ügyvezetője, ahol szerteágazó feladatokat látnak el: a vállalkozások könyvvezetésével, mérleg és adóbevallás készítésével, adótanácsadással, könyvvizsgálattal költségvetési, vállalkozási és egyéb területen, cég- és vagyonértékeléssel, vállalkozások átvilágításával, üzletviteli tanácsadással foglalkoznak. 

Korábban a Magyar Könyvvizsgálói Kamara fegyelmi bizottságának tagja volt 2 ciklusban, valamint 2018-2020 között a bizottság elnöke. Jelenleg az MKVK Budapest Főváros Szervezetének elnökségi tagja immár a 3. ciklusban, valamint küldötte.

Hobbija és szenvedélye a két lánya után a golf, amit a „duplán 30” betöltése után kezdett el, és amit élete egyik legjobb befektetésének tart.

  

Timár Pál

Timár Pál 1978-ban szerzett diplomát a Pénzügyi és Számviteli Főiskola ipar szakán.

1988-ban lett okleveles könyvvizsgáló, majd később bejegyzett könyvszakértő, emellett valamennyi speciális képesítéssel is rendelkezik: pénzintézeti, biztosítási, befektetés vállalkozási, költségvetési, pénztári, kibocsátói és IFRS minősítéssel is. 

1993. augusztus óta dolgozik jelenlegi munkahelyén, a PricewaterhouseCoopers Könyvvizsgáló Kft.-nél könyvvizsgálóként, szenior menedzser beosztásban, és több, mint 50 magyar és nemzetközi multinacionális vállalatnál bejegyzett könyvvizsgáló. 

Pályafutása alatt rendszeresen oktatott és vizsgáztatott az okleveles könyvvizsgálói, a mérlegképes könyvelői képzéseknél az MKVKOK, a Perfekt RT., a Pénzügyminisztérium, illetve korábban a Számviteli Képesítő Bizottság felkérésére is. 

Az új számviteli törvény 1992-es hatályba lépésekor - a pénzügyminisztérium döntése alapján - tagja volt annak a 100 fős felkészítő tanári gárdának, akik az új számviteli törvény előírásait oktatták.

1998-tól napjainkig az MKVK által szervezett kamarai kötelező szakmai továbbképzéseken oktatóként is tevékenykedik, így – többek között - az új Nemzeti Könyvvizsgálói Standardok oktatásában is részt vett. 

Az MKVK minőségellenőre, az utóbbi hat évben számtalan minőségellenőrzést bonyolított le. 

A Közfelügyeleti Hatóság speciális szaktudású közreműködő minőségellenőre, 2013 óta során több vizsgálatban vett részt mint szakértő minőségellenőr.

Tagja a PricewaterhouseCoopers budapesti irodája technikai bizottságának is. 

   

2021-ben Tóthné Dr. Szabó Erzsébet és Bertáné Dr. Szabó Mária Emma vehette át a Magyar Könyvvizsgálói Kamaráért Érdemérem díjat.

Tóthné Dr. Szabó Erzsébet

Tóthné Dr. Szabó Erzsébet pályafutását a budapesti Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem agrár-közgazdász diploma megszerzését követően, 1980-ban a Mezőgazdasági Ügyvitel-szervezési és Informatikai Közös Vállalatnál kezdte, ahol 10 évet dolgozott ügyvitelszervező-tanácsadóként.
Mezőgazdasági és élelmiszeripari vállalatoknál végzett tanácsadási munkája mellett a 80-as és 90-es években több információs rendszer és vállalkozói típusú szövetkezeti modell kidolgozásában vett részt.
A 90-es években adósságkonszolidációs, csődegyezségi megállapodásoknál tanácsadóként, valamint állami privatizációs feladatokban szakértőként működött közre.

Okleveles könyvvizsgálói képesítését 1990-ben szerezte, később ezt kiegészítette speciális ismereteket igénylő "Pénzügyi intézményi” és "Költségvetési" minősítésű könyvvizsgálói jogosultsággal.

Könyvvizsgálói-, könyvelői- adótanácsadói feladatokra gazdasági társaságot hozott létre 1991-ben két könyvvizsgáló és egy jogász társával, amelynek ügyvezetője és könyvvizsgálati üzletágának irányítója.

Pártoló tagként lépett be a Magyar Könyvvizsgálók Egyesületébe 1988-ban. Tevékenyen részt vett a Magyar Könyvvizsgálói Kamara 1997. évi megalakításában, majd 10 éven át a Kamara Szakértői Bizottságának tagjaként részt vett a könyvvizsgálat magyarországi normáinak, szabályainak kialakításában. 1998-tól a Győr-Moson-Sopron megyei Helyi Szervezet elnökségi tagja, 2011-től pedig 2 cikluson keresztül elnöke.

Könyvvizsgálóként, több mint 30 éve, átalakulások vagyonmérlegének és támogatások ellenőrzésében tevékenykedik.

Aktív szerepelt vállal az új nemzedék oktatásában is: 1997-től számvitellel és ellenőrzéssel kapcsolatos tantárgyakat tanított. 2000-től a Soproni Egyetem Közgazdaságtudományi Karán főállásban végzi oktatói tevékenységét, ahol oktatott tárgyai a számvitel több területét érintik.

Számos publikáció tartozik a nevéhez, társszerző egy számvitel könyv és két számviteli példatár összeállításában, szakfolyóiratokban cikkei, valamint tanulmánykötetben szakmai tanulmánya jelen meg. Részt vett a kamara Nemzetközi Könyvvizsgálati Standardok magyar nyelvű adaptációját végző munkacsoportjában.

  

Bertáné Dr. Szabó Mária

Bertáné Dr. Szabó Mária a Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem agrár szakán szerezett közgazdász diplomát 1974-ben. Szakmai munkáját az egyetemet követően a Pénzügyminisztérium Bevételi Főigazgatóságán (a NAV jogelődjénél) főrevizorként kezdte, majd pályáját a békéscsabai Szabadság Mg. Tsz-ben és a Dréher Sörgyáraknál gazdasági vezetőként folytatta.

1999-től a mai napig főfoglalkozású könyvvizsgáló, könyvvizsgálói és szaktanácsadói tevékenységét a két gyermekével közösen alapított Bertáné Dr. Szabó Mária Könyvvizsgáló Kft. ügyvezetőjeként végzi.

Szakmai ismereteit folyamatosan bővítette: 1984-ben könyvvizsgálói oklevelet, 1985-ben szakközgazdász diplomát és egyetemi doktori címet, majd 1988-ban adótanácsadói oklevelet szerezett, melyek alapján adószakértői és igazságügyi könyvszakértői tanácsaira számíthattak ügyfelei.

Számviteli, adó és könyvvizsgálati ismereteit oktatóként és vizsgáztatóként különböző oktatási szervezetek, köztük a kamara képzései során adta tovább a hallgatóknak.

A Magyar Könyvvizsgálói Kamarában – 1997 évi megalakulása óta – számos tisztségben támogatta a kamara munkáját Békés megyében és országosan is:
•    két ciklusban is megyei elnökségi tag: 1998-2007, 2012-2015
•    megyei elnökhelyettes: 2008-2011
•    megyei elnök: 2016-2020
•    országos küldött: 1998-tól jelenleg is
•    Szakértői Bizottság tagja: 1998-2007

Szakértelmére számíthattak a Kamarában több szakmai anyag kidolgozása során.

  

  

2020. évre Beszeda Istvánnak és Munkácsi Mártának ítélte oda munkájuk elismeréseként a díjat az elnökség.

Beszeda István

Beszeda István a Pénzügyi és Számviteli Főiskola Pénzügyi szakán szerzett okleveles üzemgazdász diplomát 1980-ban. Okleveles Könyvvizsgálói végzettséget az Állami Képesítő Bizottságnál szerezett 1984-ben, majd a Nemzetközi Bankárképző Központ Budapest - CFPB Paris francia - magyar bankdiploma képesítést 1995-ben szerezte. Költségvetési minősítéssel rendelkezett.

Aktív szakmai és társadalmi szerepet vállalt a Magyar Könyvvizsgálói Kamara életében: 1998-2003 között az MKVK elnökségi tagjaként dolgozott, 22 éven át Heves megyei küldött, 2008-től kezdődően pedig a Minőség-ellenőrzési bizottság tagja volt.
A minőségellenőrzéseknél mindig kiemelten kezelte a tényállások tisztázását, munkája során folyamatosan törekedett a szakma színvonalának fenntartására, valamint ennek egyik eszközeként fontosnak tartotta a szabályzatok folyamatos felülvizsgálatát.

Pályáját a Miskolc megyei Város Tanácsa VB. Pénzügyi Osztályán  előadóként, főelőadóként kezdte 1968-1978 között. Ezt követően a Pénzügyminisztérium Bevételi Főigazgatóság miskolci területi igazgatóságán dolgozott főrevizorként 4 évig, majd a Pénzügyminisztérium Revizori Főosztályán főrevizor 1985-ig. 1985-tól a vállalati szférában tevékenykedett: az Eger-Mátravidéki Borgazdasági Kombinát gazdasági igazgatója Egerben 1992-ig, melyet a budapesti HUNGAROVIN Borgazdasági és Kereskedelmi Rt. gazdasági igazgatói pozíciója követett, 1993-1996 visszatért Egerbe az AGROBANK Rt. területi fiókjában fiókigazgató. 1996-tól saját céget alapított és a B és Társa Könyvvizsgáló Iroda Kft. ügyvezetőjeként végezte könyvvizsgálói munkáját.

Szakmájára hivatásként tekintett. Habitusával jó példával szolgált arra, hogy a szakértelem mellett a tisztesség az, ami egy könyvvizsgáló munkáját jellemezi. Kiállt a hivatáshoz méltó határozott, nyílt és egyenes magatartás, a hitelesség mellett. Emberséges és végtelenül becsületes ember volt, nyugodt és megfontolt személyisége alapján a Minőség-ellenőrzési bizottság bölcs tanácsadójává vált.

Az elnökség által odaítélt Érdemérem átvételére sajnos már nem volt lehetősége, a könyvvizsgáló szakma egy nagy tudású, kiváló szakembert vesztett el személyében 2020. decemberében.

   

Munkácsi Márta

Munkácsi Márta állami ösztöndíjasként az ukrajnai Lvovi Műszaki Egyetem elektronikus számítógépek szakán szerezte első diplomáját 1976-ban.

Első munkahelye a Diósgyőri Gépgyár számítástechnikai osztálya volt, majd – lánya születését követően – a miskolci Építésgazdasági és Szervezési Intézet (ÉGSZI) számítógép-üzemeltető mérnöke lett. Mérnöki munkája során került figyelmébe a számviteli adatok gépi feldolgozása, ezért jelentkezett a budapesti Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem Ipar szakára, ahol 1985-ben mérnök-közgazdászként másoddiplomát szerezett. Így vezetett útja az ÉGSZI által alapított cég vezetői pozíciójába. Ez a komplex feladat további önképzésre sarkallta, így mérlegképes könyvelői, majd 1996-ban okleveles könyvvizsgálói végzettséget szerzett. 1997-től egyéni vállalkozás keretén belül végzi könyvvizsgálói tevékenységét.

Az okleveles könyvvizsgálói képesítés megszerzésekor belépett a Magyar Könyvvizsgálók Egyesületébe, a Magyar Könyvvizsgálói Kamarának pedig alakulása óta aktív státuszú tagja. 2004 óta vesz részt minőségellenőri feladatokban és e szakmai tapasztalatait három cikluson keresztül a Minőségellenőrzési Bizottság tagjaként igyekszik megosztani kollégáival és útmutatásaival segíteni mind a kötelező oktatások, mind az ellenőrzések folyamán.

A számviteli ismereteken túl az adózás terén is képezte magát és nemzetközi adózási szakon okleveles adószakértői képesítést szerezett.

Felnőttképzés keretében rendszeresen oktat szakmai tárgyakat, illetve vizsgaelnöki teendőket is ellát.

Aktív szakmai, közéleti és társadalmi szerepvállalását mutatja 24 éves Magyar Számviteli Szakemberek Egyesületi tagsága, illetve 15 éves alakulása óta – nyolc éve FB elnöki minőségben a MOKLASZ-nak, a Magyar Okleveles Adószakértői Egyesületnek is tagja.

25 éve tagja a Könyvvizsgálók Egyesületének, majd a Magyar Könyvvizsgálói Kamara-alapító tagjaként működött. A Kamara megalakulásától, 1988-tól kezdődően a mai napig is a Magyar Könyvvizsgálói Kamara Nógrád megyei szervezetének elnökségi tagja, küldött, az MKVK Felvételi Bizottságnak tagja 2002-től folyamatosan. 5 éven keresztül az MKVK Szakértői Bizottsága mellett szakértőként működött 2009-től, valamint a Vállalkozók Országos Szövetsége Pénzügyi Szekciójának elnökségi tagja.

  

  

2019-ban Grósz Józsefné vehette át a Magyar Könyvvizsgálói Kamaráért Érdemérem díjat.

Grósz Józsefné

Grósz Józsefné a Pénzügyi és Számviteli Főiskola Ipar szakán szerzett diplomát 1977-ben.Okleveles könyvvizsgálói képesítését 1993-ban, majd Adószakértői végzettségét 2001-ben szerezte. Költségvetési minősítéssel rendelkezik.

A főiskola elvégzését követően dolgozott a Nógrád megyei Tanács Vb Tervosztályán Tervcsoport vezetőként, a Salgótarjáni Ingatlankezelőnél főkönyvelőként és az Améta Ingatlanforgalmi és Kereskedelmi Kft-nél először gazdasági igazgatóként, majd ügyvezetőként.

1992-ben alapítója volt a JO-GA Gazdasági Tanácsadó és Szolgáltató Kft.nek, ahol jelenleg is ügyvezetőként tevékenykedik: a társaságban az elmúlt 28 év során számos, a könyvvizsgálati tevékenység széles spektrumát felölelő munkát végezett választott könyvvizsgálóként, átalakulások auditoraként, átvilágítást és szakmai tanácsadást végzőként, valamint végelszámolóként. A társaság két alkalommal is megkapta az év vállalkozója címet.

25 éve tagja a Könyvvizsgálók Egyesületének, majd a Magyar Könyvvizsgálói Kamara-alapító tagjaként működött. A Kamara megalakulásától, 1988-tól kezdődően a mai napig is a Magyar Könyvvizsgálói Kamara Nógrád megyei szervezetének elnökségi tagja, küldött, az MKVK Felvételi Bizottságnak tagja 2002-től folyamatosan. 5 éven keresztül az MKVK Szakértői Bizottsága mellett szakértőként működött 2009-től, valamint a Vállalkozók Országos Szövetsége Pénzügyi Szekciójának elnökségi tagja.

  

  

2018-ban Dr. Bíró Tibornak és Győrffi Dezsőnek ítélte oda munkájuk elismeréseként a díjat az elnökség.

Dr. Bíró Tibor

Dr. Bíró Tibor 1974-ben végzett a Pénzügyi és Számviteli Főiskolán üzemgazdászként, majd tanulmányait a Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetemem folytatta. Egyetemi doktori fokozatát 1982-ben, míg okleveles könyvvizsgálói képesítését 1986-ban szerezte.

A főiskola elvégzését követően, 1974-1978 között tanársegéd volt a Pénzügyi és Számviteli Főiskolán, ahonnan Tatabányára vezetett útja. 1982-től 2013-ig a Pénzügyi és Számviteli Főiskolán (későbbi nevén Budapesti Gazdasági Főiskolán) először számviteli, majd kontrolling tanszékvezetőként tevékenykedett, ahol gazdasági elemzés, kontrolling és könyvvizsgálat tantárgyakat oktatott.

20 éve tagja a Magyar Könyvvizsgálói Kamarának, 2000 és 2010 között a Budapest Fővárosi Szervezet elnökségi tagja volt. Szívügye az oktatás. 1996 és 2000 között az OKKB elnökhelyettese, majd 2010-től 2015-ig az Oktatási Bizottság tagja. Rendszeres előadó volt a könyvvizsgálói továbbképzéseken. Számos számviteli és könyvvizsgálati témájú szakkönyv szerzője, társszerzője, illetve lektora.


  

Győrffi Dezső

Győrffi Dezső a salgótarjáni Pénzügyi és Számviteli Főiskolán szerzett diplomát. Dolgozott a Szikszói Tanácsnál pénzügyi előadóként, majd főelőadóként, később a GAMESZnál vezetőként. 1981-ben a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Tanácsi Költségvetési Elszámoló Hivatalhoz került, ahol egy év után kiváló munkájáért elismerést kapott.

Három évvel később főmunkatársként került a Pénzügyminisztériumba, ahol – egy év után – kiváló munkájáért érdemérmet kapott. 1990-ben került az akkor alakult Állami Számvevőszékhez, munkájáért egy évvel később megkapta a Számvevőszéki Díjat. Közben 1991-ben megszerezte az okleveles könyvvizsgálói képesítést is.

Munkahelyein rengeteg tapasztalatot gyűjtött, ezért az egyetemen frissen végzett fiával – aki azóta már szintén kamarai tag könyvvizsgáló – létrehozták a könyvvizsgáló és pénzügyi tanácsadó cégüket.

1980-as évek elejétől felsőfokú szakmai képesítést nyújtó szaktanfolyamokon számvitelt, pénzügyi ismereteket, elemzést, ellenőrzést tanít, emellett a Miskolci Egyetemen is oktat. Az egyetemen a tudományos diákkörben végzett munkájáért rektori oklevelet, 2018. március 14-én pedig „Pro Facultate Oeconomica” emlékérmet kapott.

Az ország számos pontján megfordult vizsgáztatóként és vizsgaelnökként. Rendszeresen publikál: több, mint 60 tanulmány, módszertani anyag valamint oktatási és szakmai jellegű szakkönyv látott napvilágot tollából. A Magyar Könyvvizsgálói Kamara küldötte volt, jelenleg a Költségvetési Tagozat alelnöke, Kincstári Biztosként a szakértői névjegyzék tagja. Az Országos Könyvvizsgálói Konferencián pedig szekcióvezető is volt.

Kapcsolódó anyagok

Betöltés...
X