Megjelentek az IESBA Etikai Kódexnek a megbízásért felelős munkacsoport fogalmával és a csoportkönyvvizsgálatokkal kapcsolatos felülvizsgálatai

A Könyvvizsgálók Nemzetközi Etikai Standardok Testülete (IESBA) 2023 februárban tette közzé a kódexnek a megbízásért felelős munkacsoport definíciójával és a csoportkönyvvizsgálatokkal kapcsolatos felülvizsgálatait.

A felülvizsgálatok átfogóan kezelik a csoportra vonatkozó pénzügyi kimutatások könyvvizsgálatának különböző függetlenségi szempontjait, másrészt foglalkoznak a megbízásért felelős munkacsoport fogalmának meghatározásában bekövetkezett változások függetlenségi és egyéb következményeivel, hogy azok összhangban legyenek a Nemzetközi Könyvvizsgálati és Bizonyosságot Nyújtó Szolgáltatási Standardok Testületének (IAASB) nemzetközi könyvvizsgálati standardjaiban (ISA) és nemzetközi minőségirányítási standardjaiban (ISQM) szereplő ugyanezen fogalom meghatározásának változásaival.

A Szakértői Bizottság egyik kiemelt feladatának tekinti a könyvvizsgálati és a könyvvizsgálaton kívüli egyéb szakmai szolgáltatásokra vonatkozó alapvető nemzetközi szakmai anyagok, így többek között a könyvvizsgálókra vonatkozó nemzetközi etikai normák mindenkor hatályos változatainak magyar nyelvre történő lefordítását, valamint a standardalkotó bizottságok által megjelentetett felülvizsgálatok mihamarabbi lefordítását és közzétételét.

Az IESBA Etikai Kódexnek a megbízásért felelős munkacsoport fogalmával és a csoportkönyvvizsgálatokkal kapcsolatos felülvizsgálatait a Magyarország területén jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenység végzésére jogosult kamarai tag könyvvizsgálóknak és könyvvizsgáló cégeknek a kiadvány 38. oldalán szereplő fordítói lábjegyzetben részletezett hatálybalépési információknak megfelelően kell alkalmazni a kamara etikai szabályzatának I.1.h) pontjának megfelelően. A 12/2024. (01.26.) elnökségi határozattal elfogadott, az IESBA Etikai kódexnek a megbízásért felelős munkacsoport fogalmával és a csoportkönyvvizsgálatokkal kapcsolatos felülvizsgálatainak korábbi alkalmazása megengedett.
 

MKVK - IESBA Etikai Kódex


 

Betöltés...
X