Igazolás

Az Alapszabály 185. pontja értelmében "Könyvvizsgáló cég az a gazdálkodó szervezet (szervezet), amely a kamara engedélyével, illetve az arról kiadott igazolás alapján a Magyar Köztársaság területén jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenység végzésére jogosult."

Kkt 34. §:

34. § (1) Gazdálkodó szervezet (szervezet) a Magyar Köztársaság területén jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenységet akkor végezhet, ha azt a kamara a 35. § alapján engedélyezte és arról igazolást adott [az engedéllyel és igazolással rendelkező gazdálkodó szervezet (szervezet) a továbbiakban: könyvvizsgáló cég].
(2) Az (1) bekezdés szerinti igazolás tanúsítja a jogosultságot a jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenység végzésére.

 

 

Betöltés...
X