Figyelem! Archivált tartalom. Lehet, hogy már nem aktuális.

Magyar Könyvvizsgálói Kamaráért Érdemérem

Magyar Könyvvizsgálói Kamaráért ÉrdeméremA jubileumi év tiszteletére, 2017-ben alapított Magyar Könyvvizsgálói Kamaráért Érdemérem azoknak a természetes személyeknek adományozható, akik a könyvvizsgálat szakmai, közéleti és társadalmi területén legalább 10 évig kiemelkedő munkát végeztek, kifogástalan magatartást tanúsítottak és ezzel a kamara, illetve a könyvvizsgálói szakma hírnevének növeléséhez hozzájárultak. 2019-ban Grósz Józsefnének ítélte oda munkájuk elismeréseként a díjat az elnökség.

  

A jubileumi évre való tekintettel, valamint azzal a céllal, hogy a kamara és a könyvvizsgáló szakma jó hírneve növekedjen, minél szélesebb körben ismerjék meg és ismerjék el a könyvvizsgálói szakma minőségét és jelentőségét a Magyar Könyvvizsgálói Kamara Küldöttgyűlése 2017. április 28-án új díjakat alapított.

A díjak közötti különbség abban rejlik, hogy ki milyen feladatkörben és milyen munkát végzett a kamarában, milyen szakmai tevékenységet folytatott, milyen mértékben öregbítette a kamara és a szakma jó hírnevét.

A jubileumi év tiszteletére alapított Magyar Könyvvizsgálói Kamaráért Érdemérem azoknak a természetes személyeknek adományozható, akik a könyvvizsgálat szakmai, közéleti és társadalmi területén legalább 10 évig kiemelkedő munkát végeztek, kifogástalan magatartást tanúsítottak és ezzel a kamara, illetve a könyvvizsgálói szakma hírnevének növeléséhez hozzájárultak.

A korábbi díjazottak Darancó Károly, Makács Pálné, Martonosi József és Turzó György, valamint Dr. Bíró Tibor és Győrffi Dezső voltak.

  

2019-ban Grósz Józsefné vehette át a Magyar Könyvvizsgálói Kamaráért Érdemérem díjat.

Grósz Józsefné

Grósz Józsefné a Pénzügyi és Számviteli Főiskola Ipar szakán szerzett diplomát 1977-ben.Okleveles könyvvizsgálói képesítését 1993-ban, majd Adószakértői végzettségét 2001-ben szerezte. Költségvetési minősítéssel rendelkezik.

A főiskola elvégzését követően dolgozott a Nógrád megyei Tanács Vb Tervosztályán Tervcsoport vezetőként, a Salgótarjáni Ingatlankezelőnél főkönyvelőként és az Améta Ingatlanforgalmi és Kereskedelmi Kft-nél először gazdasági igazgatóként, majd ügyvezetőként.

1992-ben alapítója volt a JO-GA Gazdasági Tanácsadó és Szolgáltató Kft.nek, ahol jelenleg is ügyvezetőként tevékenykedik: a társaságban az elmúlt 28 év során számos, a könyvvizsgálati tevékenység széles spektrumát felölelő munkát végezett választott könyvvizsgálóként, átalakulások auditoraként, átvilágítást és szakmai tanácsadást végzőként, valamint végelszámolóként. A társaság két alkalommal is megkapta az év vállalkozója címet.

25 éve tagja a Könyvvizsgálók Egyesületének, majd a Magyar Könyvvizsgálói Kamara-alapító tagjaként működött. A Kamara megalakulásától, 1988-tól kezdődően a mai napig is a Magyar Könyvvizsgálói Kamara Nógrád megyei szervezetének elnökségi tagja, küldött, az MKVK Felvételi Bizottságnak tagja 2002-től folyamatosan. 5 éven keresztül az MKVK Szakértői Bizottsága mellett szakértőként működött 2009-től, valamint a Vállalkozók Országos Szövetsége Pénzügyi Szekciójának elnökségi tagja.

  

  

2018-ban Dr. Bíró Tibornak és Győrffi Dezsőnek ítélte oda munkájuk elismeréseként a díjat az elnökség.

Dr. Bíró Tibor

Dr. Bíró Tibor 1974-ben végzett a Pénzügyi és Számviteli Főiskolán üzemgazdászként, majd tanulmányait a Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetemem folytatta. Egyetemi doktori fokozatát 1982-ben, míg okleveles könyvvizsgálói képesítését 1986-ban szerezte.

A főiskola elvégzését követően, 1974-1978 között tanársegéd volt a Pénzügyi és Számviteli Főiskolán, ahonnan Tatabányára vezetett útja. 1982-től 2013-ig a Pénzügyi és Számviteli Főiskolán (későbbi nevén Budapesti Gazdasági Főiskolán) először számviteli, majd kontrolling tanszékvezetőként tevékenykedett, ahol gazdasági elemzés, kontrolling és könyvvizsgálat tantárgyakat oktatott.

20 éve tagja a Magyar Könyvvizsgálói Kamarának, 2000 és 2010 között a Budapest Fővárosi Szervezet elnökségi tagja volt. Szívügye az oktatás. 1996 és 2000 között az OKKB elnökhelyettese, majd 2010-től 2015-ig az Oktatási Bizottság tagja. Rendszeres előadó volt a könyvvizsgálói továbbképzéseken. Számos számviteli és könyvvizsgálati témájú szakkönyv szerzője, társszerzője, illetve lektora.


  

Győrffi Dezső

Győrffi Dezső a salgótarjáni Pénzügyi és Számviteli Főiskolán szerzett diplomát. Dolgozott a Szikszói Tanácsnál pénzügyi előadóként, majd főelőadóként, később a GAMESZnál vezetőként. 1981-ben a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Tanácsi Költségvetési Elszámoló Hivatalhoz került, ahol egy év után kiváló munkájáért elismerést kapott.

Három évvel később főmunkatársként került a Pénzügyminisztériumba, ahol – egy év után – kiváló munkájáért érdemérmet kapott. 1990-ben került az akkor alakult Állami Számvevőszékhez, munkájáért egy évvel később megkapta a Számvevőszéki Díjat. Közben 1991-ben megszerezte az okleveles könyvvizsgálói képesítést is.

Munkahelyein rengeteg tapasztalatot gyűjtött, ezért az egyetemen frissen végzett fiával – aki azóta már szintén kamarai tag könyvvizsgáló – létrehozták a könyvvizsgáló és pénzügyi tanácsadó cégüket.

1980-as évek elejétől felsőfokú szakmai képesítést nyújtó szaktanfolyamokon számvitelt, pénzügyi ismereteket, elemzést, ellenőrzést tanít, emellett a Miskolci Egyetemen is oktat. Az egyetemen a tudományos diákkörben végzett munkájáért rektori oklevelet, 2018. március 14-én pedig „Pro Facultate Oeconomica” emlékérmet kapott.

Az ország számos pontján megfordult vizsgáztatóként és vizsgaelnökként. Rendszeresen publikál: több, mint 60 tanulmány, módszertani anyag valamint oktatási és szakmai jellegű szakkönyv látott napvilágot tollából. A Magyar Könyvvizsgálói Kamara küldötte volt, jelenleg a Költségvetési Tagozat alelnöke, Kincstári Biztosként a szakértői névjegyzék tagja. Az Országos Könyvvizsgálói Konferencián pedig szekcióvezető is volt.

Kapcsolódó anyagok

 

Betöltés...
X