AJÁNLÁS A MEGBÍZÁS/ÜGYFÉL ELFOGADÁSI DÖNTÉS DOKUMENTÁLÁSÁHOZ

A szakértői bizottság a kamarai tagok 2024. január 1-jétől létrehozandó és működtetendő minőségirányítási rendszerének (MIR) dokumentálása körében kidolgozta és jelen közleménnyel közreadja a megbízás, illetve az ügyfél elfogadási és –megtartási eljárásokat és szempontokat, valamint az ezeken alapuló könyvvizsgálói megítélés és döntés dokumentálására alkalmas dokumentum mintát.

Az Ellenőrző lista az ügyfél és megbízás elfogadásához/megtartásához című minta dokumentum a kamarai MER Mintaszabályzat 1. számú melléklete alapján, az ISQM 1 minőségirányítási standard követelményeinek figyelembevételével került továbbfejlesztésre. Az ellenőrző lista részletesen tartalmazza mindazon szempontokat, amelyeket a könyvvizsgálónak át kell gondolnia és mérlegelnie kell ahhoz, hogy megfelelő következtetésre jusson a megbízás, illetve az ügyfél elfogadásáról, illetve megtartásáról. Ennek a folyamatnak, s így ennek a dokumentációnak része az is, hogy az adott esetben felvetődő megbízási- vagy ügyfélkockázatokat megfelelő intézkedésekkel kezelni (csökkenteni) szükséges a megbízás/ügyfél elfogadhatóságához. Ezek a kockázatot mérséklő intézkedések (pl. a kockázat kezelésére tervezett későbbi könyvvizsgálati eljárások) szintén dokumentálásra kell, hogy kerüljenek már itt, a megbízás elfogadásának a dokumentációjában.

Az új ellenőrző lista a MER Mintaszabályzat 1. számú mellékletéhez képest összetettebb és az egyes szempontokat és azok könyvvizsgáló általi mérlegelését egymásra épülő módon veszi végig, ezért sok esetben nem elegendő csupán a megfelelő Igen/Nem/N/A válasz kiválasztása, hanem a Munkalap hivatkozás, megjegyzés, magyarázat oszlopban a könyvvizsgálói megítéléseket is szükséges rögzíteni ahhoz, hogy a munkalap végén, az összes azonosított kockázat ismeretében a könyvvizsgáló levonhassa a végső következtetését a megbízás, illetve az ügyfél elfogadásáról vagy megtartásáról.

Az új Ellenőrző lista az ügyfél és megbízás elfogadásához/megtartásához minta dokumentum letölthető az alábbi linkre kattintva.

Ellenőrző lista az ügyfél és megbízás elfogadásához/megtartásához


 

Betöltés...
X