Figyelem! Archivált tartalom. Lehet, hogy már nem aktuális.

Tájékoztató az okleveles könyvvizsgálói képzésre jelentkezők részére

23261033.jpg

1. Regisztráció

Az okleveles könyvvizsgálói képzésre történő jelentkezés feltételeit az okleveles könyvvizsgálói szakképzési és vizsgaszabályzat (a továbbiakban: szakképzési és vizsgaszabályzat)  F) fejezete tartalmazza.

Az okleveles könyvvizsgálói képzésbe való felvétel kamarai hatósági eljárásnak minősül, melynek során a kapcsolattartás kizárólag az E-ügyintézési törvényben meghatározott elektronikus úton, űrlapbenyújtás támogatási szolgáltatás (ügyfélkapus azonosító) igénybevételével történhet. Ugrás a tájékoztatóra

FELVÉTEL AZ OKLEVELES KÖNYVVIZSGÁLÓI KÉPZÉSI PROGRAMBA

A felvételi eljárás díja 35.000 Ft, az összeget a kérelem benyújtása előtt a kamara bankszámlájára kell megfizetni és az átutalási bizonylatot a kérelemhez mellékelni.
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara bankszámlaszáma: 12010855 - 01283148 – 00100002

A jelentkező a kérelemnek helyt adó határozat birtokában (amely tartalmazza a regisztrációs számot és a hallgatói titkos kódot) iratkozhat be a képzésre az okleveles könyvvizsgálói képzési program szervezésére jogosult szakképző helyen, melyeknek listája ide kattintva található.

  

2. Tanulmányok elismerése

Az okleveles könyvvizsgálói képzésben lehetőség van korábbi tanulmányok beszámítására, melynek feltételeit a szakképzési és vizsgaszabályzat 3. sz. melléklete tartalmazza.

A tanulmányok elismerése az okleveles könyvvizsgálói képzési programban kamarai hatósági eljárásnak minősül, melynek során a kapcsolattartás kizárólag az E-ügyintézési törvényben meghatározott elektronikus úton, űrlapbenyújtás támogatási szolgáltatás (ügyfélkapus azonosító) igénybevételével történhet. Ugrás a tájékoztatóra  

TANULMÁNYOK ELISMERÉSE AZ OKLEVELES KÖNYVVIZSGÁLÓI KÉPZÉSI PROGRAMBAN

A tanulmányok beszámítására vonatkozó eljárás díja 35.000 Ft, az összeget a kérelem benyújtása előtt a kamara bankszámlájára kell megfizetni és az átutalási bizonylatot a kérelemhez mellékelni.
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara bankszámlaszáma: 12010855 - 01283148 – 00100002
  

3. A képzés

Képzési idő

Az okleveles könyvvizsgálói képzést a felvételtől számított 3 éven belül meg kell kezdeni. A képzés ideje legfeljebb a képzési idő kezdő időpontjától számított 5, év utolsó napjáig tart – az összes vizsga teljesítését is beleértve. A képzési idő kezdő napjának a szakképző helyen indított tanfolyami képzés indításának napja tekintendő. A képzési idő kérelemre egy alkalommal, 1 év időtartammal meghosszabbítható. A kérelmet az Oktatási Bizottsághoz kell címezni.

Modulok

a) jogi ismeretek modul,
b) adózási ismeretek modul,
c) közgazdaságtan és pénzügyek modul,
d) szervezeti és vezetési ismeretek modul,
e) számvitel és elemzés modul,
    ea) számvitel magyar szabályozása részmodul,
    eb) számvitel nemzetközi szabályozása részmodul,
f) könyvvizsgálat és ellenőrzés modul,
g) pénzügyi és számviteli információs rendszerek modul.

A tantárgyak sorrendje a képzésben teljesen kötetlen, a vizsgák során részben kötött (lsd.: alább 4. pont).

  

4. Vizsgák

Az okleveles könyvvizsgálói képzési programban vizsgát tenni csak a kamara szervezésében, a kamara által kijelölt vizsgabizottság előtt lehet.

Vizsgasorrend

A vizsgák teljesítésének sorrendje a 3. pontban felsorolt modulok sorrendje azzal, hogy a b) - e) modulok vizsgáinak sorrendje kötetlen. A számvitel és elemzés részmoduljainak vizsgái kötetlen sorrendben letehetők.

A szóbeli vizsga a sikeres írásbeli vizsga hónapjának utolsó napjától számított 12. hónap végéig tehető le, ellenkező esetben a vizsga csak az írásbeli vizsgarész megismétlésével teljesíthető.

Vizsgajelentkezés

Az egyes modulok vizsgáinak időpontját az Oktatási Bizottság a kamara honlapján, a Vizsganaptár oldalon közzéteszi, ugyanitt lehet jelentkezni is a meghirdetett vizsgákra is. A vizsgajelentkezési linkek kizárólag a kamara honlapjára (https://mkvk.hu) történő bejelentkezés után válnak aktívvá. A bejelentkezéshez használja az ügyfélkapus adatait, a honlap jobb felső sarkában lévő BEJELENTKEZÉS menüpontnál.

Kérjük, vegye figyelembe, hogy bizonyos tantárgyakból írásbeli, illetve szóbeli vizsga is van, így ha Ön mindkettőre jelentkezni kíván, kérjük, mindkét linkkel külön jelentkezzen be!

A jelentkezési határidő letelte után a „Jelentkezés” gomb már nem lesz aktív, így fokozottan ügyeljen a határidő betartására, mert határidő utáni jelentkezést sajnos nem áll módunkban elfogadni.

A vizsgára bocsátás feltétele a képzési programban való részvétel, valamint a vizsgadíj befizetése.

A vizsgadíj megfizetése

A Magyar Könyvvizsgálói Kamara Elnökségének 2022. január 21-ei döntése alapján (8/2022. számú elnökségi határozat) az okleveles könyvvizsgálói képzésben 
2022. április 1-jét követően megrendezésre kerülő vizsgák esetében az alábbi vizsgadíjakat kell megfizetni:

MODUL VIZSGADÍJ

ÍRÁSBELI VIZSGA

20.000 Ft

SZÓBELI VIZSGA

20.000 Ft

RÉSZMODUL VIZSGADÍJ*

ÍRÁSBELI VIZSGA

10.000 Ft

SZÓBELI VIZSGA

10.000 Ft

*részmodul:     számvitel magyar szabályozása
        számvitel nemzetközi szabályozása
 

A vizsgadíjat a kamara központi számlájára kell megfizetni a vizsgajelentkezéskor online vagy átutalással.  Átutalás esetén az átutalási bizonylatot rögzíteni kell a hallgató saját profiljában a Pénzügyek menüpontnál.

A Magyar Könyvvizsgálói Kamara bankszámlaszáma: 12010855 - 01283148 – 00100002

  

Vizsgáról való távolmaradás

A vizsga lemondására nincs lehetőség.

Amennyiben a hallgató a vizsga letételére engedélyt kapott, de az adott modul írásbeli vagy szóbeli vizsgáján nem jelent meg, az adott modul vizsgáját csak ismételt vizsgára bocsátási kérelem benyújtása és engedélyezése esetén kezdheti meg újból.

Amennyiben a hallgató sikeres írásbeli vizsgát követően nem jelent meg a szóbeli vizsgán, újra kell kérelmeznie a szóbeli vizsgára bocsátást. Az írásbeli vizsgát nem kell megismételni.
 

Méltányossági engedély

Sikeres írásbeli vizsgát követő sikertelen szóbeli vizsga esetén a vizsga mindkét részét meg kell ismételni. A vizsgák modulonként/részmodulonként az első sikertelen vizsgát követően háromszor ismételhetők. Méltányossági alapon egy ötödik vizsgalehetőség kérelmezhető az Oktatási Bizottságtól. Ilyen méltányosság a képzés során legfeljebb egy modulból/részmodulból tett vizsga esetén egyszer gyakorolható. A méltányossági kérelmet e-mailen az alábbi címre lehet megküldeni: oktatas@mkvk.hu 

Írásbeli pontszámok és dolgozatok megtekintése

Az írásbeli vizsga pontszáma a kamara honlapján kerül közzétételre - legkésőbb a szóbeli vizsga előtt 5 nappal. Az eredmények megtekintéséhez a hallgatói titkos kód szükséges, melyet mindenki a felvételi kérelmet elfogadó határozatában kap kézhez.

Vizsgadolgozatok megtekintésére kizárólag a szóbeli vizsga időpontjában, a vizsgabizottság előtt van lehetőség, ettől eltérő időpontba már nincs lehetőség a vizsgadolgozat megtekintésére, illetve az esetleges észrevétel megtételére.

Tételsorok

A szóbeli vizsga tételeit az Oktatási Bizottság a kamara honlapján, a Tételsorok, vizsgafeladatok, tájékoztatók oldalon teszi közzé.

  

5. Jogorvoslat

A vizsgabizottság intézkedése vagy annak elmulasztása ellen a vizsgázó - 10 napon belül - jogorvoslati kérelmet nyújthat be az Oktatási Bizottsághoz.
 

Betöltés...
X