Szakértői Bizottság közleménye a javadalmazási jelentés könyvvizsgálói feladatairól

A hosszú távú részvényesi szerepvállalás ösztönzéséről és egyes törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló 2019. évi LXVII. törvény a nyilvánosan működő részvénytársaságok számára előírja, hogy évente javadalmazási jelentést készítsenek, amelyben áttekintést adnak „a legutóbbi üzleti évben megítélt vagy annak eredményei alapján járó, a javadalmazási politikának megfelelően bármilyen formában az egyes igazgatók részére megállapított összes javadalmazásról”.

A törvény 19. § (2)-(3) bekezdései részletezik a javadalmazási jelentés kötelező tartalmi elemeit, a (4) bekezdés pedig a könyvvizsgáló ezzel kapcsolatos feladatait.

19. § (4) * A társaság állandó könyvvizsgálója ellenőrzi, hogy a javadalmazási jelentésben szerepelnek-e az e §-ban meghatározott információk. Ha a társaság állandó könyvvizsgálója azt állapítja meg, hogy a javadalmazási jelentés nem felel meg az e §-ban foglaltaknak, felhívja a társaság igazgatóit a szükséges intézkedések megtételére. Ha a javadalmazási jelentés javítására nem kerül sor, a társaság állandó könyvvizsgálója jogosult a részvényeseket a következő közgyűlésen tájékoztatni az észlelt hibáról, hiányosságról és az általa megtett intézkedésről."

A Magyar Könyvvizsgálói Kamara szakértői bizottsága a következő iránymutatást adja a fent hivatkozott bekezdésben szereplő könyvvizsgálói feladat értelmezéséhez:

A könyvvizsgálónak a törvény értelmében ellenőriznie kell, hogy a javadalmazási jelentés tartalmazza-e az összes olyan információt, melyet a törvény 19. §-a előír, ugyanakkor – álláspontunk értelmében – erről külön jelentést nem kell kibocsátania. Amennyiben a vizsgálat alapján olyan észrevételt tesz, amelyet a jogszabály előírása alapján jeleznie kell az igazgatóság felé, ezt a jelzést a könyvvizsgálónak az audit bizottság részére készített jelentésében is javasolt megtennie. Ennek természetesen feltétele, hogy a javadalmazási jelentés a könyvvizsgálatra átadott pénzügyi kimutatásokkal egyidejűleg elkészüljön és átadásra kerüljön a könyvvizsgáló részére.

Az éves beszámolóról kiadott könyvvizsgálói jelentés szempontjából a javadalmazási jelentés nem minősül egyéb információnak, így arról a könyvvizsgálói jelentés „Egyéb információk” szakaszában nem kell nyilatkozni.

  

Szakértői Bizottság

  

Betöltés...
X