Pmt. és Kit. útmutató

Az alábbiakban elérhető új útmutató a jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenységet önállóan (saját nevében és kockázatára) végző kamarai tag könyvvizsgálók, könyvvizsgáló cégek részére

  • a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Pmt.), valamint
  • az Európai Unió és az ENSZ Biztonsági Tanácsa által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról szóló 2017. évi LII. törvény (a továbbiakban: Kit.)

végrehajtásával kapcsolatosan ad útmutatást.

Az útmutató részét képező egységes szabályzatot (2. számú melléklet) a szolgáltatók az előző törvények szerinti belső szabályzatként fogadhatják el.

A Magyar Könyvvizsgálói Kamara Elnöksége megtárgyalta és – 2021. június 25-ai hatályba léptetéssel – a 71/2021. (06.18.) számú elnökségi határozattal, elfogadta a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzésére és megakadályozására szóló törvény, valamint az Európai Unió és az ENSZ Biztonsági Tanácsa által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról szóló törvény szerinti, kötelező jellegű új kamarai útmutatót és annak mellékleteit (indikátorok, egységes szabályzat).
Az új kamarai útmutató 2021. június 25-étől hatályos, ezzel egyidejűleg a 2020. március 6-án elfogadott és hatályba léptetett korábbi útmutató és mellékletei hatályukat veszítik.

A kamara elnöksége elfogadta 2021. június 18-án
Hatályba lépett 2021. június 25-én

Pmt. és Kit. Útmutató

1. sz. melléklet - A pénzmosásra vagy a terrorizmus finanszírozására utaló adatok, tények, körülmények megállapításakor figyelembe veendő szempontok

2.sz. melléklet - Egységes Belső szabályzat (benne a Vagyonforrás Nyilatkozat Minta)

  

Betöltés...
X