Pénztári szakmai minősítő vizsga követelményei

A pénztári szakmai minősítő vizsga követelményeit a szakmai minősítő vizsga szabályzat 4. sz melléklete tartalmazza:

1.A pénztári könyvvizsgálat sajátosságai

 • Az ügyfél elfogadás vagy meghosszabbítás specialitásai a pénztári minősítéshez kötött gazdálkodók esetén
 • A megbízás elfogadás specialitásai a pénztári minősítéshez kötött gazdálkodók esetén
 • A pénztárakkal kötött könyvvizsgálati szerződés sajátosságai
 • A pénztárak számára kiállított elfogadó nyilatkozat sajátosságai
 • A lényegességi küszöb meghatározása a pénztárak esetén (vetítési alap és a mérték specialitásai)
 • A könyvvizsgálati munkaprogram kialakításának sajátosságai a pénztárak esetén
 • Belső minőségellenőr kijelölése, az ellenőr szerepe és munka a belső minőségellenőrrel
 • A könyvvizsgálati eljárások eltérései a pénztárak könyvvizsgálata esetén
  • Új könyvvizsgálat esetén a nyitóegyenlegek vizsgálata
  • Az egyenleg megerősítések módszertana és gyakorlata
  • Hozamfelosztás módszertana és gyakorlata
  • A visszaélések felderítésével kapcsolatos eljárások kiemelt jelentősége
  • Szakértők bevonása a könyvvizsgálatba: informatikai, értékelési, jogi, csalás kivizsgáló, adó, aktuárius szakértők
  • A letétkezelővel történő egyeztetés speciális eljárásai
  • A vagyonkezelővel történő egyeztetés speciális eljárásai
  • Az informatikai rendszerek könyvvizsgálatának módszertana
  • Folyamat felmérések és a kontroll környezet megbízhatóságának vizsgálata és ennek hatása a részletes tesztelésre
  • A befektetési állomány (értékpapírok, likvid befektetések, befektetések) vizsgálata
  • az értékvesztés/értékelési különbözet és céltartalék értékelésének vizsgálata
  • Speciális tartalékok (pénztári tartalékok, pénztári céltartalékok) vizsgálata teljesség és értékelés szempontjából
  • Könyvvizsgálati bizonyítékokon (vezetés vagy a vezetés szakértője által készített információ) elvégzendő könyvvizsgálati eljárások
  • Konszolidált beszámoló esetén a komponens könyvvizsgálókkal való kommunikáció és a konszolidációs lépések könyvvizsgálata
  • Kapcsolt felek vizsgálata
  • A vállalkozás folytatása elvének vizsgálata
  • Fordulónap utáni események vizsgálata
 • A pénztári tervek vizsgálatának specialitásai (időzítés, elvégzendő munka, alkalmazandó könyvvizsgálati standard)
 • Jelentéskészítés és az azt megalapozó könyvvizsgálati munka a pénztáraknál (éves beszámolóról kiadott jelentés, a pénztári tervekről kiadott jelentés)
 • Kommunikáció a felügyeleti hatósággal (MNB) – titoktartás szabályozása, rendszeresség, speciális esetek

2.Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárak működési szabályai

 • Működési alapelvek
 • A pénztár alapítása
 • A pénztárak típusai és tevékenységük
 • A tagsági viszony
 • Az alapszabály
 • A pénztár szervezete
 • A közgyűlés feladata és hatásköre
 • Az igazgatótanács feladata és hatásköre
 • Az ellenőrző bizottság feladata és hatásköre
 • Az ügyvezető feladata és hatásköre
 • A pénztárak gazdálkodása
 • A pénztár pénzügyi terve
 • A pénztár üzemviteli és beszámolási szabályai
 • Informatikai rendszer védelme
 • Kiszervezés
 • Az átalakulás közös szabályai
 • A pénztárak egyesülése
 • A pénztárak szétválása
 • Ágazatok vegyes pénztárrá alakulása, szétválása
 • A pénztárak megszűnése
 • A kiegészítő nyugdíjpénztárra vonatkozó szabályok
 • A pénztártagok által választható befektetési portfólió
 • Az elszámolóegységekre épülő nyilvántartási rendszer
 • A kiegészítő önsegélyező pénztárra vonatkozó szabályok
 • Az önsegélyező pénztárak által nyújtható kiegészítő önsegélyező szolgáltatások köre
 • Az önsegélyező pénztárak által nyújtható életmódjavító önsegélyező szolgáltatások köre
 • Az önsegélyező pénztárak által nyújtható szolgáltatások igénybevétele
 • A kiegészítő egészségpénztárra vonatkozó szabályok
 • Az egészségpénztárak által nyújtható kiegészítő egészségbiztosítási szolgáltatások köre
 • Az egészségpénztárak által nyújtható életmódjavító egészségpénztári szolgáltatások köre
 • Tevékenységi engedély

3.A magánnyugdíjpénztárak beszámolókészítése

 • Beszámolási kötelezettség
 • Üzleti év
 • Könyvvezetési kötelezettség
 • A pénztári beszámolóra vonatkozó általános szabályok
 • A mérleg tagolása, tételeinek tartalma
 • Az eszközök értékcsökkenése
 • A mérlegtételek értékelése
 • A mérlegtételek alátámasztása leltárral
 • Az eredménykimutatás tagolása
 • Az eredménykimutatás tételeinek tartalma
 • A pénzügyi teljesítmény alakulása, kimutatás tagolása, tartalma
 • A pénztárak egyesülése, szétválása
 • Vagyonmérleg, vagyonleltár
 • Az átalakuló pénztár vagyonmérleg-tervezete
 • Átalakulással létrejövő pénztár vagyonmérleg-tervezete
 • Végleges vagyonmérleg
 • Ágazatok vegyes nyugdíjpénztárrá alakulása, ágazatok szétválása
 • Sajátos könyvvezetési előírások
 • A társadalombiztosítási nyugdíjrendszerbe történő visszalépéssel kapcsolatos könyvvezetési előírások
 • Határidős ügyletek és repó ügyletek elszámolása
 • Értékpapír-kölcsönzés elszámolása
 • Kiegészítő melléklet
 • Üzleti jelentés
 • Könyvvizsgálati kötelezettség
 • Közzététel
 • Számlakeret, számlarend
 • Könyvviteli zárlat
 • A mérleg előírt tagolása
 • Az eredménykimutatás előírt tagolása
 • Cash-flow kimutatás
 • Pénztári céltartalékok
 • Számlakeret-tükör

4.Az önkéntes nyugdíjpénztárak beszámolókészítési és könyvvezetési kötelezettsége

 • Beszámolási kötelezettség
 • Üzleti év
 • Könyvvezetési kötelezettség
 • A pénztári beszámolóra vonatkozó általános szabályok
 • A mérleg tagolása, tételeinek tartalma
 • Az eszközök értékcsökkenése
 • A mérlegtételek értékelése
 • A mérlegtételek alátámasztása leltárral
 • Az eredménykimutatás tartalma, tagolása
 • Az eredménykimutatás tételeinek tartalma
 • A pénzügyi teljesítmény alakulása kimutatás tagolása, tartalma
 • Portfólió állomány kimutatás
 • A pénztárak egyesülése, szétválása
 • Vagyonmérleg, vagyonleltár
 • Az átalakuló pénztár vagyonmérleg-tervezete
 • Átalakulással létrejövő pénztár vagyonmérleg-tervezete
 • Végleges vagyonmérleg
 • Ágazatok vegyes nyugdíjpénztárrá alakulása, ágazatok szétválása
 • Sajátos könyvvezetési előírások
 • Határidős ügyletek és repó ügyletek elszámolása
 • Értékpapír-kölcsönzés elszámolása
 • Kiegészítő melléklet
 • Üzleti jelentés
 • Könyvvizsgálati kötelezettség
 • Közzététel
 • Számlakeret, számlarend
 • Könyvviteli zárlat
 • A mérleg előírt tagolása
 • Az egyesített (összesített) mérleg előírt tagolása
 • Az eredménykimutatás előírt tagolása
 • Az egyesített (összesített) eredménykimutatás előírt tagolása
 • Cashflow kimutatás
 • Pénztári céltartalékok
 • Számlakeret-tükör

5.Az önkéntes kölcsönös egészség- és önsegélyező pénztárak beszámolókészítése

 • Beszámolási kötelezettség
 • Üzleti év
 • Könyvvezetési kötelezettség
 • Számviteli alapelvek
 • A pénztári beszámolóra vonatkozó általános szabályok
 • A mérleg tagolása, tételeinek tartalma
 • A mérlegtételek értékelésének szabályai
 • Az eszközök értékcsökkenése
 • A mérlegtételek alátámasztása leltárral
 • Az eredménykimutatás tartalma, tagolása
 • A pénzforgalmi jelentés, a pénztár által finanszírozott szolgáltatások adatait tartalmazó kimutatás tagolása és tartalma
 • Portfólió állomány kimutatás
 • A pénztárak egyesülése, szétválása
 • Vagyonmérleg, vagyonleltár
 • Az átalakuló pénztár vagyonmérleg-tervezete
 • Átalakulással létrejövő pénztár vagyonmérleg-tervezete
 • Végleges vagyonmérleg
 • Kiegészítő melléklet
 • Üzleti jelentés
 • Könyvvizsgálati kötelezettség
 • Közzététel
 • Számlakeret
 • Számlarend
 • Könyvviteli zárlat
 • Bizonylati elv és bizonylati fegyelem
 • A mérleg előírt tagolása
 • Az eredménykimutatás előírt tagolása
 • A pénztári alapok alakulása
 • Számlakeret-tükör
   

Kapcsolódó anyagok

Betöltés...
X