Megjelent az ISA 540. témaszámú „Számviteli becslések és a kapcsolódó közzétételek könyvvizsgálata” című (felülvizsgált) magyar nemzeti könyvvizsgálati standard

A közfelügyeleti hatóság 2022. október 12-én jóváhagyta a kamara elnöksége által a 64/2022. (09.12.) számú elnökségi határozattal elfogadott, ISA 540. témaszámú „Számviteli becslések és a kapcsolódó közzétételek könyvvizsgálata” című (Felülvizsgált) – az azonos témaszámú nemzetközi könyvvizsgálati standardon alapuló – magyar nemzeti könyvvizsgálati standardot, valamint az ISA 540 standard módosítása miatt a többi nemzetközi standard változásait a magyar nemzeti standardokban is lekövető szövegharmonizációs módosításokat. A felülvizsgált 540. témaszámú standard és annak más standardokat érintő kapcsolódó módosításai 2023. január 1-jén lépnek hatályba, azaz a 2023. január 1-jén vagy azt követően kezdődő időszakokra vonatkozó pénzügyi kimutatások könyvvizsgálatára kell alkalmazni.

Az ISA 540. témaszámú nemzetközi könyvvizsgálati standard felülvizsgálatát a gyorsan változó üzleti környezet tette szükségessé. A pénzügyi beszámolási standardok változásai, mint például a várható veszteség alapú értékvesztési modell bevezetése, a bevétel elszámolásával, illetve lízinggel kapcsolatos új számviteli standardok bevezetése, növelték a számviteli becslések jelentőségét és beszámolóban való bemutatását a beszámolót felhasználók számára. Az egyre összetettebb üzleti környezet és számviteli standardok változásai miatt a könyvvizsgálóknak is robusztusabb megközelítést kell alkalmazniuk a számviteli becsléseknél a lényeges hibás állítások kockázatainak azonosítása, felmérése, és az azokra vonatkozó válaszadás során, beleértve a kapcsolódó közzétételek vizsgálatát is. Ezen kívül a felülvizsgált standardban hangsúlyos szerepet kap a szakmai szkepticizmus megfelelő alkalmazásának fontossága a számviteli becslések könyvvizsgálata során.

Az ISA 540. témaszámú nemzetközi standard felülvizsgálatának hatására a Nemzetközi Könyvvizsgálati és Bizonyosságot Nyújtó Szolgáltatási Standardok Testület (IAASB) felülvizsgálta, hogy az ISA 540 (Felülvizsgált) nemzetközi könyvvizsgálati standard jóváhagyásának eredményeképpen milyen kapcsolódó módosítások szükségesek az IAASB által kiadott más egyéb nemzetközi standardokban. Ezeket a módosításokat az ISA 540 (Felülvizsgált) nemzetközi standarddal együtt, egy dokumentumba foglalva publikálták, melyet a kamara szakértői bizottsága teljes egészében, nevezett módosításokkal együtt lefordíttatott, így ezek a kapcsolódó standardmódosítások az ISA 540. témaszámú (Felülvizsgált) magyar nemzeti standarddal együtt, egy dokumentumban kerülnek kihirdetésre a kamara honlapján. 

A közfelügyeleti hatóság által jóváhagyott, és a jelen közleménnyel kihirdetett ISA 540. témaszámú (Felülvizsgált) magyar nemzeti standardot, a 2023. január 1-jén vagy azt követően kezdődő időszakokra vonatkozó pénzügyi kimutatások könyvvizsgálatára kell alkalmazni.

540. témaszámú (Felülvizsgált) standard a felülvizsgált standardhoz kapcsolódó más standardokban tett módosításokkal együtt (pdf) 
 

Betöltés...
X