Megjelent az ISA 250. témaszámú a „Jogszabályok és szabályozások figyelembevétele a pénzügyi kimutatások könyvvizsgálatánál” című standard

A közfelügyeleti hatóság 2020. december 21-én jóváhagyta a kamara elnökségének 37/2020. (04.17.) számú határozatán alapuló, ISA 250. témaszámú (Felülvizsgált) „Jogszabályok és szabályozások figyelembevétele a pénzügyi kimutatások könyvvizsgálatánál” című módosított magyar nemzeti standardot.

Az ISA 250-et érintő jelen módosítások lényege az, hogy a könyvvizsgálónak, ha az a meggyőződése vagy gyanúja, hogy az általa vizsgált cég jogellenes magatartást valósít(ott) meg, akkor - hacsak jogszabály ezt nem tiltja – akár jogi segítséggel, de meg kell ezt vitatnia a cég vezetésével; jelentéstételi kötelezettségei tekintetében pedig meg kell határoznia, hogy jogszabályi vagy etikai előírások kötelezik-e arra, hogy erről jelentést tegyen a megfelelő külső hatóságnak, vagy rónak-e olyan felelősséget a könyvvizsgálóra, mely alapján megfelelő lehet az, ha jelentést tesz a megfelelő külső hatóságnak (hacsak jogszabály ezt nem tiltja).

A felülvizsgált 250-es nemzeti standard megfelelő hangsúlyt helyez és érthetően leírja a helyi jogi szabályozások könyvvizsgáló általi figyelembevételének két fő aspektusát, amelyekre minden esetben tekintettel kell lenni a könyvvizsgálónak a jogszabályi megfeleléssel (NOCLAR) kapcsolatos vizsgálatai során:

  • jogszabály, szabályozás vagy a vonatkozó etikai előírások az e standardban foglaltakon túlmenően is előírhatnak a könyvvizsgáló számára a jogszabályi meg nem felelés vizsgálatára irányuló eljárásokat és intézkedéseket (mint például az erről való jelentéstételt valamely külső hatóság felé); valamint
  • az e standardban foglalt követelmények (úm. az azonosított vagy gyanított jogszabályi meg nem felelés közlése és megbeszélése a vezetéssel/irányítással megbízottakkal, esetleges belefoglalása a könyvvizsgálói jelentésbe, illetve valamely hatóság felé való jelentése) teljesítéséért csak akkor felel a könyvvizsgáló, ha nincs olyan jogszabály vagy szabályozás, ami megtiltja, hogy a könyvvizsgáló így járjon el.

A közfelügyeleti hatóság által jóváhagyott, és a jelen közleménnyel kihirdetett ISA 250. témaszámú (Felülvizsgált) magyar nemzeti standardot, a 2021. január 1-jén vagy az azt követően kezdődő üzleti évekre vonatkozó jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenységre kell alkalmazni.

A nemzetközi standard módosítására az IESBA etikai kódexének NOCLAR-ra vonatkozó részeivel összhangban került sor 2017-ben. Erről, valamint a NOCLAR-ral kapcsolatos könyvvizsgálói megfontolásokról a szakértői bizottság NOCLAR és az ISA 250-es standard változásáról szóló korábbi közleményében olvashatnak.

Könyvvizsgálati standardok 2021. január 1-jétől:

A jogszabályok és szabályozások figyelembevétele a pénzügyi kimutatások könyvvizsgálatánál

  

Szakértői Bizottság

  

Betöltés...
X