Megjelent az új magyar nemzeti minőségirányítási standardcsomag - Alkalmazandó 2024. január 1-jétől

A közfelügyeleti hatóság 2022. október 12-én jóváhagyta a kamara elnöksége által a 65/2022. (09.12.) számú elnökségi határozattal elfogadott ISQM 1. témaszámú „Minőségirányítás a pénzügyi kimutatások könyvvizsgálatát vagy átvilágítását, vagy egyéb bizonyosságot nyújtó szolgáltatásokra szóló vagy kapcsolódó szolgáltatási megbízásokat végrehajtó társaságok számára” című magyar nemzeti minőségirányítási standardot, a kamara elnöksége által 66/2022. (09.12) számú elnökségi határozattal elfogadott ISQM 2. témaszámú „Megbízás minőségének áttekintései” című magyar nemzeti minőségirányítási standardot, valamint a kamara elnöksége által a 67/2022 (09.12) számú elnökségi határozattal elfogadott ISA 220. témaszámú „Pénzügyi kimutatások könyvvizsgálatának minőségirányítása” című (Felülvizsgált) magyar nemzeti könyvvizsgálati standardot.

A Nemzetközi Könyvvizsgálati és Bizonyosságot Nyújtó Szolgáltatási Standardok Testület (IAASB) 2020. év végén új minőségirányítási standard csomagot hirdetett ki, amely 3 standardot tartalmaz: ISQM 1 standard, amely a korábbi ISQC 1 minőségellenőrzési standard helyébe lép, egy teljesen új ISQM 2 standardot a megbízás minőségének áttekintéséről, valamint a felülvizsgált ISA 220. témaszámú standardot. 
Az új, illetve felülvizsgált standardok erősítik és korszerűsítik a könyvvizsgáló cégek minőségirányítási megközelítését, választ adva a fejlődő és egyre összetettebb könyvvizsgálati környezetre, beleértve az érdekelt felek növekvő elvárásait, valamint a proaktív és adaptálható minőségirányítási rendszerek iránti igényt. A standardok elvárják a könyvvizsgáló cégektől, hogy építsék be vállalati kultúrájukba a minőség iránti elkötelezettséget, kockázatalapú megközelítést alkalmazzanak a minőségirányítási rendszer kialakításakor és működtetésekor, és javítsák a figyelemmel kísérési és helyrehozási folyamatokat, valamint növeljék a megbízások minősége áttekintésének a hatékonyságát.  Nagyobb hangsúlyt fektetnek a folyamatos információáramlásra és a megfelelő belső és külső kommunikációra. Ezen kívül az új, illetve felülvizsgált standardokba olyan témák is beépítésre kerültek, mint a technológia alkalmazása, hálózati követelmények, valamint külső szolgáltatók igénybevétele. 

Az ISQM 1. témaszámú minőségirányítási standard 2024. január 1-jén lép hatályba, azaz a nemzeti minőségirányítási standardnak megfelelő minőségirányítási rendszerekre vonatkozóan követelmény, hogy azok kialakítása és bevezetése 2024. január 1-jéig megtörténjen, és a minőségirányítási rendszer e nemzeti minőségirányítási standard 53–54. bekezdései által előírt értékelését a 2024. január 1-jét követő egy éven belül elvégezzék.

Az ISQM 2. témaszámú standard 2024. január 1-jén lép hatályba, azaz a 2024. január 1-jén vagy az azt követően kezdődő időszakokra vonatkozó pénzügyi kimutatások könyvvizsgálatára, átvilágítására, valamint a 2024. január 1-jén vagy azt követően kezdődő egyéb bizonyosságot nyújtó szolgáltatásokra szóló és kapcsolódó szolgáltatási megbízásokra kell alkalmazni.

Az ISA 220. felülvizsgált standard 2024. január 1-jén lép hatályba, azaz a 2024. január 1-jén vagy az azt követően kezdődő időszakok pénzügyi kimutatásainak könyvvizsgálatára kell alkalmazni. 

A 2024. január 1-jétől érvényes, az MNKS által befogadott nemzetközi standardok felsorolását tartalmazó 1. számú Függelékről szóló közlemény ide kattintva érhető el.

Betöltés...
X