MEGJELENT AZ ISA 600. TÉMASZÁMÚ „SPECIÁLIS SZEMPONTOK — CSOPORTRA VONATKOZÓ PÉNZÜGYI KIMUTATÁSOK KÖNYVVIZSGÁLATAI (BELEÉRTVE A KOMPONENS-KÖNYVVIZSGÁLÓK MUNKÁJÁT)” CÍMŰ (FELÜLVIZSGÁLT) MAGYAR NEMZETI KÖNYVVIZSGÁLATI STANDARD

A közfelügyeleti hatóság 2023. október 17-én jóváhagyta a kamara elnöksége által a 67/2023. (09.29.) számú elnökségi határozattal elfogadott, ISA 600. témaszámú „Speciális szempontok― Csoportra vonatkozó pénzügyi kimutatások könyvvizsgálatai (beleértve a komponens-könyvvizsgálók munkáját)” című (Felülvizsgált) magyar nemzeti könyvvizsgálati standardot, valamint a többi nemzeti standard ehhez kapcsolódó szövegharmonizációs módosításait. A felülvizsgált 600. témaszámú standard és annak más standardokat érintő kapcsolódó módosításai 2024. január 1-jén lépnek hatályba, azaz a 2024. január 1-jén vagy azt követően kezdődő időszakokra vonatkozó, csoportra vonatkozó pénzügyi kimutatások könyvvizsgálatára kell alkalmazni.

Az ISA 600 témaszámú (Felülvizsgált) nemzetközi könyvvizsgálati standard a csoport auditokra vonatkozó speciális szempontokkal foglalkozik, beleértve a komponens könyvvizsgálók részvételét. A felülvizsgált standard új és felülvizsgált követelményeket és alkalmazási anyagokat tartalmaz, amelyek összehangolják a standardot a közelmúltban felülvizsgált olyan standardokkal, mint például a 1. témaszámú nemzetközi minőségirányítási standard (ISQM 1), valamint a 220. témaszámú (felülvizsgált) és az ISA 315 (2019-ben felülvizsgált) nemzetközi könyvvizsgálati standardok. Az új és felülvizsgált követelmények megerősítik a könyvvizsgáló következő témákkal kapcsolatos felelősségeit: szakmai szkepticizmus gyakorlása, csoportkönyvvizsgálat tervezése és végrehajtása, kétirányú kommunikáció a csoportkönyvvizsgáló és komponens-könyvvizsgálók között, dokumentáció. 

A (felülvizsgált) 600. témaszámú standard szilárd kockázatalapú megközelítést tartalmaz a csoportkönyvvizsgálat tervezéséhez és elvégzéséhez. Ez a megközelítés a csoport könyvvizsgálójának figyelmét és erőforrásait a csoport pénzügyi kimutatásainak lényeges hibás állításaiból eredő kockázatainak azonosítására és értékelésére, valamint az értékelt kockázatokra való reagálást célzó további könyvvizsgálati eljárások megtervezésére és végrehajtására összpontosítja.

Az ISA 600. témaszámú nemzetközi standard felülvizsgálatának hatására a Nemzetközi Könyvvizsgálati és Bizonyosságot Nyújtó Szolgáltatási Standardok Testület (IAASB) felülvizsgálta, hogy az ISA 600 (Felülvizsgált) nemzetközi könyvvizsgálati standard jóváhagyásának eredményeképpen milyen kapcsolódó módosítások szükségesek az IAASB által kiadott más egyéb nemzetközi standardokban. Ezeket a módosításokat az ISA 600 (Felülvizsgált) nemzetközi standarddal együtt, egy dokumentumba foglalva publikálták, melyet a kamara szakértői bizottsága teljes egészében, nevezett módosításokkal együtt lefordíttatott, így ezek a kapcsolódó standardmódosítások az ISA 600. témaszámú (Felülvizsgált) magyar nemzeti standarddal együtt, egy dokumentumban kerülnek kihirdetésre a kamara honlapján. 

Az ISA 600 standard felülvizsgálata miatt aktualizált nemzetközi standardok felsorolása:

 • 1. témaszámú „Minőségirányítás a pénzügyi kimutatások könyvvizsgálatával és átvilágításával, valamint az egyéb bizonyosságot nyújtó és kapcsolódó szolgáltatási megbízások végrehajtásával foglalkozó társaságok esetében” című nemzetközi minőségirányítási standard
 • 2. témaszámú „A megbízások minőségének áttekintése” című nemzetközi minőségirányítási standard
 • 220. témaszámú „A pénzügyi kimutatások könyvvizsgálatának minőségirányítása” című (felülvizsgált) nemzetközi könyvvizsgálati standard
 • 230. témaszámú „Könyvvizsgálati dokumentáció” című nemzetközi könyvvizsgálati standard 
 • 240. témaszámú „A könyvvizsgáló csalással összefüggő felelőssége a pénzügyi kimutatások könyvvizsgálatánál” című nemzetközi könyvvizsgálati standard
 • 250. témaszámú, „Jogszabályok és szabályozások figyelembevétele a pénzügyi kimutatások könyvvizsgálatánál” című (felülvizsgált) nemzetközi könyvvizsgálati standard
 • 260. témaszámú, „Kommunikáció az irányítással megbízott személyekkel” című (felülvizsgált) nemzetközi könyvvizsgálati standard 
 • 300. témaszámú, „A pénzügyi kimutatások könyvvizsgálatának tervezése” című nemzetközi könyvvizsgálati standard 
 • 315. témaszámú „A lényeges hibás állítás kockázatainak azonosítása és felmérése” című (2019-ben felülvizsgált) nemzetközi könyvvizsgálati standard
 • 320. témaszámú „Lényegesség a könyvvizsgálat tervezésében és végrehajtásában” című nemzetközi könyvvizsgálati standard
 • 402. témaszámú „Szolgáltató szervezetet igénybe vevő gazdálkodó egységre vonatkozó könyvvizsgálati szempontok” című nemzetközi könyvvizsgálati standard
 • 501. témaszámú „Könyvvizsgálati bizonyítékok – egyes tételekre vonatkozó speciális szempontok” című nemzetközi könyvvizsgálati standard
 • 510. témaszámú „Első könyvvizsgálati megbízások – Nyitóegyenlegek” című nemzetközi könyvvizsgálati standard
 • 550. témaszámú „Kapcsolt felek” című nemzetközi könyvvizsgálati standard
 • 570. témaszámú „A vállalkozás folytatása” című (felülvizsgált) nemzetközi könyvvizsgálati standard
 • 610. témaszámú (2013-ban felülvizsgált), „A belső auditorok munkájának felhasználása” című nemzetközi könyvvizsgálati standard
 • 700. témaszámú, „A pénzügyi kimutatásokra vonatkozó vélemény kialakítása és jelentéskészítés” című (felülvizsgált) nemzetközi könyvvizsgálati standard
 • 701. témaszámú „Kulcsfontosságú könyvvizsgálati kérdések kommunikálása a független könyvvizsgálói jelentésben” című nemzetközi könyvvizsgálati standard
 • 705. témaszámú „A független könyvvizsgálói jelentésben szereplő vélemény minősítései” című (felülvizsgált) nemzetközi könyvvizsgálati standard
 • 706. témaszámú „Figyelemfelhívó bekezdések és egyéb kérdések bekezdések a független könyvvizsgálói jelentésben” című (felülvizsgált) nemzetközi könyvvizsgálati standard
 • 710. témaszámú „Összehasonlító adatok – Előző időszak megfelelő adatai és összehasonlító pénzügyi kimutatások” című nemzetközi könyvvizsgálati standard
 • 720. témaszámú, „A könyvvizsgáló egyéb információkkal kapcsolatos felelőssége” című (felülvizsgált) nemzetközi könyvvizsgálati standard 
 • 805. témaszámú, „Speciális szempontok — Egyedüli pénzügyi kimutatásoknak és egy pénzügyi kimutatás konkrét elemeinek, számláinak vagy tételeinek könyvvizsgálatai” című (felülvizsgált) nemzetközi könyvvizsgálati standard
 • 2400. témaszámú, „Múltra vonatkozó pénzügyi kimutatások átvilágítására szóló megbízások” című (felülvizsgált) átvilágítási megbízásokra vonatkozó standard

A közfelügyeleti hatóság által jóváhagyott, és a jelen közleménnyel kihirdetett ISA 600. témaszámú (Felülvizsgált) magyar nemzeti standardot, a 2024. január 1-jén vagy azt követően kezdődő időszakokra vonatkozó, csoportra vonatkozó pénzügyi kimutatások könyvvizsgálatára kell alkalmazni.

ISA 600. témaszámú standard (felülvizsgált)
 


 

Betöltés...
X