Megjelent az ISA 315. témaszámú „A lényeges hibás állítás kockázatainak azonosítása és felmérése” című (2019-ben felülvizsgált) magyar nemzeti könyvvizsgálati standard

A közfelügyeleti hatóság 2022. október 12-én jóváhagyta a kamara elnöksége által a 63/2022. (09.12.) számú elnökségi határozattal elfogadott, ISA 315. témaszámú „A lényeges hibás állítás kockázatainak azonosítása és felmérése” című (2019-ben felülvizsgált) – az azonos témaszámú nemzetközi könyvvizsgálati standardon alapuló – magyar nemzeti könyvvizsgálati standardot, valamint az ISA 315 standard 2019-es módosítása miatt a többi nemzetközi standard változásait a magyar nemzeti standardokban is lekövető szövegharmonizációs módosításokat. A 2019-ben felülvizsgált 315. témaszámú standard és annak más standardokat érintő kapcsolódó módosításai 2023. január 1-jén lépnek hatályba, azaz a 2023. január 1-jén vagy azt követően kezdődő időszakokra vonatkozó pénzügyi kimutatások könyvvizsgálatára kell alkalmazni.

Az ISA 315. témaszámú könyvvizsgálati standard 2019-es felülvizsgálatának célja az volt, hogy erőteljesebb kockázatelemzést és értékelést írjon elő a könyvvizsgálók számára annak érdekében, hogy elősegítse az azonosított kockázatra adott megfelelőbb válaszok kidolgozását. A felülvizsgált standard egyértelműbbé és hangsúlyosabbá teszi a követelményeket, valamint továbbfejlesztett alkalmazási anyagokat tartalmaz a könyvvizsgáló kockázatfelmérési folyamatának támogatására, amelynek célja a könyvvizsgáló kockázatfelmérésre adott koncentráltabb válaszainak támogatása az ISA 330. témaszámú „A könyvvizsgáló válaszai a becsült kockázatokra” című standarddal összhangban.

Az ISA 315. témaszámú nemzetközi standard felülvizsgálatának hatására a Nemzetközi Könyvvizsgálati és Bizonyosságot Nyújtó Szolgáltatási Standardok Testület (IAASB) felülvizsgálta, hogy az ISA 315 (2019-ben felülvizsgált) nemzetközi könyvvizsgálati standard jóváhagyásának eredményeképpen milyen kapcsolódó módosítások szükségesek az IAASB által kiadott más egyéb nemzetközi standardokban. Ezeket a módosításokat az ISA 315 (2019-ben felülvizsgált) nemzetközi standarddal együtt, egy dokumentumba foglalva publikálták, melyet a kamara szakértői bizottsága teljes egészében, nevezett módosításokkal együtt lefordíttatott, így ezek a kapcsolódó standardmódosítások az ISA 315. témaszámú (2019-ben felülvizsgált) magyar nemzeti standarddal együtt, egy dokumentumban kerülnek kihirdetésre a kamara honlapján.  

A közfelügyeleti hatóság által jóváhagyott, és a jelen közleménnyel kihirdetett ISA 315. témaszámú (2019-ben felülvizsgált) magyar nemzeti standardot, a 2023. január 1-jén vagy azt követően kezdődő időszakokra vonatkozó pénzügyi kimutatások könyvvizsgálatára kell alkalmazni.


315. témaszámú (2019-ben felülvizsgált) standard a felülvizsgált standardhoz kapcsolódó más standardokban tett módosításokkal együtt (pdf) 
 

Betöltés...
X