Előszó, keretelvek, glosszárium

Jelen menüpontban találhatók az egyéb, nem kötelező érvényű IAASB közzétételek közül az Előszó, a Glosszárium, valamint a Keretelvek magyar nyelvre lefordított szövege.

Előszó
Az Előszó (Preface) című egyéb szakanyag az IAASB által kiadott kiadványok hatókörének és érvényének meghatározását tartalmazza, és azok megértését segíti elő.

Keretelvek
A Keretelvek (Framework) a könyvvizsgálati, átvilágítási és egyéb bizonyosságot nyújtó szolgáltatásokra szóló megbízásokra vonatkozó nemzetközi könyvvizsgálati standardok (ISA, ISAE) (ezek együtt: bizonyosságot nyújtó szolgáltatási standardok) hatókörébe tartozó megbízások elemeinek és céljainak a megértését célozza és segíti.
A Keretelvek nem standard, ennek megfelelően nem határoz meg bizonyosságot nyújtó megbízások végrehajtására vonatkozó követelményeket.

Glosszárium (avagy Kifejezés-gyűjtemény)
A Glosszárium című egyéb szakanyag a nemzetközi standardokban található legfontosabb kifejezéseket és azok meghatározását foglalja össze.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a standardok, valamint az IESBA Etikai kódex fent ismertetett induló állapotait követően időközben már bekövetkezett, vagy a jövőben bekövetkező egyes módosításai következtében az érintett standardoknak, illetve az IESBA Etikai kódexnek a módosításokkal egységes szerkezetben megtekinthető változatai mostantól kezdve nem ezen az oldalon, hanem a kamara által a tagjai részére díjmentesen biztosított Jogtár felületen a Könyvvizsgálói modul-ban, illetve a bárki által elérhető Netjogtár felületen érhetők el, időgépes lekérdezési lehetőséggel.


Betöltés...
X