Közlemény a pénzmosással kapcsolatos ügyfél-átvilágításhoz

A Kamara Minőségellenőrzési bizottságának javaslatára kifejlesztésre került és elérhetővé vált a Kit-ben, valamint a kamarai útmutatóban meghatározottak szerinti szűrőrendszer megfelelő működtetését elősegítő webes lekérdezési lehetőség.
Az Európai Unió és az ENSZ Biztonsági Tanácsa által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról szóló törvény (a továbbiakban: Kit.) 3. § (6) bekezdése értelmében a szolgáltatónak rendelkeznie kell olyan szűrőrendszerrel, amely biztosítani képes a pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedéseket elrendelő uniós jogi aktusok és ENSZ BT határozatok haladéktalan és teljes körű végrehajtását. A szűrések teljesítése során keletkezett adatokat a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény szerinti előírásokkal összhangban a szolgáltató a szűrés végrehajtásától számított nyolc évig köteles megőrizni.

A Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletről szóló 2007. évi LXXV. törvény 4. § (8) bekezdése alapján kiadott kamarai kötelező jellegű kamarai útmutató V. fejezete szerint a könyvvizsgáló olyan szűrőrendszert működtet, amely biztosítani képes a pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedéseket elrendelő uniós jogi aktusok és ENSZ BT határozatok haladéktalan és teljes körű végrehajtását.

A könyvvizsgálónak a pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedéseket elrendelő uniós jogi aktusok és ENSZ BT határozatok haladéktalan és teljes körű végrehajtása érdekében az általa rögzített teljes ügyfélállomány személyes adatait össze kell vetnie az uniós jogi aktusokban és az ENSZ BT határozataiban szereplő személyek adataival az üzleti kapcsolat létesítésekor. A Kit. 3. § (5) bekezdése szerinti tájékoztató közzétételét követően a saját ügyfélállománya vonatkozásában a szűrést el kell végeznie.

A szűrést a jelentős számú, több mint ezer ügyféllel rendelkező könyvvizsgáló kizárólag automatikusan működő szűrőrendszer alkalmazásával hajthatja végre, amely egy, a szolgáltató által rögzített teljes ügyfélállomány személyes adatainak az uniós jogi aktusokban és az ENSZ BT határozataiban szereplő személyek adataival való rendszeres, manuális beavatkozást nem igénylő összehasonlítására alkalmas informatikai rendszer.

A szűrést a nem jelentős számú ügyféllel rendelkező könyvvizsgáló manuálisan működő szűrőrendszer alkalmazásával is végrehajthatja, amely egy, a szolgáltató által rögzített teljes ügyfélállomány személyes adatainak az uniós jogi aktusokban és az ENSZ BT határozataiban szereplő személyek adataival való összehasonlítására alkalmas, nem automatikus eljárás.

A szűrések végrehajtását a könyvvizsgálónak írásban rögzítenie kell és a dokumentumokat visszakereshető módon a szűréstől számított 8 évig köteles megőrizni, valamint azokat a felügyeleti ellenőrzés során bemutatni.

A Kkt. 5. § l) pontja szerinti kamarai ellenőrzés lefolytatása a kamara elnöksége által jóváhagyott kérdőív alkalmazásával történik. Az ellenőrzési kérdőív kapcsán kiadott segédlet (letölthető: Segédlet a Pmt kérdőív értékeléséhez) a kérdőív vonatkozó kérdésére („11.. MŰKÖDTET-E A SZOLGÁLTATÓ A KIT-BEN, VALAMINT A KAMARAI ÚTMUTATÓBAN MEGHATÁROZOTTAK SZERINTI MEGFELELŐ SZŰRŐRENDSZERT A PÉNZÜGYI ÉS VAGYONI KORLÁTOZÓ INTÉZKEDÉST ELRENDELŐ UNIÓS JOGI AKTUSOK, ILLETVE ENSZ BT HATÁROZATOK VÉGREHAJTÁSA ÉRDEKÉBEN?”) a következő gyakorlati szempontokat rögzíti:

„A kamara a honlapján közleményben közöl minden, az Európai Unió, valamint az ENSZ BT által kihirdetett pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedést tartalmazó listát érintő friss hírt, továbbá folyamatosan elérhetővé teszi az előzőek szerinti két lista mindig aktuális, konszolidált verzióját. Az ügyfél-dossziékban, vagy külön nyilvántartásban a szolgáltatónak azt kell rögzítenie, hogy mikor történt a lekérdezés és volt-e találat. Találat esetén természetesen minden dokumentációt szükséges megőrizni a Kit. szerinti bejelentés mellékleteként. A szolgáltatónak mindkét listát ellenőriznie kell (Európai Uniós és ENSZ BT által kiadott). Az ügyfél valamennyi képviselőjének szankciós listán történő szereplését ellenőrizni kell, nem csupán a könyvvizsgálati szerződést aláíró (k) szereplését. (Jelenleg egyetlen magyar természetes vagy jogi személy sem szerepel a szankciós listákon) Az ügyfelek üzleti kapcsolatai vonatkozásában a szolgáltatónak akkor kell a listákon szereplés ellenőrzésére figyelemmel lenni, ha a fokozott ügyfél átvilágítás és ehhez kapcsolódóan megerősített nyomon követési eljárás indokolt az adott ügyfélnél. Értékelés A válasz IGEN, amennyiben dokumentált formában rendelkezésre állnak a letöltött, naprakész korlátozó intézkedések. A válasz NEM, amennyiben a fenti feltétel nem teljesül.”

A kamara a minőségellenőrzési bizottság kezdeményezésére a Kit. 3. §-ában és a kamarai útmutató V. fejezetében előírt szűrőrendszer megfelelő működtetése érdekében webes lekérdezési lehetőséget fejlesztett ki:

A Szűrőprogram használatával lehetővé válik a szolgáltató ügyfélállománya és a releváns szankciólistákban rögzített adatok összevetése és szűrése.


A Szűrőprogram alkalmazása

A belejelentkezéshez a kamarai tagszámot és a kamaránál megadott e-mail címet kell beírni, ezek alapján történik a belépés.

A lekérdezésnek két módja van:

1) Excelből előállítható csv fájl feltöltése

  • A fájl feltöltő képernyő a kék hátterű címsor jobb oldaláról letölthető egy mintafájl, ezt értelemszerűen ki kell tölteni (egymás alá a nevek, egy sorba csak egy, ékezetek nélkül)
  • Ezt el kell menteni, némely excel megkérdezi, hogy biztosan ilyen csv formátumban akarjuk-e menteni – IGEN.
  • Utána be kell tallózni, majd feltölteni a fáljt. Ha valami miatt nem sikerült a fájl feltöltése, hibaüzenetet kapunk.
  • Ha sikeres, akkor pár másodperc múlva megjelenik egy pdf fájl, amit nyomtatni, menteni lehet.
  • A pdf először azokat sorolja akik szerepeltek a listán a keresettek közül, majd azokat, akik nem.


2) Keresett nevek beírása kézzel, vagy bemásolása

  • A keresett neveket pontosvesszővel elválasztva kell a beviteli mezőbe beírni.
  • Az Ellenőrzés gombra kattintva pár másodperc múlva megjelenik egy pdf fájl, amit nyomtatni, menteni lehet.
  • A pdf először azokat sorolja akik szerepeltek a listán a keresettek közül, majd azokat, akik nem.

  

FATF: Pénzmosás Elleni Akciócsoport - Financial Action Task Force

Betöltés...
X