Figyelem! Archivált tartalom. Lehet, hogy már nem aktuális.

Összefoglaló a XIII. Országos Könyvvizsgálói Konferenciáról

Eger, 2005. szeptember 8-9.

Immáron tizenharmadik alkalommal került megrendezésre a könyvvizsgálók éves, országos konferenciája – ezúttal Egerben. Az MKVK fennállása során először adott át életműdíjat szakmai munkája elismeréseként dr. Ladó Lászlónak. Az ünnepélyes átadóra a konferencián került sor, csakúgy, mint annak az Együttműködési megállapodásnak az aláírására, melyet a kamara kötött a Számviteli Szakemberek Egyesületével.
Szokásunkhoz híven három szekcióban folyt a munka, szó volt elméleti, módszertani és gyakorlati kérdésekről is.
 

I. szekció: Számviteli – könyvvizsgáló szemmel
Előadások:

Mészáros LászlóAktuális számviteli kérdések és számviteli standardalkotás
Dr. Dimény ErzsébetA controlling és a számvitel kapcsolata
Dr. Gál JuditAktuális társasági jogi kérdések, a gazdasági társaságokról szóló törvény újrakodifikálása
Dr. Matukovics GáborÉrtékesítési standardok és azok kapcsolata a számviteli standardokkal
Dr. Borda JózsefnéTársaságirányítás az Európai Unióban
Dr. Vadász IvánA társasági és osztalékadó törvény aktualitásai, a természetbeni juttatások adózási vonzataiII. szekció: A könyvvizsgálat módszertani és gyakorlati kérdései
Előadások:

Agócs GáborNemzetközi pénzügyi beszámolási standardok (IFRS), de a teljes standard verziót vagy az Európai adaptációt használjuk? – eltérések és különbözőségek a könyvvizsgálat szempontjából
Barsi ÉvaDirektíva a kötelező könyvvizsgálatról
Dr. Sugár DezsőA kamarai törvény felülvizsgálatának jellegzetességei és várható hatásai
Szabó DénesTranszferár tapasztalatok
Dr. Csemniczky JánosnéMinőség-ellenőrzés új kihívások előtt
Dr. Nagy LajosA könyvvizsgáló kártérítési felelőssége az adóhatóság által megállapított adóhiányért


III. szekció: Az államháztartás és az önkormányzatok könyvvizsgálatának időszerű kérdései

Előadások:

Győrffi DezsőAz uniós támogatások pályázati rendszere, projektek könyvvizsgálati feladatainak tapasztalatai
Szántósi RafaelAz ellenőrzési rendszer szerepe Eger Megyei Jogú Város és térsége önkormányzatainál
Dr. Cselőtei IstvánnéAz államháztartás szervezeteire vonatkozó könyvvizsgálati standardok és a minőség-ellenőrzés kapcsolata
Dr. Várfalvi IstvánA 2006. évi költségvetés kiemelt feladatai és hatása az önkormányzatok gazdálkodására, az Áht. Módosításával kapcsolatos főbb kérdések
Kassó ZsuzsannaInformatikai rendszerek az államháztartás szervezeteinél. Működési és ellenőrzési kockázatok, ellenőrzési módszerek és technikák, nemzetközi tapasztalatok
Dr. Weidlich EditA könyvvizsgálat helye, szerepe és lehetősége az államháztartás alrendszereinek belső pénzügyi ellenőrzésében
Dr. Lóránt ZoltánAz Állami Számvevőszék ellenőrző szerepe és tapasztalatai az államháztartás helyi szintjén, kiemelten az önkormányzatoknál és a civil szféra szervezeteinél
Dr. Printz JánosA kontroll mechanizmusok standardizálásának tapasztalatai az Európai Unióban és Magyarországon


Összefoglaló
Az Egerben 2005. szeptember 8-9. között lebonyolított XIII. Országos Könyvvizsgáló Konferencia III. Költségvetési és államháztartási szekció munkájának összegzése elhangzott a Konferencia záró plenáris ülésén, melynek rövidített változatát szeretném ez úton közreadni.
A szekció előadói körében és a választott témák között a hagyományoknak megfelelően megfelelő súlyt kaptak az elvi, szabályozási témákat képviselő előadások, az önkormányzatok könyvvizsgálatával kapcsolatos tapasztalatokat is magába foglaló előadások és a főként gyakorló könyvvizsgálók által prezentált, a tapasztalatokat is feldolgozó előadások. A konferencia jelmondata (Az európai unó és a könyvvizsgálat változásai) determinálta az témák fő vonulatát. Az előadók kiválasztásában a megfelelően képviselt szakmai és szellemi színvonal vezetett, míg a tematika kialakítása az előadóval közösen történt.
Az előadások látogatottsága – az eredeti időbeosztásban, az utolsó pillanatban történt változtatások ellenére – megfelelő volt, az előadások témájától függően 45-90 % közötti „nézettségi szintet” ért el a szekció. (Megjegyezni kívánom, hogy esetenként a hallgatóság „vándorlása” zavaróan hatott az előadókra.)
Az előadások, azok elhangzásának időrendi sorrendjében a következők voltak:

Győrffi Dezső (bejegyzett könyvvizsgáló): „Az uniós támogatások pályázati rendszere, a projectek könyvvizsgálati feladatainak tapasztalatai” címmel érdekes és izgalmas előadást tartott az uniós finanszírozási rendszerek feltételrendszereiről, a projekt tervezés lehetséges hibáiról a strukturális és kohéziós alapok könyvvizsgálati tapasztalatairól. Részletesen ismertette a könyvvizsgálói feladatokat és felhívta a figyelmet a pontosságra és a szabályszerűségre.

Printz János (bejegyzett könyvvizsgáló): „A kontroll mechanizmusok standardizálásának tapasztalatai az európai unióban és Magyarországon” címmel az azonos módon és azonos technikákkal végrehajtott, közel azonos végterméket (jelentést) produkáló különböző ellenőrzési rendszerek (belső,- megbízhatósági ellenőrzés, könyvvizsgálat) módszereiről és a szemléletek konvergenciájáról beszélt. Előadásában kiemelten felvetette azon elvárást, hogy a különböző ellenőrző szervezetek támaszkodjanak egymás tapasztalataira, megállapításaira. Szólt a különböző szabványok (INTOSAI,IIA,IFAC) hazai adaptálásának gyakorlatáról. A költségvetési beszámolók egységes szempont szerinti minősítése, a kontrollok egységes tartalma és az ellenőrzések módszertanának homogenitása mellett érvelt.

dr. Cselőtei Istvánné (bejegyzett könyvvizsgáló) „Az államháztartás szervezeteire vonatkozó könyvvizsgálati standardok és a minőség-ellenőrzés kapcsolata” címmel hiányt pótló előadást tartott a minőség-ellenőrzés 2004. évi tapasztalatairól és a nemzeti könyvvizsgálati standardok speciális értelmezéséről, továbbfejlesztésük (az állami szektorra vonatkozó utalások beépítése) lehetséges irányairól. A minőség ellenőrzési rendszer fejlesztésének szükségszerűségét szorgalmazta a kérdőívek specializációján és a standard alkalmazását elősegítő módszertanon keresztül. Felhívta a figyelmet a könyvvizsgálati feladatok közül a tervezésben tapasztalt hiányosságokra.

dr. Várfalvi István (helyettes államtitkár, PM.) „A 2006. évi költségvetés kiemelt feladatai és hatása az önkormányzatok gazdálkodására, az Áht. módosításával kapcsolatos főbb kérdések.” címmel beszélt a 2006. évi költségvetés készítésének körülményeiről, a lehetőségek és az elvárások gazdasági hátteréről, az adó- és járulék mértékének társadalmi hatásairól, az állami fejlesztések helyzetéről és a támogatási rendszer jövő évi változásairól. Kiemelte az állam működési kiadásainak relatív csökkenését, a jövedelmeket terhelő adó csökkenését és az egy főre jutó vásárlóerő GDP paritáson számított uniós átlaghoz való közeledését. Szólt az Áht. várható változásairól, így a következő évekre való kötelezettségvállalás törvényesítéséről, a feladatokhoz igazodó intézményalapítási formákról és a faktorálás államháztartásban történő meghonosításáról.

Kassó Zsuzsanna (bejegyzett könyvvizsgáló) „Informatikai rendszerek az államháztartás szervezeteinél. Működési és ellenőrzési kockázatok, ellenőrzési módszerek és technikák, nemzetközi tapasztalatok” című előadása az informatikai rendszerekben rejlő veszélyforrásokra hívta fel a figyelmet, mely téma mindenképpen aktuális és komoly figyelmet érdemlő nemcsak az államháztartás területén. Szólt a számítógépes környezetben leggyakoribb visszaélésekről, azok jellegéről (software lopás, illetéktelen használat, szabotázs, adatvédelmi szabályok megsértése, a rendszerek biztonságos működtetésének feltételeiről. Bemutatta a hazai (államháztartási) informatikai rendszerek működésének és termékeinek ellenőrzésével kapcsolatos problémákat, az informatikai kultúra elmaradottságát és az adatok más rendszerbe történő átvitelének bizonytalanságát. Az IDEA software könyvvizsgálati munkában való alkalmazásának lehetőségeit vázolta.

dr. Weidlich Edit (miniszteri biztos, főosztályvezető, PM.) „ A könyvvizsgálat helye, szerepe és lehetősége az államháztartás alrendszereinek belső pénzügyi ellenőrzésében” című előadásában az Államháztartás Belső Pénzügyi Ellenőrzési rendszerének továbbfejlesztéséről és a könyvvizsgálók piacbővítő szerepvállalásáról szólt. Szólt az uniós támogatások projektellenőrzéséről és azok könyvvizsgálati feladatainak a nemzeti könyvvizsgálati szabványok szerinti elvégzéséről. Beszélt a következő uniós költségvetési ciklusban az ellenőrzés szigorodásáról és a megfelelő képzettségű szakemberek körének szükségszerű bővítéséről. A megbízhatósági ellenőrzések, a ÁBPE és a könyvvizsgálat módszertanának egységesítése(közelítése), további szakemberek képzése és a belső kontroll rendszerének erősítése mellett érvelt.

dr. Lóránt Zoltán (főigazgató, Állami Számvevőszék) „Az Állami Számvevőszék ellenőrző szerepe és tapasztalatai az államháztartás helyi szintjén, kiemelten az önkormányzatoknál és a civil szféra szervezeteinél” címmel elsősorban az állami költségvetési zárszámadásához készített számvevőszéki jelentésben a helyi önkormányzatok könyvvizsgálati feladatairól szóló rész tapasztalatait, tanulságait és összegzését ismertette. Szólt a könyvvizsgáló jelentésekben megfogalmazott véleményekről, az előfordulások gyakoriságáról, az önkormányzati gazdálkodás szabályozottságáról a könyvvizsgálói vélemények alapján. Az előadás második részében érdekes előadást hallhattunk a nonprofit szektor (alapítványok, egyesületek, stb.) számvevőszéki ellenőrzésének tapasztalatairól, melyek alapján megállapította e szervezetek ellenőrzési rendszerének működési hiányosságait, szabályozatlanságukat és a nyilvánosság szinte teljes hiányát.

Szántósi Raffael (alpolgármester, Eger mj. Város) „Az ellenőrzési rendszer szerepe Eger Megyei Jogú Város és térsége önkormányzatainál” címmel megtartott előadásában megismerhettük Eger megyei jogú város térségi integrációs szerepét az ellenőrzési feladatok (belső ellenőrzés, intézményellenőrzés) ellátásában. Az ellenőrzési rendszer városi kialakításának egyedi jegyeit és az ellenőrzési tapasztalatok összegzésének és hasznosításának módozatait. Előadásából megismerhettük a város a középtávú fejlesztési elképzeléseit és lehetőségeit.

A szekció tervezett előadásait követő pódiumvitában részt vettek:

Kassó Zsuzsanna (MKVK költségvetési tagozat)
dr.Printz János (MKVK költségvetési tagozat elnöke)
dr. Rocskai János (MKVK költségvetési tagozat)

A kollegáktól érkezett vélemények és észrevételek alapján az informatikai rendszerek és a helyi önkormányzatok könyvvizsgálatával kapcsolatos témakörhöz volt hozzászólás. A vélemények és állásfoglalások alapján összegezhető, hogy a tagozaton belül is nagyobb teret kell szentelni az informatikai rendszerek bizonytalanságából adódó problémáknak, és törekedni kell a nemzeti könyvvizsgálati standardok állami szektorra való utalásának mielőbbi beillesztésére, figyelemmel a hazai sajátosságokra.

Betöltés...
X