Figyelem! Archivált tartalom. Lehet, hogy már nem aktuális.

A Könyvvizsgálói Közfelügyeleti Bizottság 2013. évi munkaterve

A Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletről szóló 2007. évi LXXV. törvény (a továbbiakban: könyvvizsgálói törvény vagy Kkt.) 2008. január 1-jei hatálybalépésével megalakult Könyvvizsgálói Közfelügyeleti Bizottság (a továbbiakban: bizottság) a könyvvizsgálói törvény előírásának eleget téve december 31-ig közzéteszi a következő évre szóló munkatervét a Magyar Könyvvizsgálói Kamara (a továbbiakban: kamara) és a Nemzetgazdasági Minisztérium honlapján.

A közfelügyeleti feladatellátás feltételeiben 2013-ban lényeges változások várhatók. A Kkt. decemberi módosítása következtében létrejön a kamara közfelügyeleti törvényességi felügyeletét gyakorló hatóság, a második félévtől ez a hatóság ellenőrzi a közfelügyelet részelemeivel kapcsolatos kamarai tevékenységet és hatósági minőségellenőrzést végez a közérdeklődésre számot tartó gazdálkodók könyvvizsgálóinál. A zavartalan átmenet érdekében a miniszter a bizottsági tagok 2012-ben lejáró mandátumát a hatóság létrejöttéig meghosszabbította. A hatóság további feladatait a későbbiekben megjelenő kormány és miniszteri rendelet szabályozzák.

Bár a bizottság nincs abban a helyzetben, hogy hosszabb távra szólóan tervet készítsen, a törvényben meghatározott kötelezettség alapján az elkövetkezendő hónapokra szóló könyvvizsgálói közfelügyeleti feladatok fő iránya ennek ellenére jól körvonalazható.

A súlypont változatlanul a közérdeklődésre számot tartó gazdálkodók könyvvizsgálóinak független ellenőrzése és általában a minőségbiztosítás. Növekszik a közérdeklődésre számot tartó gazdálkodók köre a jövő évben. 2013-tól a független ellenőrzés alá vont jog szerinti könyvvizsgálók, könyvvizsgáló cégek száma a piacon meghatározó szereppel bíró pénzintézetek és biztosítók bevonásával bővül és ennek megfelelően a független (hatósági) minőségellenőrzés feladata bővülni fog. Ehhez feltehetően meg kell erősíteni a személyi feltételeket, több független ellenőrre lesz szükség. Gondoskodni kell továbbá a független ellenőrök folyamatos továbbképzéséről, különös tekintettel a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardokkal kapcsolatos ismeretek aktualizálására.

Adottak azok a feladatok is, amelyeket a Kkt. 189. §-a meghatározott a bizottság számára. Ezek a közfelügyelet alábbi részelemeinek vizsgálata és értékelése, amelyet a bizottság a Kkt. módosításának hatályba lépéséig lát el:

  • a jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenység végzésének engedélyezése, a kamarai nyilvántartások vezetése,
  • a magyar nemzeti könyvvizsgálati standardok, a kamara etikai szabályzata, valamint a belső minőség-ellenőrzésre vonatkozó nemzeti standardok kialakítása és elfogadása,
  • a szakmai továbbképzési és a minőségbiztosítási rendszer működése,
  • a fegyelmi eljárások.

Ugyanez vonatkozik a közérdeklődésre számot tartó gazdálkodók jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálatát ellátók független ellenőrzésére, ami jelenleg a bizottság közvetlen irányításával történik.

A bizottság – figyelemmel a jelenleg hatályos előírásokra és az intézményi-szervezeti keretek várható változására – a következő időszakban a következők végrehajtását tervezi:

1. A független minőségellenőrzési rendszer működtetése
A bizottság értékelni fogja a független ellenőrzési rendszer 2012. évi tapasztalatait, beleértve annak módszertanát, az alkalmazott kérdőíveket és az értékelési rendszert. Ebben támaszkodik a független ellenőrök tapasztalatára és az ellenőrzöttek, azaz a közérdeklődésre számot tartó gazdálkodók könyvvizsgálóinak (könyvvizsgáló cégeinek) visszajelzéseire.
Ezen túlmenően kialakítja álláspontját a 2012-ről áthúzódó ellenőrzések minősítéséről és foglalkozik az esetleges rendkívüli ellenőrzésekkel.

2. A kamarai fegyelmi rendszer értékelése
A kamarai fegyelmi eljárások tárgyévben végzett vizsgálatát folytatva a bizottság áttekinti a 2012-ben hozott kamarai fegyelmi határozatok ügyében hozott másodfokú döntéseket, értékeli a fellebbezések és azok elbírálásának tapasztalatait.

3. A szabályozás változásaiból adódó további feladatok
A bizottság a megszülető jogszabályokhoz igazodóan előkészíti a feladatátadást a közfelügyeleti hatóság részére.

4. A pénzügyi beszámolásban érdekelt külföldi szakmai szervezetekkel való kapcsolatépítés
Az USA könyvvizsgálói közfelügyeleti hatóságával, a PCAOB-val évek óra húzódik a megállapodás megkötése, amely lehetőséget adna azon könyvvizsgáló cégek ellenőrzésére, amelyek a PCAOB-nál regisztráltatták magukat. A független közfelügyeleti hatóság létrehozása feltehetően segít a PCAOB részéről a közfelügyelet szakmától való nem teljes függetlensége miatti kételyek eloszlatásában. A bizottság ismételten felveszi a kapcsolatot a PCAOB-vel, tájékoztatja az új helyzetről és megteszi az előkészületeket a megállapodás megkötéséhez.

Változatlan feladat a Független Könyvvizsgálati Szabályozók Nemzetközi Fóruma (IFIAR) tagságából fakadó kötelezettségek ellátása.

5. A könyvvizsgálói törvényből visszatérően jelentkező vizsgálati kötelezettségek
A bizottság – mandátumának lejártáig – ellátja a közfelügyelethez érkező bejelentésekből, hatósági kezdeményezésekből eredő feladatait.

Kapcsolódó anyagok

Betöltés...
X