Megjelentek az új minőségirányítási standardcsomaghoz kapcsolódó módosításai a nemzetközi könyvvizsgálati- és egyéb IAASB standardoknak, illetve egyéb kapcsolódó anyagoknak

Módosult könyvvizsgálati standardok és egyéb kapcsolódó anyagok

A Könyvvizsgálói Közfelügyeleti Hatóság 2023. február 8-án jóváhagyta a kamara elnökségének 14/2023. (01.20.) számú elnökségi határozatával elfogadott, „Conforming Amendments to International Standards on Auditing (ISA) and Related Material Arising from the Quality Management Project” (A nemzetközi könyvvizsgálati standardok és kapcsolódó anyagok minőségirányítási projektből eredő módosításai) magyar nyelvre lefordított szövegét (a továbbiakban: QM CA ISA), és egyben jóváhagyta a magyar nemzeti standardok részét képező, a jelen közleményben alább felsorolt egyes nemzetközi könyvvizsgálati standardoknak a QM CA ISA-ban foglalt változásokkal való módosulásait. 

A jelen közleménnyel kihirdetett QM CA ISA dokumentummal módosított standardokat a 2024. január 1-jén vagy azt követően kezdődő üzleti évek könyvvizsgálatára kell alkalmazni.

Módosult egyéb IAASB standardok és egyéb kapcsolódó anyagok

A közfelügyeleti hatóság 2023. május 2-án jóváhagyta a kamara elnöksége által a 45/2023. (04.14.) számú elnökségi határozattal elfogadott, „„Conforming and Consequential Amendments to the IAASB’s Other Standards as a Result of the New and Revised Quality Management Standards” (úm. Az IAASB egyéb standardjainak kapcsolódó módosításai az új és felülvizsgált minőségirányítási standardok eredményeképpen) magyar nyelvre lefordított szövegét (a továbbiakban: QM CA Other Standards), és egyben jóváhagyta a jelen közleményben alább felsorolt egyes nemzetközi egyéb standardoknak a QM CA Other Standards-ban foglalt változásokkal való módosulásait. 

A jelen közleménnyel kihirdetett QM CA Other Standards dokumentummal módosított standardokat 2024. január 1-jétől kezdődően kell alkalmazni. (Az alkalmazás kezdetére vonatkozó nemzeti előírásokról az egyes egyéb standardokban található rendelkezés.)

A standardmódosítások háttere:

A Nemzetközi Könyvvizsgálati és Bizonyosságot Nyújtó Szolgáltatási Standardok Testület (IAASB) 2020. év végén új minőségirányítási standard csomagot hirdetett ki, amely 3 standardot tartalmazott: 

 • ISQM 1 standard, amely a korábbi ISQC 1 minőségellenőrzési standard helyébe lép, 
 • egy teljesen új ISQM 2 standardot a megbízás minőségének áttekintéséről, valamint 
 • a felülvizsgált ISA 220. témaszámú standardot. 

Az új, illetve felülvizsgált standardok erősítik és korszerűsítik a könyvvizsgáló cégek minőségirányítási megközelítését, választ adva a fejlődő és egyre összetettebb könyvvizsgálati környezetre, beleértve az érdekelt felek növekvő elvárásait, valamint a proaktív és adaptálható minőségirányítási rendszerek iránti igényt. A standardok elvárják a könyvvizsgáló cégektől, hogy építsék be vállalati kultúrájukba a minőség iránti elkötelezettséget, kockázatalapú megközelítést alkalmazzanak a minőségirányítási rendszer kialakításakor és működtetésekor, és javítsák a figyelemmel kísérési és helyrehozási folyamatokat, valamint növeljék a megbízások minősége áttekintésének a hatékonyságát.  Nagyobb hangsúlyt fektetnek a folyamatos információáramlásra és a megfelelő belső és külső kommunikációra. Ezen kívül az új, illetve felülvizsgált standardokba olyan témák is beépítésre kerültek, mint a technológia alkalmazása, hálózati követelmények, valamint külső szolgáltatók igénybevétele.

Az új minőségirányítási standard csomag hatására a Nemzetközi Könyvvizsgálati és Bizonyosságot Nyújtó Szolgáltatási Standardok Testület (IAASB) felülvizsgálta, hogy a minőségirányítási standardok projekt jóváhagyásának eredményeképpen milyen kapcsolódó módosítások szükségesek az IAASB által kiadott más nemzetközi könyvvizsgálati- és egyéb IAASB standardokban és kapcsolódó anyagokban. Ezeket a módosításokat a jelen közleményben fentebb megnevezett két külön dokumentumban publikálták, melyeket a Magyar Könyvvizsgálói Kamara szakértői bizottsága lefordíttatott annak érdekében, hogy ezekkel a módosításokkal a magyar nemzeti standardokat is aktualizálhassa.

 A QM CA ISA dokumentumban lévő módosítások a következő könyvvizsgálati standardokat és egyéb kapcsolódó anyagokat érintették:

 • Előszó a nemzetközi minőségirányítási, könyvvizsgálati, átvilágítási, egyéb bizonyosságot nyújtó és kapcsolódó szolgáltatási kiadványokhoz
 • 200. témaszámú, „A független könyvvizsgáló átfogó céljai és a könyvvizsgálatnak a nemzetközi könyvvizsgálati standardokkal összhangban történő végrehajtása” című nemzetközi könyvvizsgálati standard
 • 210. témaszámú, „Megegyezés a könyvvizsgálati megbízások feltételeiről” című nemzetközi könyvvizsgálati standard
 • 230. témaszámú, „Könyvvizsgálati dokumentáció” című nemzetközi könyvvizsgálati standard
 • 250. témaszámú, „Jogszabályok és szabályozások figyelembevétele a pénzügyi kimutatások könyvvizsgálatánál” című (felülvizsgált) nemzetközi könyvvizsgálati standard
 • 260. témaszámú, „Kommunikáció az irányítással megbízott személyekkel” című (felülvizsgált) nemzetközi könyvvizsgálati standard
 • 300. témaszámú, „A pénzügyi kimutatások könyvvizsgálatának tervezése” című nemzetközi könyvvizsgálati standard
 • 315. témaszámú „A lényeges hibás állítás kockázatainak azonosítása és felmérése” című (2019-ben felülvizsgált) nemzetközi könyvvizsgálati standard
 • 500. témaszámú, „Könyvvizsgálati bizonyítékok” című nemzetközi könyvvizsgálati standard
 • 540. témaszámú, „Számviteli becslések és a kapcsolódó közzétételek könyvvizsgálata” című (felülvizsgált) nemzetközi könyvvizsgálati standard
 • 600. témaszámú, „Speciális szempontok―Csoportra vonatkozó pénzügyi kimutatások könyvvizsgálatai (beleértve a komponensek könyvvizsgálóinak munkáját is)” című nemzetközi könyvvizsgálati standard
 • 610. témaszámú (2013-ban felülvizsgált), „A belső auditorok munkájának felhasználása” című nemzetközi könyvvizsgálati standard
 • 620. témaszámú, „A könyvvizsgáló által igénybe vett szakértő munkájának felhasználása” című nemzetközi könyvvizsgálati standard
 • 700. témaszámú, „A pénzügyi kimutatásokra vonatkozó vélemény kialakítása és jelentéskészítés” című (felülvizsgált) nemzetközi könyvvizsgálati standard
 • 701. témaszámú „Kulcsfontosságú könyvvizsgálati kérdések kommunikálása a független könyvvizsgálói jelentésben” című nemzetközi könyvvizsgálati standard
 • 720. témaszámú, „A könyvvizsgáló egyéb információkkal kapcsolatos felelőssége” című (felülvizsgált) nemzetközi könyvvizsgálati standard
 • 805. témaszámú, „Speciális szempontok — Egyedüli pénzügyi kimutatásoknak és egy pénzügyi kimutatás konkrét elemeinek, számláinak vagy tételeinek könyvvizsgálatai” című (felülvizsgált) nemzetközi könyvvizsgálati standard

A QM CA Other Standards dokumentumban lévő módosítások a következő egyéb IAASB standardokat és egyéb kapcsolódó anyagokat érintették:

 • Nemzetközi keretelvek bizonyosságot nyújtó szolgáltatásokra szóló megbízásokhoz
 • 2400. témaszámú, „Múltra vonatkozó pénzügyi kimutatások átvilágítására szóló megbízások” című (felülvizsgált) átvilágítási megbízásokra vonatkozó standard
 • 3000. témaszámú, „Múltbeli pénzügyi információk könyvvizsgálatán vagy átvilágításán kívüli, bizonyosságot nyújtó szolgáltatásokra szóló megbízások” című (felülvizsgált) bizonyosságot nyújtó szolgáltatásokra szóló megbízásokra vonatkozó standard
 • 3400. témaszámú, „Jövőre vonatkozó pénzügyi információk vizsgálata” című bizonyosságot nyújtó szolgáltatásokra szóló megbízásokra vonatkozó standard
 • 3402. témaszámú, „Szolgáltató szervezetnél működő kontrollokra vonatkozó bizonyosságot nyújtó jelentések” című bizonyosságot nyújtó szolgáltatásokra szóló megbízásokra vonatkozó standard
 • 3410. témaszámú, „Üvegházhatásúgáz-kimutatásokra vonatkozó bizonyosságot nyújtó szolgáltatásokra szóló megbízások” című bizonyosságot nyújtó szolgáltatásokra szóló megbízásokra vonatkozó standard
 • 4400. témaszámú, „Megállapodás szerinti eljárások végrehajtására szóló megbízások” című (felülvizsgált) kapcsolódó szolgáltatásokra vonatkozó standard
 • 4410. témaszámú, „Összeállításra vonatkozó megbízások” című (felülvizsgált) kapcsolódó szolgáltatásokra vonatkozó standard

QM STANDARDOK MIATTI MÓDOSÍTÁSOK MÁS STANDARDOKBAN

                                    

MKVK Szakértői Bizottsága
 

Betöltés...
X