Könyvvizsgálati standardok

Jelen menüpontban találhatók 2020. december 30-i hatálybalépési dátumtól kezdődően a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standard (MNKS), valamint az MNKS részét képező, a mindenkori MNKS 1. számú Függelékében felsorolt nemzetközi könyvvizsgálati standardok. 

Az induló időállapothoz képest a módosított vagy újonnan kihirdetett, a kamara elnöksége által elfogadott, és a Könyvvizsgálói Közfelügyeleti Hatóság által jóváhagyott könyvvizsgálati standardok a hatálybalépési időpont megjelölésével táblázatos formában jelennek meg az adott standard ikonjára kattintva, mindig a legutolsó módosítást látva legfelül.

Az egyes standardmódosításokhoz kapcsolódóan egyes más standardokat érintő módosítások, ún. „Conforming Amendments”-ek magyar nyelvű fordításai a kamara elnökségének elfogadása és a Könyvvizsgálói Közfelügyeleti Hatóság jóváhagyása után szintén az adott standard ikonjára kattintva érhetők el, jellemzően az adott standard módosításait tartalmazó fájlban, az egyes más módosuló standardok szerint részletezve. A nemzeti standardok módosításainak a továbbiakban, ebben a struktúrában való megjelenítése követi az IFAC standardmódosításokkal kapcsolatos publikálási eljárásrendjét, amely elősegíti, hogy a nemzetközi standardváltozásokat azok magyar nyelvre való lefordítását követően, lehetőség szerint, a nemzeti standardokban is azonos időbeli hatállyal lehessen életbe léptetni.

A standardok 2020. december 30. előtt hatályban volt változatai az Archívumban találhatóak évek szerinti bontásban.
 

Felhívjuk a figyelmet, hogy a standardok, valamint az IESBA Etikai kódex fent ismertetett induló állapotait követően időközben már bekövetkezett, vagy a jövőben bekövetkező egyes módosításai következtében az érintett standardoknak, illetve az IESBA Etikai kódexnek a módosításokkal egységes szerkezetben megtekinthető változatai mostantól kezdve nem ezen az oldalon, hanem a kamara által a tagjai részére díjmentesen biztosított Jogtár felületen a Könyvvizsgálói modul-ban, illetve a bárki által elérhető Netjogtár felületen érhetők el, időgépes lekérdezési lehetőséggel.

Betöltés...
X